logo

Doğum Koçluğu Eğitimi

126 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

Koçluk Nedir?

Koçluk en genel anlamıyla “bireyin içindeki en iyiyi ortaya çıkarma süreci” olarak tanımlanabilir. Bu bölümde koçluk kavramının farklı tanımlarına değinilecek ve danışmanlıkla ilgili diğer kavramlarla arasındaki farklar vurgulanacaktır.

2

Koçluk ve Koçluk Tipleri

Genel olarak koçluk tipleri, iş hayatında, spor alanında ve sağlıkta olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

3

Koçluk Yaklaşımı ve Kanıtlanmış Faydaları

Koçluk; özgüven ve özsaygının yükselmesi, iş-özel hayat dengesinde yükseliş iletişim ve kişiler arası ilişki kurma yetkinliklerinde artış performans ve verimlilik artırtma sağlar. Çalışanları geliştirir. Öğrenme performansını arttırır. İyi ilişkiler geliştirilmesini sağlar. Yaratıcılığı ortaya çıkarır. Kişisel kaynakların ve becerilerin daha iyi kullanılmasını sağlar.

4

Koçluğun Prensipleri ve Profesyonel Koçluk

Koç olmak saygı, bütünlük, gizlilik, eşsizlik, yarışşız olmak, sonuç odaklı olmak ve eylemleri tasarlamak gibi prensiplere sahip olmayı gerektirir.

5

Doğum Koçu (Doula) Nedir?

Yunanca bir kelime olan doula 1973 yılında, tıp antropoloğu Dana Raphael tarafından, yazılan “The Tender Gift: Breastfeeding” kitabında, doğum sonrası bakımı sağlayan kadın için kullanılmıştır. Daha sonraları doulanın anlamı doğum sonrası destekten öte, doğum öncesi ve doğum sırasındaki desteği de kapsar duruma geldi.

6

Doulalığın Tarihçesi ve Felsefesi

Bizdeki doğum koçu terimi, Batı’da 60’lı yılların sonu 70’li yılların başından beri “doula” olarak biliniyor. Meşhur sözlük Merriam Webster Dictionary’e göre, “doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan hemen sonra anneye tavsiye, bilgi, duygusal destek ve fiziksel rahatlama sunan, doğum konusunda tecrübeli kadın” yani doğum ve lohusa destekçisi manasına geliyor.

7

Doğum Koçu Ne Yapar?

Doula; “doğum anında anne adayına hizmet eden kadın”. Tek bir cümleyle açıklamaya çalıştığımız bu kavram günümüzde doğumların temel taşı olmuştur. Doulalar hem anneye hem de babaya duygusal destek veriyor.

8

Doğum Koçluğunun Ayrıntıları

Doğum koçluğu, tüm hamilelik, doğum sırası ve doğum sonrası süreçte, aileyi fiziksel, bilgisel, manevi yönden destekleyen, tıbbi ve psikoterapötik olmayan bir yaklaşımdır.

9

Türkiye’de Doğum Koçunun Tercih Edilmesi

Modern dönemde sağlık çalışanlarının hastane ortamında rutin işler ve prosedürler uygulama rolü çok fazla olmasından dolayı yanından bir an olsun ayrılmadan sevgi ile kol kanat germe boşluğunu doldurmak için doğum koçluğu veya destekçiliğine ihtiyaç duyulur.

10

İletişim ve Etkili İletişimin Önemi

Her meslekte olduğu gibi doğum koçluğunda da danışanlarımızla kurduğumuz iletişiminin etkili olması gerekir. İletişim esnasında, karşı tarafa vermek istediğiniz mesajı en net haliyle ve mümkün olan en kısa sürede iletmek, etkili iletişim olarak tanımlanmaktadır.

11

Etkili İletişim Kurmanın 10 Altın Kuralı

Etkili iletişiminin altın kurallarına uyarak anneyle çok daha sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz.

12

Başlıca İletişim Hataları ve İletişimin Temel Özellikleri

İletişim, iki tarafında aktif olduğu bir alışveriştir. İletişimde mesajlar sözlü ve sözsüz olarak iletilir. Bu mesajları ne şekilde aldığımız, algılarımız tarafından belirlenir. İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır. İletişim, her zaman her yerdedir. İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır

13

Koçlukta Anahtar Beceriler

Koçluk yapacak kişinin kendisinin geliştirmesi gereken temel becerileri şunlar olacaktır: Beden dili, Dinleme Soru sorma…

14

Doulalık Hizmeti Alacak Bireyle Tanışma Nasıl Olur?

Birbirleri ile etkileşimde bulunacak kişilerin ilk önce yaptığı davranış tanışmadır. Tanışma “güven oluşturmanın” ilk adımı olması sebebiyle çok büyük önem taşır. Kişilerin birbirlerine ilettikleri ve iletecekleri mesajları vardır. Bu mesajlar sözlü ya da sözsüz (jestler, mimikler, duruş… vs.) olabilir.

15

Doula Danışmanlığı Görüşmesinde Etkin Dinleme

Dinleme görüşmenin temel tekniklerinden biridir. Doulanın iyi bir dinleyici olması, oldukça önemlidir. Görüşmenin amacı doulanın değil, danışmanlık alan kişinin tanınmasıdır.

16

Doğum Felsefeleri: Hynobirthing

Doğum felsefeleri Dick Read ile başlar ve tüm felsefelerin temelini oluşturur.Bugün günümüzde kullandığımız tüm doğum felsefeleri Dick Read’in “korku-ağrı-gerginlik” üçgeninin üzerine kurulmuştur.

17

Doğum Felsefeleri: Lamaze

Lamaze ise altı önemli kriteri ile biz doulaların olmazsa olmazlarını içerir. Vajinal bir doğum yapmanın önemini anlamak için felsefeleri çok iyi anlamak gerekir.

18

Doğum Felsefeleri: Leboyer

Leboyer yönteminde doğum; yenidoğan için travmatik bir olay olarak görülür ve zararsız bir doğum olması gerektiğine inanılır.

19

Doğum Felsefeleri: Bradley-Odent-Kitzinger

Bradley metodunda; doğumda gereksiz müdahalelerden kaçınarak normal ve doğal yollardan hazırlamayı hedeflemektedir. Bradley metodunda, gebelikte iyi beslenme, egzersiz, ağrıyı gidermek için derin relaksasyon tekniklerini öğretme ve kadının eşinin “doğum koçu” olarak doğuma katılmasının eylemi kolaylaştıracağı görüşü savunulmaktadır.

20

Normal Doğum Neden Önemli

Doğal doğum; kadının kendi içgüdüleri ile doğumuna aktif olarak katıldığı, sağlık kontrollerini yapma dışında sağlık profesyonellerinin izleyici olup, herhangi bir anestezi ya da müdahale edilmeden yapılan doğumlardır.

21

Doğuma Hazırlık Eğitimine Giriş

Doğuma hazırlık eğitimleri bir doula olarak bizim en önemli işlerimizden biridir. Bir anne ve babayı adayını doğum olmadan bulmak ve onları kendi doğumları için hazırlamak bu işin başlangıcıdır.

22

Prenatal ve Postpartum Uyum ve Doğuma Hazırlık

Doğum öncesinde eğitim alan ailelerin bu sürece uyumlarına bakıldığında diğer ailelere göre çok büyük farklılıklar olduğu yapılan çalışmalar kanıtlanmıştır. Bu eğitimler sayesinde aile bir kendileri için en uygun olan doğum planı oluşturabilir.

23

Tarihsel Süreç İçerisinde Antenatal Eğitimin Gelişimi

1950-1960’larda Avrupa ve Kuzey Amerika’da operatif doğumlar ve analjezi kullanılarak yapılan doğumlara alternatif olarak “doğal doğum” ve “psikoprofilaksi” akımı başlamıştır.

24

Dünyada ve Türkiye’de Antenatal Sınıflar

Dünyada 1930’lu yıllardan başlayarak doğum öncesi hazırlık sınıfları açılmaya başlamış, 1970’li yıllardan itibaren giderek artmıştır.

25

Antenatal Eğitimin Ülkemizdeki Önemi

Ülkemizde antenatal eğitimde standart bir yaklaşım olmaması, antenatal bakımda verilen eğitimin annenin bilgilendirilmesinde yetersiz kalması, doğruluğu şüpheli olan bilgi kaynaklarının kullanılması ve sezaryen doğum oranındaki artış önemli sorunlardır. Bu sorunların çözümünde antenatal eğitim programlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması bir seçenek olabilir.

26

Antenatal Eğitimin Gebeliğe Etkileri

Yapılan çalışmalarda antenatal eğitimin kadınların doğuma yönelik bilgilerini arttırdığı saptanmıştır. Eğitim alan kadınların eğitimin doğuma hazırlıkta yararlı olduğunu düşündüklerini saptarken, farklı iki çalışma ise kadınların eğitimin doğuma hazırlıkta yetersiz olduğunu düşündüklerini göstermiştir.

27

Bireysel ve Grup Doğuma Hazırlık Sınıfları

Doğuma hazırlık eğitimleri bireysel ya da grup olarak farklı şekillerde yapılabilir. Doğuma hazırlık eğitimleri bir doula olarak bizim en önemli işlerimizden biridir. Bir anne ve babayı adayını doğum olmadan bulmak ve onları kendi doğumları için hazırlamak bu işin başlangıcıdır.

28

Doğum Planı Oluşturma

Doğum öncesinde eğitim alan ailelerin bu sürece uyumlarına bakıldığında diğer ailelere göre çok büyük farklılıklar olduğu yapılan çalışmalar kanıtlanmıştır. Bu eğitimler sayesinde aile bir kendileri için en uygun olan doğum planı oluşturabilir. Bu doğum planını ne kadar esnetebileceğini bilir ve hem kendileri için hem de doğacak bebekleri için en güzel ortamı talep edebilirler.

29

Doğum Ortamı

Doğum ortamı; doğum yapacak bir kadın için en önemli kriterlerden biridir. İyi bir doğum ortamı bizi güzel bir doğuma götürür.

30

Üreme Organları ve Gebeliğin Oluşumu

Kadın üreme organlarını ve gebeliğin nasıl oluştuğu anlatılmıştır.

31

Menstrüel Siklus ve Gebelik Oluşumu

Bu dersimizde; mensturüel siklus ne olduğu, önemi ve gebelik üzerinde etkisi konuları anlatılmaktadır.

32

Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler

Gebelikte fizyolojik, biyokimyasal ve anatomik birçok değişiklik meydana gelir. Gebelikte oluşan normal fizyolojik değişikliklerin bilinmesi, gebelikle beraber görülen hastalıkların değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Sağlıklı bir kadın, gelişen bu değişikliklere kolayca uyum sağlayabilir.

33

Gebelikte Annede Meydana Gelen Psikolojik Değişiklikler

Gebelik kadında biyolojik, hormonal, bedensel, sosyal ve psikolojik yapısında önemli değişiklikler meydana getirir. Gebeliğe alışabilme annelik rolünü benimseyebilme, kadının kendisini garipsemeden, utanmadan, kayıp duygusu yaşamadan alışabilmesi kadından kadına değişiklik gösterir.

34

Gebelikte Görülen Psikolojik Rahatsızlıklar

Gebelikle bağlantılı olmayan dış stresler ve zorluklar, gebelik esnasında uyum sorunlarını artırabilir. İkinci trimestere nazaran 1. ve 3. trimesterde psikiyatrik bozukluklar daha sıktır. İlk trimesterde istenmeyen gebelikler, anksiyete ve depresyonla ilişkilidir.

35

Bebeğin Anne Karnında Gelişim Aşamaları

Anne karnında bebeğin gelişimi üç trimestr (üç aylık dönemler) halinde incelenir. Gebeliğin başlangıcı son adet tarihinin ilk günü olarak kabul edilir. Bu hesaplamaya göre gebelik 40 hafta sürer. (9 ay 10 gün).

36

Gebelikte Oluşan Geçici Organlar

Embriyonun uterus duvarına yapışması ile birlikte üç organ oluşur. Bunlar plasenta, göbek kordonu ve amnion kesesidir.

37

Olası Gebelik Belirtileri ve Gebelik İzlemleri

Olası belirtiler gebelik için net bir tanı koymaz. Kadının hissettiği ve gebelik durumunu düşündüren belirtilerdir.

38

Gebelikte Yakınmalar

Gebenin yakınmaları sorgulanmalı ve yorgunluk, bulantı ve kusma, sık idrara çıkma, baş dönmesi, varis ve hemoroid, kabızlık, mide yanması gibi konularda bilgi verilir.

39

Gebelikte Uygulanan Testler-Aşılar ve Fetal Büyümeyi Etkileyen Faktörler

Gebelik muayenesi için doktora başvurulduğunda yapılacak ilk işlem annenin kimlik bilgileri, soy geçmişi (kalıtsal hastalık), alışkanlıkları, herhangi bir hastalığının olup olmadığı hakkında bilgi almaktır. Daha sonra çeşitli testler uygulanır.

40

Gebelikte Tehlike Belirtileri ve Yapılması Gerekenler

Bu dersimizde, gebelikte görülen tehlike belirtilerinin neler olduğu ve bu durumlarda neler yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

41

Gebelikte Sıklıkla Ortaya Çıkan Şikayetler ve Çözüm Önerileri I

Gebelik normal fizyolojik bir olay olmasına karşın, gebeliğe uyum sağlayabilmek için kadın bedeninde meydana gelen fizyolojik değişiklikler bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gebelikte sık görülen bu sorunlar, tedavi gerektirmeyen hafif rahatsızlıklar olmakla birlikte, gebenin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

42

Gebelikte Sıklıkla Ortaya Çıkan Şikayetler ve Çözüm Önerileri II

Basit önlemlerle giderilebilecek bu sorunlar, yaşam kalitesindeki bozulma nedeniyle, gebeler tarafından önemli sağlık sorunları olarak algılanabilmektedir. Gebeliğin her döneminde, farklı sorunlar ağırlık kazanmaktadır.

43

Gebeliği Etkileyen Hastalıklar

Bu dersimizde, gebeliği etkileyen başlıca hastalıklar ve gebeliği nasıl etkilediği, neler yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir.

44

Gebelikte İlaç-Alkol ve Sigara Kullanımı

Gebelikte en önemli kural tıbbi durum ya da yakınmalar ilaç kullanımını gerektirmedikçe ilaç kullanmamak ve kullanılacak ilaçları mutlaka doktor önerisiyle kullanmaktır.

45

Gebelikte Egzersiz

Gebelik döneminde ve sonrasında yapılacak egzersizlerle anne adayının fiziksel ve ruhsal olarak doğuma hazırlanması, gebelik ve doğumun vücutta bırakabileceği olumsuz etkilerin azaltılması ve annenin eski sağlık ve aktivite düzeyine ulaşılması sağlanabilmektedir.

46

Gebelikte Cinsel Yaşam ve Duygusal Değişim

Anne ile bebek arasındaki ilişki, kişinin hamile olduğunu öğrendiği anda başlar. Gebeliğin kesinleştiği andaki duygu ve düşünceler anne bebek ilişkisinde olduğu kadar kişinin psikolojisi üzerinde de rol oynamaya başlar ve kişiye göre değişir.

47

Gebelikte Günlük Yaşam

Bu dersimizde, gebenin günlük yaşamında nelere dikkat etmesi gerektiği konularına yer verilmiştir.

48

Gebelikte Günlük Yaşamda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu dersimizde, gebenin günlük yaşamında nelere dikkat etmesi gerektiği konularına yer verilmiştir.

49

Gebelikte Beslenme I

Gebelikte kadının vücudunda, yeni bir canlının (bebeğin) oluşması ve büyümesi ile bazı değişiklikler izlenir. Oluşan bu değişikliklerle birlikte gebe kadın, hem kendisinin hem de bebeğin gereksinmelerini karşılayabilmek için bu dönemde beslenmesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu nedenle bu videoda bir kadının gebeliği süresince beslenmesi nasıl olmalıdır konusuna yer verilmiştir.

50

Gebelikte Beslenme II

Bu dersimizde; gebelikten dolayı artan enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gebe kadının normal zamanda yediklerine ek olarak tüketmesi gereken besinler, miktarları ve beslenme ilkelerin neler olduğu anlatılmıştır.

51

Normal Doğum Eylemi

Bu dersimizde, normal doğumun detayları ve epizyotomi, indüksiyon uygulaması gibi kavramlar normal kavramı ile ne kadar uyumlu olduğu anlatılmaktadır.

52

Normal Doğum Eyleminin Evreleri

Normal doğum dendiğinde olağan, alışılagelen, aşırı olamayan, uygun olan bir doğum şeklinden söz etmek gerekiyor. Bu tanıma göre normal doğumun ne olduğunu tanımlamak oldukça güç olup, zamana, kuruma, ekibe göre değişen özellikler içerebilir.

53

Gerçek Doğum Eylemi Belirtileri

Doğumu sağlayan güç uterusun kontraksiyonlarıyla oluşur. Gebeliğin üçüncü trimesterinden (son 3 ay) itibaren kontraksiyonlar vardır. Bu kontraksiyonlar doğum zamanı tarz değiştirerek gerçek doğum ağrılarını oluşturur.

54

Yalancı Doğum Eylemi Belirtileri ve Doğum Ağrıları

Gebeliğin 20. haftasından sonra gebe bir kadın rahminin kasıldığını hissedebilir. Bu kasılmalar yalancı doğum kasılmasıdır. Bunlar doğumun başladığını göstermez. Bu videoda yalancı doğum eylemi belirtileri nelerdir? Konusu detaylı bir şekilde işlenmiştir.

55

Doğum Sonu Anne ve Bebek Bakımı ve APGAR Değerlendirilmesi

Bu dersimizde; doğum sonu anne ile bebek nasıl değerlendirilir konusu ile yenidoğanın doğum sonrası iyilik hali değerlendirme ölçeği olan APGAR (Doğum sonrası ilk 1. ve 5. dakikada bebek APGAR puanlama çizelgesine göre fiziksel olarak değerlendirilir.) değerlendirilmesi konuları anlatılmaktadır.

56

Doğum Eyleminde Müdahaleler I

Bu dersimizde; doğum eylemi müdahalerinden olan epizyotomi, indüksiyon uygulaması gibi kavramları ve bu kavramların normal kavramı ile ne kadar uyumlu olduğu anlatılmaktadır.

57

Doğum Eyleminde Müdahaleler II

Bir önceki dersimizin devamı olarak doğum eyleminde gerçekleştirilen müdahaleler neler, niçin yapıldığı anlatılmaya devam edilmiştir.

58

Doğum Sonu Komplikasyonlar

Bu dersimizde; doğum sonrası annede görülebilecek olan komplikasyonlar, sorunlar neler olduğu ve neler yapılması gerektiği konusuna değinilmiştir.

59

Hastane Rutinleri ve Müdahaleler

Doğum sırasında anneye uygulanan rutinlere ve tıbbi müdahalelere ilaveten doğrudan bebeğe uygulanan rutin işlemler de doğumu ve ardından gelen özel saatlerin niteliğini etkileyebilir. Bu işlemler bazı durumlar da elzem olduğu halde her doğumda aynı şekilde uygulanmaları şart olmayabilir.

60

Örnek Doğum Tercihleri Doğum Sonrası Anne Bebeği ile Yumuşak Geçiş

Bu dersimizde; doula eğitimi alan doula adayı öğrencilerimize örnek oluşturması amacıyla anne adayı ile gerçekleştireceği doğum tercihi konusuna değinilmiştir.

61

Annenin Doğuma Hormonal Olarak Hazırlanması ve Doğal Oksitosin

Anne ve bebeğin gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde fizyolojik hormonal salgılarının yeterli ve birbiri ile uyumlu olması hayati önem taşımaktadır. Hormonal yapı, anne ve bebek arasında karşılıklı bağlantılı olarak çalışır, birbirini etkiler.

62

Beta-Endorfinler ve Stres Hormonları

Beta-endorfinler, hipofizden salgılanır ve gebelik, doğum, emzirme, seks gibi durumlarda seviyesi artar. Beta-endorfin doğal bir narkotik olduğu için ağrının olduğu her durumda seviyesi artmaktadır. Gebelikte artmaya başlayan beta-endorfin doğumda daha da artmaktadır. Böylece annenin doğum sırasında ağrı duymasını azaltmaktadır.

63

Doğum Korkusu ve Doğum Korkusu Yaşayan Kadınların Özellikleri

Doğum korkusu; doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum sonrasında yaşanan korku olarak tanımlanmaktadır. Bir başka bir tanıma göre, doğumun bilişsel açıdan olumsuz olarak değerlendirilmesidir. Her kadın hamilelik ve doğum ile ilgili korku yaşamakta ve bu korkuların belli bir düzeyde olması doğal kabul edilmektedir.

64

Tokofobinin Önüne Nasıl Geçilir ve Doğum Korkusunun Sonuçları

Anne adayının öncelikle yapılabilecekler arasında, korkutucu doğum öykülerini okumayı bırakması, kafasındaki bütün soru işaretlerini gönül rahatlığıyla doktoruna anlatması ve gerçekleri öğrenerek rahatlaması gerektiğine değinilmiştir.

65

Doğum Sırasında Ağrı ve Doğum Korkusuyla Başa Çıkma

Doğum ağrıları başlamış bir gebenin yalnız bırakılmaması, bu evrede korku ve endişelerinin sağlık personeli tarafından giderilmesi, doğumun normal seyri yanında doğum sonu psikolojisi bakımından da son derece önemlidir. Bu tarz doğum takibi, analjezi ve anestezi ihtiyacını da en aza indirir.

66

Doğal Doğum

Doğal doğum yapılabilmesi için anne adayının gebe kaldığı dönemden itibaren doğuma hazırlanması gerekmektedir. Bunun için doğuma hazırlık eğitimleri, nefes, yoga-pilates çalışmalarına katılabilirler. Sonrasında ise gebenin eğitimlerde öğrendiklerini her gün kendi üstünde çalışarak bedenini ve zihnini doğuma hazırlanması önemlidir.

67

Doğal Yöntemlerle Doğumu Başlatmak

Normal doğum eyleminde bebeğin doğumu gecikti ise ve zaman baskısı hissedilmeye başlandı ise doğumu tetiklemek amacı ile denenebilecek bazı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler doktora danışılmadan kullanılmaması gerekir.

68

Sezaryen Doğum

Bu dersimizde; sezaryen operasyonu ile doğumun, karın duvarına ve rahim duvarına yapılan kesilerle bebeğin doğurtulması olduğu ve bunun büyük ameliyatlar grubuna girmesi ve sezaryen doğumun detayları anlatılmaktadır.

69

Sezaryen Ameliyatı Risk Komplikasyonları

Sezaryen operasyonu ile gerçekleştirilen doğum eyleminin anne ve bebek için oluşabilecek komplikasyonların neler olduğu bu dersimizde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

70

Anne Adaylarının Sezaryen ile Doğumda Bilmesi Gerekenler

Bir doula olarak anne danışanınız olan anne adayına sezaryen doğum hakkında hangi konularda bilgilendirme yapılabileceği bu dersimizde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

71

Anne Bebek Dostu Sezaryen

Bu dersimizde; anne ve bebeğe saygılı sezaryen, aile odaklı sezaryen, doğal sezaryen, yumuşak sezaryen gibi adlarla adlandırılan anne bebek dostu sezaryen kavramı detaylı bir şekilde işlenmiştir.

72

Ağrısız Doğum

Doğum ağrısı, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir ağrıdır ve genellikle çok şiddetlidir. Pek çok kadın için yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. Doğum sancısı annenin gereksiz yere acı çekmesine, fizyolojik stres oluşturmasına ve annenin yorgun düşmesine neden olur.

73

Suda Doğum

Doğum çeşitlerinden bir diğeri suda doğumdur. Bu videoda; Suda doğum kavramı detaylı bir şekilde işlenmiştir. Suda doğum eylemi, bir küvet ya da havuzun ılık su (37 C) ile doldurularak doğumun yapılmasıdır.

74

Lotus doğum

Göbek kordonunun geç kesilmesinin bir basamak daha ötesi olarak tanımlanan Lotus doğum; doğum eylemi tamamlandıktan sonra (ikinci evre) göbek kordonu ve plasenta arasındaki bağın kesilmeden bırakılmasıdır.

75

Erken Doğum ve Miad Doğum

37. gebelik haftasından önce doğumun başlamasına “erken doğum" diyoruz, 20 hafta öncesine de düşük dediğimiz için, doğum, 20-37. gebelik haftaları arasında olursa, erken doğum kabul edilir.

76

Sezaryen Doğum Sonrası Vajinal Doğum

Sezaryen sonrası normal doğum için gerekli olan aradaki süre ortalama 2-2,5 yıl olarak belirlenmiştir ve anne adaylarının bu süre zarfında beklemeleri önerilmektedir.

77

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğumun Avantajları ve Risk Durumları

Bu dersimizde; tüm operasyonlarda olduğu gibi, sezaryen operasyonuna ait oluşabilecek risklerin SSVD ile ortadan kalkması durumundan bahsedilmiştir.

78

Doğum Dalgalarını Yönetme ve Doğum Ağrısının Özellikleri

Doğum eylemi bugün bilinen ve tanımlanan en şiddetli ağrı kaynaklarından biridir. Doğum ağrısının doğal olduğu, her annenin bu ağrıyı çekmesi gerektiği yanlış inanışına karşılık; doğum ağrısı mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

79

Doğum Ağrısını Yönetmede Non-Farmakolojik Yöntemler

Gebelik ve doğum hizmetleri sunan sağlık personelinin doğum ağrısıyla baş etmede önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının, gebenin doğum ağrısıyla baş etmesine destek olabilmesi için doğumun fizyolojik dengesini, bu dengeyi bozan etkenleri, doğumda ağrının özelliklerini ve ağrıyla baş etmede ilaçsız yöntemleri iyi bilmesi ve WHO’nun doğum manifestosunu benimsemesi gerekir

80

Doğumun Fizyolojik Dengesi ve Fizyolojiyi Bozan Durumlar

Doğum esnasında gereksiz yapılacak her müdahale süreci bozacaktır. Doğumun dengesini, gidiş hattını bozacak her şey, her gereksiz müdahaleden kaçmak oldukça önemlidir.

81

Doğumda Fizyolojik Dengenin Rutin Müdahalelerden Kaynaklı Bozulma Nedenleri

Doğumda fizyolojik dengenin rutin müdahalelerden kaynaklanan bozulma nedenleri travayda kullanılan tüm medikal ve cerrahi girişimler, anne ve bebekte herhangi bir risk geliştiğinde ya da travay gereğinden fazla uzadığında gerekli ve hayat kurtarıcı uygulamalardır.

82

Doğum Ağrısıyla Baş Etmede İlaçsız Yöntemler

Bu dersimizde, doğum ağrısıyla baş etmede kullanılan ilaçsız yöntemlerin detayları anlatılmaktadır.

83

Doğumda Ağrı Yönetiminde Başarılı Olabilmek İçin Ağrı Teorileri

Bu dersimizde, doğum ağrısı yönetiminde kullanılan diğer teorilere giriş yapılmaktadır.

84

Gebelikte Nefes

Doğumda nefes bir kadının en büyük yardımcısıdır. Anne adayının bunu fark etmesi ve bu süreci nefesi ile yönetmesi doğumun pozitifliği açısından çok kıymetlidir. Daha gebelikte öğretilecek nefes teknikleri ile bu süreci destekleyebilirsiniz.

85

Hayal Kurma

Hayal kurma için sıklıkla iki yöntem kullanılır. Bunlar dalga örneği ve açılan çiçek örneğidir.

86

Dokunma ve Masaj

Yaptığımız masajlar, doğru dokunuşlarla, bu süreci destekleyerek onların bu dalgalarla dans etmelerini sağlayabilirsiniz.

87

Hareket Özgürlüğü Egzersiz ve Hidroterapi

Doğum koçu olarak gebeye zihinsel çalışmalar, gevşeme teknikleri ve daha pek çok egzersiz öğreterek ağrılarla baş etmesini sağlayabilirsiniz.

88

Doğum Ağrısıyla Baş Etmede Kullanılan Diğer Yöntemler

Aromaterapi, hipnoz, akupunktur, akupressure ve enerji psikolojisi tekniği (eft) doğum ağrısıyla baş etmede kullanılan diğer yöntemlerdir.

89

Doğumda Ikınma Teknikleri

Ikınma normal doğumda annenin doğumunu kolaylaştıracak önemli faktörlerden birisidir.

90

Meditasyon

Meditasyon, günlük yaşam içinde karmaşık düşüncelerle dolup taşan zihni, berraklaştırmaya, sakinleştirmeye, düzenlemeye, farkındalığı arttırmaya yönelik bir zihin tekniğidir. Doğum dalgalarıyla baş etme tekniklerinde oldukça çok kullanılan yöntemdir.

91

Nefes Teknikleri ve Gevşeme Teknikleri

Normal doğumda sancıların başlamasından bebeğin doğumuna kadar geçen sürede annenin doğru şekilde nefes alıp vermesi hem anne hem bebek için çeşitli faydalar sağlayacaktır.

92

Hastaneye Ne Zaman Gitmeliyiz?

Bu dersimizde hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

93

Doğum Sırasında Beslenme

Hamilelikte beslenme son süreçte bile önem taşır. Doğumun başlarında acıkırsanız vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerji talebini dinlemelisiniz.

94

Doğuma Hazırlık Planı ve Lohusa Bakımı

Doğuma hazırlık; doğum yapılacak hastanenin seçimi, doğum ekibinin seçilmesi ve tanışılması, doğuma giderken götürülmesi gerekenlerin öğrenilmesi ve bu malzemelerin hazırlanmasını içerir. Tüm bunlar gebenin doğumda ve doğum sonrası erken dönemde rahat olmasını sağlayacaktır.

95

Doğuma Hazırlanma ve Doğum Çantası Hazırlama

Bu dersimizde annenin sağlıklı bir doğum gerçekleştirmesi için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

96

Lohusalık Dönemindeki Değişimler

Doğumdan sonra dış üreme organları gevşektir ancak doğumdan sonraki 5. günden itibaren eski haline döner.

97

Lohusalıkta Görülen Şikayetler

Bu dersimizde; pospartum dönemde lohusada görülen sağlık sorunları iki önemli başlıkta incelenmiştir. Bu başlıklar; annelerin sağlık sorunları ile yenidoğanların sağlık sorunları olarak ayrılmıştır.

98

Lohusalık Bakımı I

Lohusalık döneminde uygulanacak özenli bakım sayesinde anne ve bebek hastalıktan korunur. Annenin kendine ve bebeğine nasıl bakacağını bilmesi, huzurlu olmasını ve kaygı düzeyinin azalmasını sağlar.

99

Lohusalık Bakımı II

Bir önceki dersimizde doğum sonrası anneye uygulanan bakımın nasıl olması gerektiği ve neler yapılması gerektiği konularının anlatılmasına devam edilmiştir.

100

Doğum Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Tehlike İşaretleri

Bu dersimizde, anne doğum sonrası ne gibi durumlara dikkat etmeli ve hangi durumlarda acilen doktoruna müracaat etmelidir konularına değinilmiştir.

101

Emzirme Döneminde Beslenme

Emzirme, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Bu dersimizde; loğusa emzirme döneminde nasıl beslenmesi gerektiği ve hangi besinleri tüketmesi gerekir konuları anlatılmaktadır.

102

Emziren Anneler Kilo Vermek İçin Neler Yapmalı

Anneler genellikle doğumdan hemen sonra hızla kilo vermeyi hedefleyebilirler. Ancak hızlı ağırlık kaybı hem anne hem de bebek sağlığına zararlı olabilir ve anne sütünü azaltabilir.

103

İlk Süt Kolostrum

Kolostrumun içeriği henüz gebelik döneminde anne vücudu tarafından hazırlanmaya başlar. Doğumun ardından salgılanan bu ilk süt kıvamlı, yoğun, az ve sarı bir süttür.

104

Doğum Sonrası Emzirme I

Her anne bebeği için en iyi olanı ister. Bütün yeni doğum yapan annelerin ortak endişesi bebeklerini doğru ve sağlıklı bir şekilde doyurmaktır.

105

Doğum Sonrası Emzirme II

Doğum sonrası emzirme konusuna bu dersimizde de devam ediyoruz.

106

Doğum Sonrası Danışmanlık Alma ve Korunma

Doğum sonu gebe kalmama süresinin kısa olması ve emzirmeye bağlı gebe kalmama süresinin kesin olarak bilinmemesi nedeniyle danışmanlık doğum öncesi dönemde verilmelidir.

107

Anne Dostu Hastane Programı

Bu dersimizde; “Anne Dostu Hastane Programı” ve amacından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Anne Dostu Hastane Programı ile anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

108

Bebek Dostu Hastane Programı

Bu dersimizde; “Bebek Dostu Hastane Programı” ve amacından detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. “Bebek Dostu Sağlık Kurumu’’ olmanın bir koşulu da kurumun anne sütü ile beslenme dışındaki ürünler ve promosyonlarını kabul etmemesi ve bunların dağıtımını yapmamasıdır.

109

Kanguru Bakımı ve Tentene Temasın Tarihçesi

Kanguru bakımı, preterm ya da term bebeklere uygulanan, ebeveyn ile bebek arasında etkileşimi sağlayan ve yalnız bezi bulunan bebeğin ebeveynin göğsü üzerine yüzüstü, dik pozisyonda yerleştirilmesi ile ten tene temasın sağlanması yöntemidir.

110

Kanguru Bakımının Kriterleri ve Kanguru Çeşitleri

Bütün sağlıklı yenidoğanlara KB uygulanabilir. Anneler ve onların sağlıklı term veya prematüre yenidoğan bebekleri standart bakım ve kontroller yapıldıktan sonra, doğumdan sonraki ilk 24 saatte erken KB’ye başlayabilir.

111

Kanguru Bakımının Uygulanması ve Yararları

Kanguru metodu, anne-baba ve bebek arasındaki en erken dönemde teması sağlayan güvenli bir bakım modelidir. Bu yaklaşım ailelerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamakta ve yüksek teknolojiye rağmen insancıl bakım ilkesi korunabilmektedir.

112

Kanguru Bakımında Karşılaşılan Sorunlar ve Kanguru Bakımının Etkisi

Bu dersimizde; kanguru bakımı uygulanılırken karşı karşıya kalınabilecek sorunlara değinilmiştir. Yapılan çalışmalarda KB’den birkaç zararlı etki dışında genellikle olumlu sonuçlar bildirilmiştir.

113

Babaların Kanguru Bakımı Yapması ve Tentene Temas

Bu dersimizde babaların kanguru bakımı yapması konusuna ayrıca tentene temas kavramı açıklanmıştır.

114

Tentene Teması Destekleyen Kuruluşlar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan Pediatri Akademisi (AAP),Emzirme tıbbı Akademisi (ABM) ve Yenidoğan Canlandırma Program (NRP) gibi pek çok kuruluş doğumdan sonra anne ile bebeğin erken ten temasının sağlanmasını desteklemektedir. Bu videoda bu kuruluşların tentene teması destekleme yöntemleri açıklanmıştır.

115

Gebelikte Egzersiz

Gebelik boyunca en çok önemsediğimiz şeylerden biri egzersizdir. Bir doula olarak gebe kadınların sedanter bir hayattan uzak olması gerektiğini vurgulamalıyız. Gebeliğin bir hastalık olmadığını, kadının fizyolojik sürecinin bir parçası olduğunu ve bu süreçte rutin hayatlarına devam edebileceklerini onlara anlatmalıyız.

116

Gebelikte Egzersiz Uygulamaları

Bu dersimizde gebelerin yapabileceği egzersizler uygulamalı gösterilmektedir.

117

Pranamaya ve Nefes Egzersizleri

Yogada, nefesimizi ve dolayısıyla pranayı (yaşamsal enerji) kendi irademiz ile kontrollü (yama) kullanabilmemizi sağlayan egzersizlere genel adıyla pranayama denir. Pranamaya gebelikte etkili egzersizlerden biridir.

118

Ikınma Pozisyonları

Ikınma normal doğumda annenin doğumunu kolaylaştıracak önemli faktörlerden

119

Hamile Masajı

Bu dersimizde, hamile masajını gebeye nasıl uygulayacağımızın detayları uygulamayla anlatılmaktadır.

120

Rebozo

Meksika ve İspanya’da kullanılan, kadınların başlarına ve vücutlarına sardığı şallarıdır. Rebozo, Orta Amerika’da annelerin doğum öncesi, sırası ve sonrasında bebeklerini taşımaları için kullandığı bir şaldan çok daha fazlasıdır.

121

Perine Masajı

Doğumdan önce perine bölgesine yapılan masaj doğum sırasında bu bölgenin esnekliğine katkıda bulunur, yırtılmaları önler.

122

Pelvik Taban Egzersizi

Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi amacıyla uygulanır. Pelvik taban kasları cinsel birliktelik, orgazm ve normal doğumun tüm evrelerinde önemli işlevlerinin yanı sıra ıkınma, idrar yapma, dışkılama ve pelvik bölgede yer alan organların anatomik yapılarını korumakla sorumludur.

123

Doğuma Hazırlık Kartları

Doğum kartları doğuma hazırlık eğitiminde ebeveynlere yol gösterici olur. Her doulanın doğum kartları olması zorunludur.

124

Gebeliğe Dair Mitler ve Doğru Bildiğimiz Yanlışlar I

Bu dersimizde; gebelik ve doğum eylemine ilişkin halk arasında doğru bilinen yanlışlar ve kavramları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

125

GGebeliğe Dair Mitler ve Doğru Bildiğimiz Yanlışlar II

Bu dersimizde; gebelik ve doğum eylemine ilişkin halk arasında doğru bilinen yanlışlar ve kavramları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

126

Gebeliğe Dair Mitler ve Doğru Bildiğimiz Yanlışlar III

Bu dersimizde; gebelik ve doğum eylemine ilişkin halk arasında doğru bilinen yanlışlar ve kavramları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Başa Dön

Dokümanlar