Bilgi Güvenliği Politikası

Bilginet Akademi

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı BİLGİNET AKADEMİ nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir. Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır. Bu politika, Bilginet AKADEMİ bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm çalışanlar, tedarikçiler tarafından uygulanır. Tüm çalışanlar kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

• Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

• BİLGİNET AKADEMİ bu politikayı onaylamıştır.

• Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

  • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi
  • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
  • Bilginin gizliliğinin sağlanması
  • Bilginin bütünlüğünün korunması
  • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
  • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
  • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin YKB na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması

• Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

• Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

• Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

• Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.


Bilginet Akademi
CPD Sertifikası

Bize e-posta adresinizi vererek Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz

Süpervizyonlar
Her yerden izle!

Dersleri yanınızda taşıyın. İster telefonda, ister tabletinizde eğitimlerimizi istediğiniz zaman diliminde izleyebilirsiniz.

444 2 202

bilginetakademi@hs02.kep.tr

Facebook
Instagram
YouTube
Whatsapp
Copyright © 2017-2019 Bilginet Akademi | Tasarım & Yazılım: Lucid Dream Creative

Fundem Ece Erdem

Bilginet Akademi, her beceri seviyesine sahip bireylere yönelik online eğitim kurumudur.

CPD Sertifikası

İngiltere Merkezli CPDSO (Continuous Professional Development Standarts Office) tarafından eğitimlerimiz akredite edilmiştir.