logo

Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

101 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

Emzirme Danışmanlığına Giriş

Emzirme Danışmanlığına Giriş dersinde; genel olarak eğitim içeriği ve emzirme danışmanlığının önemi anlatılmaktadır.

2

Emzirmenin Tarihçesi II

Anne Sütünün Tarihçesi dersinde; geçmişten günümüze anne sütünün önemi ve anne sütüne atfedilen özellikler anlatılmaktadır.

3

Günümüzde Emzirme

Anne Sütünün Tarihçesi II dersinde; geçmişten günümüze anne sütünün önemi ve anne sütüne atfedilen özellikler anlatılmaya devam edilmektedir.

4

Laktivist Nedir?

Günümüzde Emzirme dersinde; değişen dünyada emzirmeye dair noktaların neler olduğu ve İslamiyet’te emzirme dair detaylar anlatılmaktadır.

5

Emzirme Danışmanının Tanımı

Lactation/laktasyon, emzirmenin etimolojik olarak ilk adıdır ve medikal kökenli bir ifadedir. İngilizcede breastfeeding/: emzirme, lactation/: süt üretimi emzirmek olarak geçer. Bu nedenle uluslararası alanda bu işin adı lactation consultant’tır. Yani laktasyon danışmanı demektir. Bu dersimizde, lactivistin genel tanımını yaparak diğer kavramlardan farkına değineceğiz.

6

Emzirme Danışmanının Rol ve Sorumlulukları

Bizdeki doğum koçu terimi, Batı’da 60’lı yılların sonu 70’li yılların başından beri “doula” olarak biliniyor. Meşhur sözlük Merriam Webster Dictionary’e göre, “doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan hemen sonra anneye tavsiye, bilgi, duygusal destek ve fiziksel rahatlama sunan, doğum konusunda tecrübeli kadın” yani doğum ve lohusa destekçisi manasına geliyor.

7

Emzirmenin Önemi ve Annenin Öz yeterliğini Geliştirme

Emzirme danışmanının rol ve sorumlulukları detayları, emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde emzirme danışmanı neler yapar konuları anlatılmaktadır.

8

Yetersizlik Algısını Azaltmada Emzirme

Emzirmenin başlaması ve sürdürülmesi pek çok faktörden etkilenir. Emzirme öz yeterlilik algısı, annenin emzirmeye ilişkin hissettiği yeterliliktir. Annenin emzirmeye ilişkin öz yeterlilik algısı; emzirmeyi etkileyen önemli bir faktördür.

9

Emzirme Öyküsü Almak ve Latch Emzirme

Yetersiz süt algısı; erken postpartum periyot boyunca emzirmeyi erken bırakma riskine sahip tüm kadınlarda tüm laktasyon süreci boyunca devam eden büyük bir sorundur. Annenin sütünün yetersiz olduğunu düşünmesi onun emzirme becerisi ve emzirme sırasında ortaya çıkabilecek zorluklar ile baş etme sürecini olumsuz etkilemektedir.

10

Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Kişisel Destek Öneriler

Bir emzirme danışmanı olarak emzirme danışanlarınızdan emzirme öyküsü nasıl alınır? Emzirme öykü Formu ile Lacth emzirme formu nasıl doldurulur? konularının ayrıntıları anlatılmaktadır.

11

Emzirme Danışmanı Olarak İlk Emzirmeye Yardımcı Olmak

Kişisel görüşme ve destek gerçekten anne sütü ile beslenmede yardımcı olur. Örneğin; sağlıkçılar, danışmanlar, arkadaş ve aile desteği bu yönde yarar sağlayabilir. Bu dersimizde danışmanlık almak isteyen annelere emzirmeye yönelik nasıl destek olunabilir konusu anlatılmaktadır.

12

Emzirme Sorunları Olan Anneye Yaklaşım: Öykü Alma

Kişisel öneri ve destek, anne sütü ile beslenmenin başarılı olmasına yardım eder. Bir emzirme danışmanı olarak emzirme konusunda anneye nasıl yardımcı olunacağı açıklanmıştır.

13

Bebeğin, Memelerin ve Emme Pozisyonuınun Değerlendirilmesi

Emzirme danışmanı olarak anne ile görüşmeye gidildiğinde annenin bebeğini emzirme durumu nasıl değerlendirilmeli? Gözlem yaparken nelere dikkat edilmeli konuları anlatılmaktadır.

14

Emzirme Danışmanı Olarak Anneye Özgüven Kazandırma ve Destek Verme

Emzirme danışmanı olarak anne ile görüşmeye gidildiğinde annenin bebeğini emzirme durumu nasıl değerlendirilmeli? Gözlem yaparken nelere dikkat edilmeli konuları anlatılmaktadır.

15

Kolostrum Atılması

Emziren anne kendine güvenini kolayca yitirebilir. Bu onu gereksiz yere bebeğine yapay besinler vermeye itebilir. Ayrıca ailesinin ve arkadaşlarının baskıları sonucu da anne yapay besinlere başlayabilir. Bu noktada emzirme danışmanı olarak anneye özgüven kazandırmada neler yapılabilir konusu anlatılmaktadır.

16

Bebeğe Su ve Şekerli Su Verilmesi

İlk anne sütü yani kolostrum bebeğin en kıymetli ilk besinidir. Halk arasında ağız sütü diye de bilinen kolostrum doğumun birinci günü tüm memelilerde süt bezlerinden salgılanan sıvıdır. Bu sıvı hala belli toplumlarda ‘kötü süt’ ya da ‘acı süt’ olarak bilinir ve maalesef sağılarak atılır! Bu ve bunun gibi daha pek yanlış uygulama nedeniyle emzirme süreci sekteye uğrar.

17

Bebeğin Memeyi Emzik Yapması

Toplumda bebeğe su ve şekerli su verilmesi yaygındır. Bu dersimizde, su ve şekerli su verilmesi, verilmesi istendiğinde ne yapılması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır. Eğer dünyamızın daha emzirme dostu bir yer haline gelmesini istiyorsak, görevimizin bir parçası da bu tip yanlış yönlendirmeleri öğrenerek bertaraf etmektir.

18

Memenin Anatomisi ve Laktasyon Fizyolojisi

Bu dersimizde, bebeğin memeyi emzik yapmasının detayları ve neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

19

Süt Oluşumunu Sağlayan Hormonlar ve Süt Üretimi

Gebelik ve laktasyon dönemleri biyolojik olarak birbirini takip eder. Meme bezleri gebelik ve onu izleyen postpartum dönemde hızlı fizyolojik değişikler gösterebilen modifiye endokrin bezlerdir. Bu değişikler başarılı bir emzirme için kritik önem taşır. Meme bezlerinin görevi hem yenidoğanı beslemek hem de antikorları anneden bebeğe iletmektir. Bu dersimizde, meme anatomisi ve laktasyon fizyolojisi konusu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

20

Anne Sütünün Yapısı

Süt yapımı hormonlar ve reflekslerin sonucu olur. Gebelik süresince, salgı bezleri süt yapımına hazırlanırlar. Doğumdan hemen sonra değişen hormonal değişiklikler ile süt yapımı başlar. Bu dersimizde; anne sütü oluşumunu sağlayan hormonlar, işlevleri ve süt üretimi nasıl olur konularına yer verilmiştir.

21

Anne Sütü Bileşiminde Değişiklikler ve Anne Sütünün Üstünlükleri

Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim göstermesidir. Anne Sütünün Yapısı dersinde; anne sütünün yapısı, bebeğin büyüme ve gelişme süreci doğrultusunda nasıl değişiklik gösterir konusu anlatılmaktadır.

22

Mikrobiyota ve Emzirme

Anne sütü bebeğin bireysel besin ihtiyacını karşılayacak özelliği sahiptir. Anne sütünün içeriği; laktasyonun değişik dönemlerinde, günün değişik saatlerinde farklılıklar göstermektedir. Ayrıca prematüre doğum yapmış annelerin sütleri zamanında (miadında) doğum yapanlara oranla farklı yapıdadır. Bu dersimizde, anne sütünün bileşimindeki değişiklikler ve anne sütünü neden bebek için üstün bir besin öğesidir konusu anlatılmaktadır.

23

Doğum Şekli ve Emzirmeye Giriş

Mikrobiyota, insan vücudunda farklı anatomik bölgelerde birlikte yaşayan mikroorganizmaların tamamına verilen isimdir. Oral mikrobiyota ve bağırsak mikrobiyotası olarak bahsettiğimiz bu durum anne sütü ve doğum şekli ile doğrudan alakalıdır.

24

Sezaryen Doğum

Annelerimizin gebelik dönemlerinde oldukça merak ettikleri bir soru vardır: “Doğum yapma şekli emzirmeyi etkiler mi?” Yani, doğum yapma şekli (vajinal-sezaryen) ile emzirme başlangıcı ve süt üretimi arasında doğrudan bir ilişkinin olup olmadığı ayrıntılarına değineceğiz.

25

Sezaryen Doğum ve Emzirme

Bu dersimizde, sezaryen doğumun emzirmeye etkisinin neler olabileceğine değineceğiz.

26

Vajinal Doğum Epizyotomi Suni Sancı ve Emzirme

Bu dersimizde, sezaryen doğumun emzirmeye etkisinin neler olabileceğine konusuna devam ediyoruz.

27

Emzirmede Baba Desteği

Bu dersimizde, sezaryen doğum dışındaki doğum çeşitlerinin emzirmeye etkisinin neler olabileceğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

28

Kanguru Bakımı ve Emzirme

Emzirme sürecinde anneye destekçi olan babanın neler yapabileceğinin detayları anlatılmaktadır.

29

Emzirmeye Yardımcı Ürünler I

Kanguru bakımı etkili ve annelerin rahatlıkla yapabileceği bir uygulamadır. Bu dersimizde emzirme ve kanguru bakımı ilişkisinin detayları anlatılmaktadır.

30

Emzirmeye Yardımcı Ürünler II

Emzirme süreci bazen destek gerektiren bir süreç olabilir. Bu destek kimi zaman bir emzirme danışmanı ihtiyacı olurken kimi zaman da bir emzirme ürünü oluyor. Bu dersimizde, emzirmeye yardımcı ürünler anlatılmaktadır.

31

Emzirmeye Yardımcı Ürünler II

Emzirme süreci bazen destek gerektiren bir süreç olabilir. Bu destek kimi zaman bir emzirme danışmanı ihtiyacı olurken kimi zaman da bir emzirme ürünü oluyor. Bu dersimizde, emzirmeye yardımcı ürünler anlatılmaktadır.

32

Emzirme Destek Sistemi ve Finger Feeding

Meme reddi yaşayan bebeklerde kullanılan yöntemlerden olan EDS ve finger feedingin ayrıntıları bu dersimizde anlatılmaktadır.

33

Göğüs Çatlakları İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

Bu dersimizde, göğüs çatlağı yaşayan annelere danışman olarak hangi doğal tedavi yöntemlerine yönlendirebileceğimizin ayrıntıları anlatılmaktadır.

34

Emzirme Aparatları

Bu dersimizde, emzirme aparatlarının neler olduğu anlatılmaktadır.

35

Süt Çocuğu Beslenmesindeki Terimler ve Emzirmenin Yararları

Anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişimindeki en önemli gıdadır. Suni mamalar veya inek sütü hiçbir şekilde anne sütünün yerini tutmaz. İçerisindeki koruyucu faktörler bebeğin doğumundan erişkinliğine kadar görülebilecek bazı sağlık problemlerinin önüne geçer. Bu dersimizde detaylı bir şekilde anne sütü ve emzirmenin yararları anlatılmaktadır.

36

Emzirmenin Anne ve Bebek Bağlanmasına Etkisi

Bağlanma bebek ile birincil bakım veren kişi arasında gelişen ve bebekte güven duygusunu yerleştiren güçlü bir bağdır. Annenin bebekle duygusal bir bağ kurması gebelikle birlikte başlayan, fetüsün hareketleri ile artan, doğumda doruğa çıkan, doğum sonrası yaşamın birinci yılında oluşan etkili bir ilişkidir. Bağlanma hem annenin hem de bebeğin karşılıklı ilişkisi ile gerçekleşmektedir.

37

Doğum Sonrası Dönemde Anne-Bebek Bağlanmasını Kolaylaştıracak Uygulamalar

Danışmanlar; annelerin bebeklerine karşı gösterdikleri yaklaşımı sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için, anne-bebek arasındaki normal bağlanma sürecini ve doğum sonrası olumlu anne-bebek ilişkisinin geliştirilmesinden kendilerinin sorumlu olduklarını bilmelidirler. Bu dersimizde Emzirme danışmanı olarak danışanlarınıza anne bebek bağlanmasını kolaylaştıracak uygulamalar anlatılmaktadır.

38

Bebek Memeye Nasıl Tutturulmalı

Başarılı bir emzirmenin gerçekleşmesi annenin bebeği memeye tutuşu ve bebeğin memeye yerleşmesinin doğru bir şekilde olması, emzirmenin uygun sürede ve sıklıkta olması ile mümkündür. Bir bebek emzirilmek üzere annesinin memesine nasıl tutturulmalıdır? Hangi pozisyonla anne memesine yerleştirilmelidir sorunlarının cevapları bu dersimizde anlatılmaktadır.

39

Emzirme Pozisyonları

Emzirme esnasında bebeğe uygun şekilde pozisyon verme ve memeye yerleştirme; başarılı emzirmenin sağlanması açısından son derece önemlidir. Emzirme tekniğinin yanlış olması durumunda meme sorunları gelişebilir ve bunun sonucunda emzirmeyi bırakma riski artabilir. Bebek emzirmenin tek bir pozisyonu yoktur. Bu dersimizde, danışmanlık yapacağınız annelere bebeklerini emzirirken hangi pozisyonları kullanabileceklerinin detayları anlatılmaktadır.

40

Emzirmede Memeyi Tutuş Teknikleri

Doğru emme davranışının gelişmesindeki bir diğer önemli faktör ise anatomik açıdan bebeğin memeye konumlandırılmasıdır. Bu dersimizde emzirme esnasında bebeği memeyi tutuş teknikleri anlatılmaktadır.

41

Emzirmenin Anatomisi ve Fizyolojisi

Neonatal dönemde beslenme kompleks bir uygulama olup emme, yutma ve nefes alma ile karakterize ritmik bir koordinasyon sürecidir. Bazı faktörler bu ritmi etkileyebilir. Bunlar bebeğin doğum zamanı, emzirmeye erken başlama durumu, bebeğin memeye yerleşimi, emme zamanı, açlık durumu, doyma kapasitesi, süt akışı ve emme gücüdür.

42

Başarılı Emzirme ve Bebeğin Emmesi

Başarılı emzirme, anne ve bebeğin gereksinimlerinin karşılıklı olarak tamamlanması ile sonuçlanan interaktif bir süreçtir. Emzirmeye başlama ve devam ettirmeyi etkileyen değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörler vardır.

43

Emzirmeyi Sonlandırma ve Emzirmenin Değerlendirilmesi

Yenidoğanların memeye alışması ve emmeyi tam anlamıyla kavraması için zaman gerekir. Bebek büyüdükçe emmek konusunda deneyim kazanır. Bu nedenle zaman geçtikçe bir emzirme düzeni oluşturmak daha kolaylaşır. Bu dersimizde, anne bir emzirme seansını sonlandırırken ne yapması gerekir konusu anlatılmaktadır.

44

İkiz Bebeklerin Emzirilmesi

Anneler çoğul bebekleri için yeterli miktarda sütü üretebilir. Öncelikle kendilerine güvenmeleri, yeterince dinlenmeleri, iyi beslenmeleri, yakınlarından yardım-destek almaları ve bebeklerinin emme gücünün yeterli olması gerekir.

45

Üçüz Bebeklerin Emzirilmesi

Üçüz bebeklerde, anneler tercihleri doğrultusunda çeşitli pozisyonlarda emzirilebilirler. Bazı bebekler, biberonu tercih ederken, bazı bebekler sadece annelerini emmeyi isterler.

46

Etkili Emzirmenin İpuçları

Bu dersimizde, etkili emzirmenin ipuçlarıyla bir annenin sütünün bebeğine yeterliliği konuları detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

47

Anne Sütünün Doğal Yollarla Arttırılması

Gebelik sonrası ilk 1,5 aylık süreç bebeğin emzirilmesi çok önemli bir dönemdir. Annelerin büyük bir çoğunluğu %99 dan fazlası çok özel bir durum olmadıkça, tek göğsü işlevsel bile olsa bebeği yeteri kadar doyurabilir ve yeterli miktarda anne sütünü bebeklerine verebilirler.

48

Anne Sütü İle Beslenmeyi Engelleyen Durumlar ve Yapay Beslenme

Doğum yapan anne genel olarak sağlıklıdır ve bebeğini emzirebilir. Ancak az sayıda da olsa annenin ya da bebeğin bazı hastalıkları emzirmenin devamını geçici veya kalıcı olarak engelleyebilir.

49

Formül Mama Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Formül mama desteği gereken durumlar hekim tarafından belirlenmeli ve mümkünse en kısa sürede kontrollü bir şekilde tek başına emzirmeye dönmek hedeflenmelidir. Bu dersimizde, formül mama hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.

50

Etkili Emzirme ve Meme Bakımı

Annelerin emzirme dönemini rahat geçirebilmeleri için meme bakımına gebelikte başlanmalı ve doğum sonrasında da devam etmelidirler. Bu dersimizde, meme bakımında dikkat edilmesi gerekenlerin detayları anlatılmaktadır.

51

Etkili Emzirme ve Gaz Çıkarma

Bebeklerin yaklaşık dörtte birinde gaz sancısı görülür ve bu zamanla gündelik yaşamı etkileyen bir problem haline gelebilir. Bebeklerde gaz problemi yaşayan ailelerin endişelenmesini gerektirecek bir durum yoktur çünkü her şeyden öte bebek gaz sancısı herhangi bir hastalık değildir, fizyolojik bir adaptasyon sürecidir.

52

Bebeğin Emzirilmesine Dair İpuçları

Bu dersimizde, bebeğin emzirilmesine dair ipuçları anlatılmaktadır.

53

Bebeğin Acıkma ve Doyma Belirtileri

İsteğe bağlı emzirme, beslenme sıklığı ve süresini bebeğin gereksinimleri ve açlık belirtileri tarafından belirlenmesi olarak tanımlanır. Acıkma belirtileri ilk günlerde günde 10-12 kez görülür. Bu emzirmenin sağlanması, süt yapımının başlaması ve idamesi için gereklidir. Bebekler ne istediklerini bilir. İhtiyaçlarının farkındadır. Bunları da kendilerine özgü bir ifadeyle ebeveynlerine anlatır.

54

Emzirme Başlamadan Önce Hazırlık

Bu dersimizde, anne bebeğini emzirmeye başlamadan önce neler yapması gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği konularına yer verilmiştir.

55

Anne Sütünün Sağılması ve Yararları

Emzirmenin başlatılması ve devamı için süt sağmanın yararlı ve önemli olduğu birçok durum vardır. Gerektiğinde bunu yapabilmeleri için tüm annelerin sütlerini sağmalarını öğrenmeleri yararlıdır.

56

Anne Sütünün Sağılma Sıklığı ve Sağma Aparatları

Bu dersimizde, anne sütünün sağılma sıklığı ve sağma aparatları anlatılmaktadır.

57

Anne Sütünün Saklanması ve Korunması

Anne sütünün sağılması ne kadar önemliyse anne sütünün saklanması da bir o kadar önemlidir. Bu dersimizde, anne sütünün nasıl saklanması ve korunmasının detayları anlatılmaktadır.

58

Power Pump ve Emzirme Kampı

Bu dersimizde, sütü yetmeyen annelerin sıklıkla tercih ettikleri power pump ve emzirme kampının detayları anlatılmaktadır.

59

Relaktasyon

Relaktasyon, annenin bir süre durduktan sonra emzirmeye devam edebilmesi için emzirmeyi yeniden başlatma sürecidir. Bu dersimizde relaktasyon sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

60

Emzirmeye Yeniden Başlatmak ve Teşvik Etmek İçin 10 İpucu

Bu dersimizde, danışman olarak bilmemiz gereken emzirmeyi yeniden başlatmak ve teşvik etmek için 10 ipucu neler olduğu anlatılmaktadır.

61

Emzirme Problemleri I

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

62

Emzirme Problemleri II

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

63

Emzirme Problemleri III

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

64

Emzirme Problemleri IV

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

65

Emzirme Problemleri V

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

66

Emzirme Problemleri VI

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

67

Emzirme Problemleri VII

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

68

Emzirme Problemleri VIII

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

69

Emzirme Problemleri IX

Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

70

Emziren Kadının Beslenmesi

Lohusa, hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak, hem de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir.

71

Anne Sütünü Artıran Faktörler ve Doğal Besinler

Bu dersimizde, bilimsel olarak anne sütünü artıran uygulamalara yer verilmektedir.

72

Anne Sütünü Azaltan Faktörler

Tüm anneler bebeklerini başarıyla emzirebilir ve büyük çoğunluğu aynı anda 2 bebek büyütecek kadar süt üretme kapasitesine sahiptirler. Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamak, süt yapımının uyarılması ve devamı için çok önemlidir. Bazı durumlar anne sütünü azalmasına neden olabilir. Bu dersimizde anne sütünü azaltan faktörlere yer verilmektedir.

73

Anne Sütünü Artırmak İçin Kullanılan Alternatif Yöntemler

Tüm anneler bebeklerini başarıyla emzirebilir ve büyük çoğunluğu aynı anda 2 bebek büyütecek kadar süt üretme kapasitesine sahiptirler. Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamak, süt yapımının uyarılması ve devamı için çok önemlidir. Bazı durumlar anne sütünü azalmasına neden olabilir. Bu dersimizde anne sütünü azaltan faktörlere yer verilmektedir.

74

Sigara Kullanımı ve Emzirme

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde sigara içen annelerin, emzirme döneminde, süt üretim miktarı ve emzirme süresi konularında olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Sigara içen annelerin süt üretim miktarı 250 ml azaltmakta ve süt içeriğindeki yağ ve C vitamini miktarının azalmasına neden olmaktadır.

75

Çalışan Anneler ve Emzirme

Yeni anne olmuş kadınların çoğu emzirmeye en iyi niyetlerle başlamalarına rağmen, emzirmeyi bırakmalarına neden olarak çalışma hayatlarına geri dönmelerini gösteriyor. Oysa işe geri dönmeleri emzirme dönemlerini sonlandırmayı gerektirmez.

76

Evi Dışında Çalışan Annelere Verilebilecek Öğütler

Bu dersimizde; danışman olarak çalışan anneye verilebilecek öğütlerin neler olabileceği anlatılmaktadır.

77

Emzirme ve Korunma

Bir çocuk sahibi olmak hem anne hem de baba için çok özel bir tecrübedir. Ancak özellikle doğum sonrası kadınların yaşadığı fiziksel, psikolojik, hormonal ve sosyo-kültürel değişimler çiftlerin cinsel yaşamlarını ve hayat kalitelerini ciddi düzeyde etkiler. Bu etkilenmenin olumlu yönde olması için bu sürecin konuşulması gerekmektedir.

78

Emzirme Döneminde Cinsel Mitler

Bu dersimizde, emzirme ve cinsel yaşama dair toplumda oluşan cinsel mitlerin neler olduğu anlatılmaktadır.

79

Hastalıklar ve Emzirme I

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

80

Hastalıklar ve Emzirme II

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

81

Hastalıklar ve Emzirme III

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

82

Hastalıklar ve Emzirme IV

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

83

Hastalıklar ve Emzirme V

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

84

Hastalıklar ve Diğer Durumlarda Emzirme I

Emzirme sürecinde annenin sağlık durumu çok önemlidir ve hep bir iyilik halinde olması beklenir. Hamilelikte olduğu gibi emzirme döneminde de annenin sağlık durumu ve kullandığı ilaçlar yakından takip edilmeli ve bu süreçte mutlaka anneye diğer annelerden farklı olarak özel bir danışmanlık hizmeti verilmelidir.

85

Hastalıklar ve Diğer Durumlarda Emzirme II

Bu dersimizde, bir önceki dersimizde başladığımız hastalıklar ve diğer durumlarda emzirme konusuna devam edilmektedir.

86

Emzirme ve İlaç Kullanımı

Emzirme döneminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de annenin ilaç kullanmasıdır. Bu dersimizde, anne ilaç kullanırken dikkat etmesi gerekenler ve ilaçların özellikleri anlatılmaktadır.

87

Gebeyken Emzirme

Annelerin danışmanlara en çok sorduğu sorulardan biri gebeyken emzirebilir miyim oluyor bu dersimizde gebeyken emzirmenin ayrıntıları anlatılmaktadır.

88

Tandem Emzirme

Emzirirken hamile kalma durumunda emzirmeye devam edip etmeme konusu her zaman tartışmalı olmuştur. Hamile kaldıktan sonra emzirmeye devam etmeye tandem emzirme denir. Tekrar hamile kalan anneler genellikle bu konuda endişeye kapılmaktadırlar.

89

Evlat Edinme ve Emzirme

Bu dersimizde, annelerin çok merak ettiği evlat edinme ve emzirme konusunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

90

Dünyada Süt Bankacılığının Durumu

Süt bankaları hayat kurtarır! Süt bankacılığı Avrupa toplumunda yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de henüz süt bankası bulunmaktadır.

91

Anne Sütü Bankası Tıbbı Karar Verme ve Aydınlatılmış Onam

Bu dersimizde, anne sütü bankası tıbbı karar verme ve aydınlatılmış onamın ayrıntıları anlatılmaktadır.

92

Türkiye’de Emzirme Politikaları

Bu dersimizde, ülkemizdeki emzirme politikalarının neler olduğunu ve neler yapılması gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

93

Anne-Bebek Dostu Hastane ve Başarılı Emzirmede On Adım

Anne sütüne teşvik anne bebek dostu hastanelerin politikalarından biridir. Bu dersimizde, hastaneler ve başarılı emzirmedeki 10 adım anlatılmaktadır.

94

Ulusal Emzirme Politikaları ve Yenidoğan Yoğun Bakımlar İçin Emzirme Politikaları

Ülkeler, emzirmeyi emniyet altına alan politikaları yürürlüğe koymalı ve kadınları ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile besleme çabalarında desteklemelidir. Bu dersimizde emzirme politikaları ve yenidoğan yoğun bakımlarındaki emzirme politikalarının neler olduğunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

95

Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar I

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

96

Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar II

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

97

Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar III

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

98

Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar IV

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

99

Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar V

Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

100

Emzirmeyle İlgili En Çok Gelen Sorular ve Cevapları

Bu dersimizde, danışanların bizlere genel olarak çok sordukları sorular ve cevaplarına değinilmektedir.

101

Memeden Sevgiyle Ayırma

Bir bebeği memeden ayırmak göründüğü kadar kolay değildir. Özellikle bebeği memeden sevgiyle ayırmak çok önemlidir. Bu dersimizde bebeği memeden nasıl ayıracağımızın ayrıntıları anlatılmaktadır.

Başa Dön

Dokümanlar