Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

Gül Ertem / Sevilay Kurt

Profesör Dr. / Bebek-Emzirme Hemşiresi

Emzirme Danışmanlığı Eğitimiyle annelere başarılı emzirme için gerekli bütün desteği sunabilir ve pozitif emzirme hikayesinin kahramanlarından biri siz olabilirsiniz.

101 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Emzirme Danışmanlığına Giriş

  02:10

  Emzirme Danışmanlığına Giriş dersinde; genel olarak eğitim içeriği ve emzirme danışmanlığının önemi anlatılmaktadır.

 • Emzirmenin Tarihçesi I

  12:07

  Anne Sütünün Tarihçesi dersinde; geçmişten günümüze anne sütünün önemi ve anne sütüne atfedilen özellikler anlatılmaktadır.

 • Emzirmenin Tarihçesi II

  12:04

  Anne Sütünün Tarihçesi II dersinde; geçmişten günümüze anne sütünün önemi ve anne sütüne atfedilen özellikler anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Günümüzde Emzirme

  13:54

  Günümüzde Emzirme dersinde; değişen dünyada emzirmeye dair noktaların neler olduğu ve İslamiyet’te emzirme dair detaylar anlatılmaktadır.

 • Laktivist Nedir?

  04:19

  Lactation/laktasyon, emzirmenin etimolojik olarak ilk adıdır ve medikal kökenli bir ifadedir. İngilizcede breastfeeding/: emzirme, lactation/: süt üretimi emzirmek olarak geçer. Bu nedenle uluslararası alanda bu işin adı lactation consultant’tır. Yani laktasyon danışmanı demektir. Bu dersimizde, lactivistin genel tanımını yaparak diğer kavramlardan farkına değineceğiz.

 • Emzirme Danışmanının Tanımı

  12:27

  Emzirme danışmanı kimdir? Kimler emzirme danışmanı olabilir ve emzirme danışmanlığın ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Emzirme Danışmanının Rol ve Sorumlulukları

  21:10

  Emzirme danışmanının rol ve sorumlulukları detayları, emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde emzirme danışmanı neler yapar konuları anlatılmaktadır.

 • Emzirmenin Önemi ve Annenin Öz yeterliğini Geliştirme

  14:36

  Emzirmenin başlaması ve sürdürülmesi pek çok faktörden etkilenir. Emzirme öz yeterlilik algısı, annenin emzirmeye ilişkin hissettiği yeterliliktir. Annenin emzirmeye ilişkin öz yeterlilik algısı; emzirmeyi etkileyen önemli bir faktördür.

 • Yetersizlik Algısını Azaltmada Emzirme

  17:12

  Yetersiz süt algısı; erken postpartum periyot boyunca emzirmeyi erken bırakma riskine sahip tüm kadınlarda tüm laktasyon süreci boyunca devam eden büyük bir sorundur. Annenin sütünün yetersiz olduğunu düşünmesi onun emzirme becerisi ve emzirme sırasında ortaya çıkabilecek zorluklar ile baş etme sürecini olumsuz etkilemektedir.

 • Emzirme Öyküsü Almak ve Latch Emzirme

  21:03

  Bir emzirme danışmanı olarak emzirme danışanlarınızdan emzirme öyküsü nasıl alınır? Emzirme öykü Formu ile Lacth emzirme formu nasıl doldurulur? konularının ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Kişisel Destek Öneriler

  16:22

  Kişisel görüşme ve destek gerçekten anne sütü ile beslenmede yardımcı olur. Örneğin; sağlıkçılar, danışmanlar, arkadaş ve aile desteği bu yönde yarar sağlayabilir. Bu dersimizde danışmanlık almak isteyen annelere emzirmeye yönelik nasıl destek olunabilir konusu anlatılmaktadır.

 • Emzirme Danışmanı Olarak İlk Emzirmeye Yardımcı Olmak

  13:31

  Kişisel öneri ve destek, anne sütü ile beslenmenin başarılı olmasına yardım eder. Bir emzirme danışmanı olarak emzirme konusunda anneye nasıl yardımcı olunacağı açıklanmıştır.

 • Emzirme Sorunları Olan Anneye Yaklaşım: Öykü Alma

  14:22

  Bir emzirme danışmanı olarak emzirme danışanlarınızdan emzirme öyküsü alırken ne tür sorular sorulur? Anneye nasıl yaklaşılmalıdır? İletişim nasıl kurulmalıdır? Soruları detaylı şekilde anlatılmaktadır.

 • Bebeğin, Memelerin ve Emme Pozisyonuınun Değerlendirilmesi

  23:50

  Emzirme danışmanı olarak anne ile görüşmeye gidildiğinde annenin bebeğini emzirme durumu nasıl değerlendirilmeli? Gözlem yaparken nelere dikkat edilmeli konuları anlatılmaktadır.

 • Emzirme Danışmanı Olarak Anneye Özgüven Kazandırma ve Destek Verme

  10:34

  Emziren anne kendine güvenini kolayca yitirebilir. Bu onu gereksiz yere bebeğine yapay besinler vermeye itebilir. Ayrıca ailesinin ve arkadaşlarının baskıları sonucu da anne yapay besinlere başlayabilir. Bu noktada emzirme danışmanı olarak anneye özgüven kazandırmada neler yapılabilir konusu anlatılmaktadır.

 • Kolostrum Atılması

  09:49

  İlk anne sütü yani kolostrum bebeğin en kıymetli ilk besinidir. Halk arasında ağız sütü diye de bilinen kolostrum doğumun birinci günü tüm memelilerde süt bezlerinden salgılanan sıvıdır. Bu sıvı hala belli toplumlarda ‘kötü süt’ ya da ‘acı süt’ olarak bilinir ve maalesef sağılarak atılır! Bu ve bunun gibi daha pek yanlış uygulama nedeniyle emzirme süreci sekteye uğrar.

 • Bebeğe Su ve Şekerli Su Verilmesi

  13:09

  Toplumda bebeğe su ve şekerli su verilmesi yaygındır. Bu dersimizde, su ve şekerli su verilmesi, verilmesi istendiğinde ne yapılması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır. Eğer dünyamızın daha emzirme dostu bir yer haline gelmesini istiyorsak, görevimizin bir parçası da bu tip yanlış yönlendirmeleri öğrenerek bertaraf etmektir.

 • Bebeğin Memeyi Emzik Yapması

  14:50

  Bu dersimizde, bebeğin memeyi emzik yapmasının detayları ve neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

 • Memenin Anatomisi ve Laktasyon Fizyolojisi

  16:49

  Gebelik ve laktasyon dönemleri biyolojik olarak birbirini takip eder. Meme bezleri gebelik ve onu izleyen postpartum dönemde hızlı fizyolojik değişikler gösterebilen modifiye endokrin bezlerdir. Bu değişikler başarılı bir emzirme için kritik önem taşır. Meme bezlerinin görevi hem yenidoğanı beslemek hem de antikorları anneden bebeğe iletmektir. Bu dersimizde, meme anatomisi ve laktasyon fizyolojisi konusu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

 • Süt Oluşumunu Sağlayan Hormonlar ve Süt Üretimi

  12:45

  Süt yapımı hormonlar ve reflekslerin sonucu olur. Gebelik süresince, salgı bezleri süt yapımına hazırlanırlar. Doğumdan hemen sonra değişen hormonal değişiklikler ile süt yapımı başlar. Bu dersimizde; anne sütü oluşumunu sağlayan hormonlar, işlevleri ve süt üretimi nasıl olur konularına yer verilmiştir.

 • Anne Sütünün Yapısı

  18:32

  Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim göstermesidir. Anne Sütünün Yapısı dersinde; anne sütünün yapısı, bebeğin büyüme ve gelişme süreci doğrultusunda nasıl değişiklik gösterir konusu anlatılmaktadır.

 • Anne Sütü Bileşiminde Değişiklikler ve Anne Sütünün Üstünlükleri

  11:48

  Anne sütü bebeğin bireysel besin ihtiyacını karşılayacak özelliği sahiptir. Anne sütünün içeriği; laktasyonun değişik dönemlerinde, günün değişik saatlerinde farklılıklar göstermektedir. Ayrıca prematüre doğum yapmış annelerin sütleri zamanında (miadında) doğum yapanlara oranla farklı yapıdadır. Bu dersimizde, anne sütünün bileşimindeki değişiklikler ve anne sütünü neden bebek için üstün bir besin öğesidir konusu anlatılmaktadır.

 • Mikrobiyota ve Emzirme

  14:38

  Mikrobiyota, insan vücudunda farklı anatomik bölgelerde birlikte yaşayan mikroorganizmaların tamamına verilen isimdir. Oral mikrobiyota ve bağırsak mikrobiyotası olarak bahsettiğimiz bu durum anne sütü ve doğum şekli ile doğrudan alakalıdır.

 • Doğum Şekli ve Emzirmeye Giriş

  11:51

  Annelerimizin gebelik dönemlerinde oldukça merak ettikleri bir soru vardır: “Doğum yapma şekli emzirmeyi etkiler mi?” Yani, doğum yapma şekli (vajinal-sezaryen) ile emzirme başlangıcı ve süt üretimi arasında doğrudan bir ilişkinin olup olmadığı ayrıntılarına değineceğiz.

 • Sezaryen Doğum

  13:34

  Bu dersimizde, sezaryen doğumun emzirmeye etkisinin neler olabileceğine değineceğiz.

 • Sezaryen Doğum ve Emzirme

  13:37

  Bu dersimizde, sezaryen doğumun emzirmeye etkisinin neler olabileceğine konusuna devam ediyoruz.

 • Vajinal Doğum Epizyotomi Suni Sancı ve Emzirme

  18:21

  Bu dersimizde, sezaryen doğum dışındaki doğum çeşitlerinin emzirmeye etkisinin neler olabileceğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Emzirmede Baba Desteği

  07:44

  Emzirme sürecinde anneye destekçi olan babanın neler yapabileceğinin detayları anlatılmaktadır.

 • Kanguru Bakımı ve Emzirme

  08:46

  Kanguru bakımı etkili ve annelerin rahatlıkla yapabileceği bir uygulamadır. Bu dersimizde emzirme ve kanguru bakımı ilişkisinin detayları anlatılmaktadır.

 • Emzirmeye Yardımcı Ürünler I

  19:18

  Emzirme süreci bazen destek gerektiren bir süreç olabilir. Bu destek kimi zaman bir emzirme danışmanı ihtiyacı olurken kimi zaman da bir emzirme ürünü oluyor. Bu dersimizde, emzirmeye yardımcı ürünler anlatılmaktadır.

 • Emzirmeye Yardımcı Ürünler II

  14:13

  Emzirme süreci bazen destek gerektiren bir süreç olabilir. Bu destek kimi zaman bir emzirme danışmanı ihtiyacı olurken kimi zaman da bir emzirme ürünü oluyor. Bu dersimizde, emzirmeye yardımcı ürünler anlatılmaktadır.

 • Emzirme Destek Sistemi ve Finger Feeding

  07:16

  Meme reddi yaşayan bebeklerde kullanılan yöntemlerden olan EDS ve finger feedingin ayrıntıları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Göğüs Çatlakları İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

  14:34

  Bu dersimizde, göğüs çatlağı yaşayan annelere danışman olarak hangi doğal tedavi yöntemlerine yönlendirebileceğimizin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Emzirme Aparatları

  12:05

  Bu dersimizde, emzirme aparatlarının neler olduğu anlatılmaktadır.

 • Süt Çocuğu Beslenmesindeki Terimler ve Emzirmenin Yararları

  14:36

  Anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişimindeki en önemli gıdadır. Suni mamalar veya inek sütü hiçbir şekilde anne sütünün yerini tutmaz. İçerisindeki koruyucu faktörler bebeğin doğumundan erişkinliğine kadar görülebilecek bazı sağlık problemlerinin önüne geçer. Bu dersimizde detaylı bir şekilde anne sütü ve emzirmenin yararları anlatılmaktadır.

 • Emzirmenin Anne ve Bebek Bağlanmasına Etkisi

  09:09

  Bağlanma bebek ile birincil bakım veren kişi arasında gelişen ve bebekte güven duygusunu yerleştiren güçlü bir bağdır. Annenin bebekle duygusal bir bağ kurması gebelikle birlikte başlayan, fetüsün hareketleri ile artan, doğumda doruğa çıkan, doğum sonrası yaşamın birinci yılında oluşan etkili bir ilişkidir. Bağlanma hem annenin hem de bebeğin karşılıklı ilişkisi ile gerçekleşmektedir.

 • Doğum Sonrası Dönemde Anne-Bebek Bağlanmasını Kolaylaştıracak Uygulamalar

  12:45

  Danışmanlar; annelerin bebeklerine karşı gösterdikleri yaklaşımı sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için, anne-bebek arasındaki normal bağlanma sürecini ve doğum sonrası olumlu anne-bebek ilişkisinin geliştirilmesinden kendilerinin sorumlu olduklarını bilmelidirler. Bu dersimizde Emzirme danışmanı olarak danışanlarınıza anne bebek bağlanmasını kolaylaştıracak uygulamalar anlatılmaktadır.

 • Bebek Memeye Nasıl Tutturulmalı

  22:05

  Başarılı bir emzirmenin gerçekleşmesi annenin bebeği memeye tutuşu ve bebeğin memeye yerleşmesinin doğru bir şekilde olması, emzirmenin uygun sürede ve sıklıkta olması ile mümkündür. Bir bebek emzirilmek üzere annesinin memesine nasıl tutturulmalıdır? Hangi pozisyonla anne memesine yerleştirilmelidir sorunlarının cevapları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Pozisyonları

  24:22

  Emzirme esnasında bebeğe uygun şekilde pozisyon verme ve memeye yerleştirme; başarılı emzirmenin sağlanması açısından son derece önemlidir. Emzirme tekniğinin yanlış olması durumunda meme sorunları gelişebilir ve bunun sonucunda emzirmeyi bırakma riski artabilir. Bebek emzirmenin tek bir pozisyonu yoktur. Bu dersimizde, danışmanlık yapacağınız annelere bebeklerini emzirirken hangi pozisyonları kullanabileceklerinin detayları anlatılmaktadır.

 • Emzirmede Memeyi Tutuş Teknikleri

  08:54

  Doğru emme davranışının gelişmesindeki bir diğer önemli faktör ise anatomik açıdan bebeğin memeye konumlandırılmasıdır. Bu dersimizde emzirme esnasında bebeği memeyi tutuş teknikleri anlatılmaktadır.

 • Emzirmenin Anatomisi ve Fizyolojisi

  09:50

  Neonatal dönemde beslenme kompleks bir uygulama olup emme, yutma ve nefes alma ile karakterize ritmik bir koordinasyon sürecidir. Bazı faktörler bu ritmi etkileyebilir. Bunlar bebeğin doğum zamanı, emzirmeye erken başlama durumu, bebeğin memeye yerleşimi, emme zamanı, açlık durumu, doyma kapasitesi, süt akışı ve emme gücüdür.

 • Başarılı Emzirme ve Bebeğin Emmesi

  15:08

  Başarılı emzirme, anne ve bebeğin gereksinimlerinin karşılıklı olarak tamamlanması ile sonuçlanan interaktif bir süreçtir. Emzirmeye başlama ve devam ettirmeyi etkileyen değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörler vardır.

 • Emzirmeyi Sonlandırma ve Emzirmenin Değerlendirilmesi

  20:27

  Yenidoğanların memeye alışması ve emmeyi tam anlamıyla kavraması için zaman gerekir. Bebek büyüdükçe emmek konusunda deneyim kazanır. Bu nedenle zaman geçtikçe bir emzirme düzeni oluşturmak daha kolaylaşır. Bu dersimizde, anne bir emzirme seansını sonlandırırken ne yapması gerekir konusu anlatılmaktadır.

 • İkiz Bebeklerin Emzirilmesi

  17:32

  Anneler çoğul bebekleri için yeterli miktarda sütü üretebilir. Öncelikle kendilerine güvenmeleri, yeterince dinlenmeleri, iyi beslenmeleri, yakınlarından yardım-destek almaları ve bebeklerinin emme gücünün yeterli olması gerekir.

 • Üçüz Bebeklerin Emzirilmesi

  07:34

  Üçüz bebeklerde, anneler tercihleri doğrultusunda çeşitli pozisyonlarda emzirilebilirler. Bazı bebekler, biberonu tercih ederken, bazı bebekler sadece annelerini emmeyi isterler.

 • Etkili Emzirmenin İpuçları

  18:35

  Bu dersimizde, etkili emzirmenin ipuçlarıyla bir annenin sütünün bebeğine yeterliliği konuları detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

 • Anne Sütünün Doğal Yollarla Arttırılması

  21:50

  Gebelik sonrası ilk 1,5 aylık süreç bebeğin emzirilmesi çok önemli bir dönemdir. Annelerin büyük bir çoğunluğu %99 dan fazlası çok özel bir durum olmadıkça, tek göğsü işlevsel bile olsa bebeği yeteri kadar doyurabilir ve yeterli miktarda anne sütünü bebeklerine verebilirler.

 • Anne Sütü İle Beslenmeyi Engelleyen Durumlar ve Yapay Beslenme

  11:25

  Doğum yapan anne genel olarak sağlıklıdır ve bebeğini emzirebilir. Ancak az sayıda da olsa annenin ya da bebeğin bazı hastalıkları emzirmenin devamını geçici veya kalıcı olarak engelleyebilir.

 • Formül Mama Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  15:10

  Formül mama desteği gereken durumlar hekim tarafından belirlenmeli ve mümkünse en kısa sürede kontrollü bir şekilde tek başına emzirmeye dönmek hedeflenmelidir. Bu dersimizde, formül mama hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.

 • Etkili Emzirme ve Meme Bakımı

  08:10

  Annelerin emzirme dönemini rahat geçirebilmeleri için meme bakımına gebelikte başlanmalı ve doğum sonrasında da devam etmelidirler. Bu dersimizde, meme bakımında dikkat edilmesi gerekenlerin detayları anlatılmaktadır.

 • Etkili Emzirme ve Gaz Çıkarma

  14:41

  Bebeklerin yaklaşık dörtte birinde gaz sancısı görülür ve bu zamanla gündelik yaşamı etkileyen bir problem haline gelebilir. Bebeklerde gaz problemi yaşayan ailelerin endişelenmesini gerektirecek bir durum yoktur çünkü her şeyden öte bebek gaz sancısı herhangi bir hastalık değildir, fizyolojik bir adaptasyon sürecidir.

 • Bebeğin Emzirilmesine Dair İpuçları

  06:20

  Bu dersimizde, bebeğin emzirilmesine dair ipuçları anlatılmaktadır.

 • Bebeğin Acıkma ve Doyma Belirtileri

  07:25

  İsteğe bağlı emzirme, beslenme sıklığı ve süresini bebeğin gereksinimleri ve açlık belirtileri tarafından belirlenmesi olarak tanımlanır. Acıkma belirtileri ilk günlerde günde 10-12 kez görülür. Bu emzirmenin sağlanması, süt yapımının başlaması ve idamesi için gereklidir. Bebekler ne istediklerini bilir. İhtiyaçlarının farkındadır. Bunları da kendilerine özgü bir ifadeyle ebeveynlerine anlatır.

 • Emzirme Başlamadan Önce Hazırlık

  09:50

  Bu dersimizde, anne bebeğini emzirmeye başlamadan önce neler yapması gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği konularına yer verilmiştir.

 • Anne Sütünün Sağılması ve Yararları

  11:56

  Emzirmenin başlatılması ve devamı için süt sağmanın yararlı ve önemli olduğu birçok durum vardır. Gerektiğinde bunu yapabilmeleri için tüm annelerin sütlerini sağmalarını öğrenmeleri yararlıdır.

 • Anne Sütünün Sağılma Sıklığı ve Sağma Aparatları

  18:55

  Bu dersimizde, anne sütünün sağılma sıklığı ve sağma aparatları anlatılmaktadır.

 • Anne Sütünün Saklanması ve Korunması

  17:58

  Anne sütünün sağılması ne kadar önemliyse anne sütünün saklanması da bir o kadar önemlidir. Bu dersimizde, anne sütünün nasıl saklanması ve korunmasının detayları anlatılmaktadır.

 • Power Pump ve Emzirme Kampı

  10:42

  Bu dersimizde, sütü yetmeyen annelerin sıklıkla tercih ettikleri power pump ve emzirme kampının detayları anlatılmaktadır.

 • Relaktasyon

  25:31

  Relaktasyon, annenin bir süre durduktan sonra emzirmeye devam edebilmesi için emzirmeyi yeniden başlatma sürecidir. Bu dersimizde relaktasyon sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Emzirmeye Yeniden Başlatmak ve Teşvik Etmek İçin 10 İpucu

  05:45

  Bu dersimizde, danışman olarak bilmemiz gereken emzirmeyi yeniden başlatmak ve teşvik etmek için 10 ipucu neler olduğu anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri I

  15:32

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri II

  14:25

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri III

  11:49

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri IV

  11:03

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri V

  16:27

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri VI

  07:58

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri VII

  14:42

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri VIII

  18:00

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirme Problemleri IX

  12:00

  Emzirme danışmanı olarak danışanınızda karşılaşabileceğiniz emzirme problemleri neler olduğu ve çözümünde neler yapılması gerektiği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emziren Kadının Beslenmesi

  08:23

  Lohusa, hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak, hem de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir.

 • Anne Sütünü Artıran Faktörler ve Doğal Besinler

  09:18

  Bu dersimizde, bilimsel olarak anne sütünü artıran uygulamalara yer verilmektedir.

 • Anne Sütünü Azaltan Faktörler

  11:12

  Tüm anneler bebeklerini başarıyla emzirebilir ve büyük çoğunluğu aynı anda 2 bebek büyütecek kadar süt üretme kapasitesine sahiptirler. Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamak, süt yapımının uyarılması ve devamı için çok önemlidir. Bazı durumlar anne sütünü azalmasına neden olabilir. Bu dersimizde anne sütünü azaltan faktörlere yer verilmektedir.

 • Anne Sütünü Artırmak İçin Kullanılan Alternatif Yöntemler

  25:04

  Tüm anneler bebeklerini başarıyla emzirebilir ve büyük çoğunluğu aynı anda 2 bebek büyütecek kadar süt üretme kapasitesine sahiptirler. Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamak, süt yapımının uyarılması ve devamı için çok önemlidir. Bazı durumlar anne sütünü azalmasına neden olabilir. Bu dersimizde anne sütünü azaltan faktörlere yer verilmektedir.

 • Sigara Kullanımı ve Emzirme

  12:29

  Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde sigara içen annelerin, emzirme döneminde, süt üretim miktarı ve emzirme süresi konularında olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Sigara içen annelerin süt üretim miktarı 250 ml azaltmakta ve süt içeriğindeki yağ ve C vitamini miktarının azalmasına neden olmaktadır.

 • Çalışan Anneler ve Emzirme

  24:30

  Yeni anne olmuş kadınların çoğu emzirmeye en iyi niyetlerle başlamalarına rağmen, emzirmeyi bırakmalarına neden olarak çalışma hayatlarına geri dönmelerini gösteriyor. Oysa işe geri dönmeleri emzirme dönemlerini sonlandırmayı gerektirmez.

 • Evi Dışında Çalışan Annelere Verilebilecek Öğütler

  15:07

  Bu dersimizde; danışman olarak çalışan anneye verilebilecek öğütlerin neler olabileceği anlatılmaktadır.

 • Emzirme ve Korunma

  09:05

  Bir çocuk sahibi olmak hem anne hem de baba için çok özel bir tecrübedir. Ancak özellikle doğum sonrası kadınların yaşadığı fiziksel, psikolojik, hormonal ve sosyo-kültürel değişimler çiftlerin cinsel yaşamlarını ve hayat kalitelerini ciddi düzeyde etkiler. Bu etkilenmenin olumlu yönde olması için bu sürecin konuşulması gerekmektedir.

 • Emzirme Döneminde Cinsel Mitler

  11:51

  Bu dersimizde, emzirme ve cinsel yaşama dair toplumda oluşan cinsel mitlerin neler olduğu anlatılmaktadır.

 • Hastalıklar ve Emzirme I

  11:17

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Hastalıklar ve Emzirme II

  19:16

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Hastalıklar ve Emzirme III

  06:12

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Hastalıklar ve Emzirme IV

  10:10

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Hastalıklar ve Emzirme V

  06:12

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Hastalıklar ve Diğer Durumlarda Emzirme I

  15:33

  Emzirme sürecinde annenin sağlık durumu çok önemlidir ve hep bir iyilik halinde olması beklenir. Hamilelikte olduğu gibi emzirme döneminde de annenin sağlık durumu ve kullandığı ilaçlar yakından takip edilmeli ve bu süreçte mutlaka anneye diğer annelerden farklı olarak özel bir danışmanlık hizmeti verilmelidir.

 • Hastalıklar ve Diğer Durumlarda Emzirme II

  16:25

  Bu dersimizde, bir önceki dersimizde başladığımız hastalıklar ve diğer durumlarda emzirme konusuna devam edilmektedir.

 • Emzirme ve İlaç Kullanımı

  20:33

  Emzirme döneminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri de annenin ilaç kullanmasıdır. Bu dersimizde, anne ilaç kullanırken dikkat etmesi gerekenler ve ilaçların özellikleri anlatılmaktadır.

 • Gebeyken Emzirme

  09:19

  Annelerin danışmanlara en çok sorduğu sorulardan biri gebeyken emzirebilir miyim oluyor bu dersimizde gebeyken emzirmenin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Tandem Emzirme

  05:50

  Emzirirken hamile kalma durumunda emzirmeye devam edip etmeme konusu her zaman tartışmalı olmuştur. Hamile kaldıktan sonra emzirmeye devam etmeye tandem emzirme denir. Tekrar hamile kalan anneler genellikle bu konuda endişeye kapılmaktadırlar.

 • Evlat Edinme ve Emzirme

  04:55

  Bu dersimizde, annelerin çok merak ettiği evlat edinme ve emzirme konusunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Dünyada Süt Bankacılığının Durumu

  20:16

  Süt bankaları hayat kurtarır! Süt bankacılığı Avrupa toplumunda yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de henüz süt bankası bulunmaktadır.

 • Anne Sütü Bankası Tıbbı Karar Verme ve Aydınlatılmış Onam

  08:50

  Bu dersimizde, anne sütü bankası tıbbı karar verme ve aydınlatılmış onamın ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Türkiye’de Emzirme Politikaları

  12:59

  Bu dersimizde, ülkemizdeki emzirme politikalarının neler olduğunu ve neler yapılması gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Anne-Bebek Dostu Hastane ve Başarılı Emzirmede On Adım

  14:13

  Anne sütüne teşvik anne bebek dostu hastanelerin politikalarından biridir. Bu dersimizde, hastaneler ve başarılı emzirmedeki 10 adım anlatılmaktadır.

 • Ulusal Emzirme Politikaları ve Yenidoğan Yoğun Bakımlar İçin Emzirme Politikaları

  09:14

  Ülkeler, emzirmeyi emniyet altına alan politikaları yürürlüğe koymalı ve kadınları ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile besleme çabalarında desteklemelidir. Bu dersimizde emzirme politikaları ve yenidoğan yoğun bakımlarındaki emzirme politikalarının neler olduğunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar I

  10:38

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar II

  12:21

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar III

  14:17

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar IV

  04:10

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirmeyle İlgili Yanlış İnanışlar V

  16:43

  Anne hastalığı sürecinde emzirmeyi nasıl sürdürmeli, nelere dikkat etmesi konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Emzirmeyle İlgili En Çok Gelen Sorular ve Cevapları

  09:58

  Bu dersimizde, danışanların bizlere genel olarak çok sordukları sorular ve cevaplarına değinilmektedir.

 • Memeden Sevgiyle Ayırma

  33:18

  Bir bebeği memeden ayırmak göründüğü kadar kolay değildir. Özellikle bebeği memeden sevgiyle ayırmak çok önemlidir. Bu dersimizde bebeği memeden nasıl ayıracağımızın ayrıntıları anlatılmaktadır.

Emzirme Danışmanlığı Eğitimiyle annelere başarılı emzirme için gerekli bütün desteği sunabilir ve pozitif emzirme hikayesinin kahramanlarından biri siz olabilirsiniz.

101 video eğitim

Gül Ertem / Sevilay Kurt

Profesör Dr. / Bebek-Emzirme Hemşiresi


Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'nde neler var?

(Emzirme Danışmanlığı/Emzirme Destekçisi)

Bilginet Akademi

101 modül

Bilginet Akademi

110 saat eğitim

Emzirme Danışmanlığı/Emzirme Destekçisi Eğitimi Nedir?

Bireylerin hayatın ilk yıllarına mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir başlangıç yapmasının önkoşullardan biri, yeterli miktarda ve yeterli sürede anne sütünden faydalanmasına bağlıdır. Ancak anne sütünden bebeğin faydalanması bazen görüldüğü kadar kolay olmuyor. Bu süreçte emzirme danışmanları/emzirme destekçileri, kesintisiz ve bütüncül destek sağlamak için anne ve bebeğin yanlarında yer alıyor.

Emzirme danışmanları/emzirme destekçileri, emzirme öncesi ve emzirme döneminde desteğe ihtiyaç duyan ve bu süreci daha kolay bir hale getirmek isteyen annelere destek olabilmek için özel eğitim almış olan kişilerdir.

Emzirme Danışmanlığı Eğitimi; annelere profesyonel olarak danışmanlık vermek isteyen bireylerin ihtiyaç duyacağı metotları, tüm bilgi ve tecrübeleri bir arada bulunduran uluslararası geçerli ve üniversite onaylı sertifikalı eğitim programıdır.

Emzirme danışmanı/emzirme destekçisi olarak çalışmak isteyenler dışında anneler için de  emzirmeyle ilgili doğru yöntem ve bilgilere ulaşabileceği yol gösterici bir eğitim programıdır.

Eğitim programı içeriğinde; laktivist olmanın rol ve sorumlulukları, emzirme danışmanlığı uygulama teknikleri, anne sütünün oluşumu ve laktasyon fizyolojisi, yanlış uygulamalar, doğum şekli ve emzirme, emzirme pozisyonları, etkili emzirmenin ipuçları, anne sütünün sağılması ve saklaması, emzirme sorunları, süt artırmak, emzirme politikaları ve daha birçok önemli konu detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Kısacası profesyonel olarak emzirme danışmanlığı/emzirme destekçiliği yapabilmeniz adına ihtiyacınız olacak bütün bilgilere ulaşabileceksiniz.

Uluslararası geçerli Emzirme Danışmanlığı eğitimine; sağlık çalışanları ve anne ve bebeklerle ilgilenen herkes katılabilir. Eğitim sonunda; sağlık alanında eğitim almış kişiler (hemşire, doktor, ebe) Emzirme Danışmanlığı sertifikasına sahip olur. Sağlık alanı dışında eğitim almış kişiler ise emzirme destekçisi olabilir.

Emzirme danışmanlığı sağlık profesyonellerinin yapmış olduğu bir iş olmakla birlikte sağlık profesyonelleri dışındaki mesleklerden de oluşmaktadır. Her iki durumda da aynı amaca hizmet eder.

Daha Fazla

Emzirme Danışmanlığı/Emzirme Destekçisi Eğitiminin Amacı Nedir?

Kolay ve heyecanlı olarak bilinen emzirme, anne ve bebek için bazen zor durumlar haline gelebilmektedir. Bebek için son derece önemli olan anne sütü ebeveynleri emzirme danışmanıyla çalışmayı gerekli kıldığı durumlar olabilmektedir. Gereklilikler dışında pozitif emzirme deneyimi oluşması içinde tercih edilmektedir.

Emzirme danışmanlığı eğitim programının amacı; anne, baba ya da emzirmeye destek olacak kişilere emzirme konusunda rehberlik etmek, anne ve bebek bağını geliştirmek ve emzirmeyi engelleyen ya da emzirmeyle ilişkili sorunlara çözüm yaratabilecek kişileri profesyonel olarak eğitmektir.

Aynı zamanda yeni anne olmuş bireylerin veya anne adaylarının emzirme süreciyle ilgili olarak doğru bilgilere ulaşarak kendi emzirme süreçlerini yürütmelerini sağlamaktır.

Emzirme Danışmanlığı eğitim programıyla kariyer hayallerinizi gerçekleştirebilir ve profesyonel olarak emzirme danışmanlığı/ emzirme destekçiliği yapmaya başlayabilirsiniz.

Daha Fazla

Emzirme Danışmanlığının Önemi

Emzirme %90 kararlılık ve %10 süt üretimidir. Sizler Emzirme Danışmanlığı eğitimiyle; danışanlarınıza bu kararlılığı sağlayarak, danışanlarınızın pozitif emzirme tecrübesinin kahramanı olabilirsiniz.

 

Daha Fazla
Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

Emzirme Danışmanlığı/Emzirme Destekçisi Eğitimi Katılımcılara Ne Sağlar?

• Emzirme Danışmanlığı eğitimiyle anneye profesyonel olarak rehberlik etmeyi öğrenebileceksiniz.

• Anne sütünün önemi konusundaki titizliğiniz sayesinde bebeğin beslenmesiyle ilgili öncelikleri danışanlarınıza etkili iletişimle aktarabileceksiniz.

• Emzirme yolculuğu sırasında annenin kendisini yalnız hissetmemesine sağlayabileceksiniz.

• Annelerin bu zorlu süreçlerinde yanlarında yer olarak başarılı emzirme hikayesinin oluşmasını sağlayabileceksiniz.

• Emzirmeye dair özgüven, yetersiz süt algısı, emzirme problemleri gibi birçok konuya hakim olabileceksiniz.

• Emzirme problemlerine dair sorunların çözümü, sağım aparatları, çalışan anne ve emzirmede dikkat edilmesi gereken noktalarda danışanlarınıza yol göstererek çözümler üretmesine yardımcı olabileceksiniz.

• Aldığınız eğitimle, pozitif emzirme deneyimi oluşturarak danışanlarınıza daha iyi hizmet verebileceksiniz.

• Emzirme pozisyonları, tutuş teknikleri, emzirmenin anatomisi ve fizyolojisine dair bütün ayrıntıları öğrenebileceksiniz.

• Sadece danışmanlık yapmak isteyenler değil, aynı zamanda anne olmak isteyen, bebeğiyle mutlu emzirme süreci yaşamak isteyen anneler de eğitim programımıza dahil olarak kendilerini bu alanda geliştirebilirler.

• Anne, baba ve bebek ilişkisini güçlendirerek toplumsal fayda sağlayabileceksiniz.

• Doğum koçu veya anne bebekle çalışan kişiler, emzirme hakkında edindiği bilgilerle danışanlarına daha sağlıklı bilgiler verebilir.

• Profesyonel olarak danışmanlık yapabilmeniz adına ihtiyacınız olacak bütün bilgilere ulaşabileceksiniz.

•Eğitim sonunda uluslararası geçerli (UNICED), Gedik Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Vakfı onaylı sertifikalara sahip olacaksınız. Sahip olduğunuz sertifikanız e-devlette de yer alacaktır.

• Emzirme Danışmanlığı eğitimi, tıp eğitimi değildir. Emzirme danışmanı/emzirme destekçisi sağlık çalışanı olarak değerlendirilmez. Bu doğrultuda anneye ve bebeğe hiçbir suretle tıbbi müdahale yapmazlar.

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Gül Ertem / Sevilay Kurt

Profesör Dr. / Bebek-Emzirme Hemşiresi

Prof. Dr. Gül ERTEM

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında 2017 yılından bu yana Prof. Dr. olarak çalışmaktadır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunu 1992 yılında okul ikincisi olarak bitirdikten sonra 3 yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde hemşire olarak görev yapmıştır.

1995 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans eğitimine başlamış ve asistan olarak yüksekokulda görev yapmıştır. Doktora eğitimini aynı kurumda tamamladıktan sonra 2003 yılında E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokuluna müdür yardımcısı ardından da yardımcı doçent doktor olarak atandıktan sonra yaklaşık 8 yıl idareci ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti.

Ertem 2011 yılında Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği alanında Doçent Doktor unvanını aldı. Hemşirelik Fakültesinde 2013-2017 yılları arasında dekan yardımcılığı görevini öğretim üyeliğiyle birlikte yürüttü.

Ulusal ve Uluslararası çeşitli dergilerde kadın, kadın sağlığı, doğum, doğum sonrası bakım, güvenli annelik konularında yayınlanmış yayınları ve kitapları bulunmaktadır.

Aile danışmanlığı, emzirme danışmanlığı ve doğum koçluğu sertifika eğitimlerinde eğitimci olarak görevler almaktadır.

Ayrıca sayısız ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmacı olarak yer almaktadır. Halen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Bebek-Emzirme Hemşiresi 

Sevilay Kurt

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan 2012 yılında mezun oldu. 2012 yılından bu yana Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak çalışmaktadır.

Meslek hayatının 4,5 yılını acil servis hemşiresi olarak geçirdiği dönem içinde 2 yıl boyunca öğrenci koçluğu yapmış, sayısız öğrenci yetiştirmiş ve bu mentörlük sürecini Torino’da sunmuştur. Bunun yanı sıra 8. European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam’da (EuSEM 2014) Acil Servis Çalışanlarında Tükenmişlik ve Kuruma Bağlılık üzerine sözel bildiri sunmuştur.

 

Başkent Üniversitesinden Doğum Koçluğu Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi  ve Temas Derneğinden Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, IBCLC’den Farkındalıkla Emzirme Eğitimi, İzmir Etkin İnsan Akademi’den Hamile Yogası, Tılsım Okay Akademi’den Hamile Pilatesi Eğitimi, IAIM Derneğinden ve Almanya'daki özel bir kurumdan Bebek Masajı eğitimi aldı. Bunların yanı sıra aile danışmanlığı ve cinsel terapistlik eğitimleri de mevcuttur.

2017 yılından itibaren aktif olarak Doulalık, emzirme danışmanlığı ve bebek masajı eğitmeni olarak birebir ve yüz yüze eğitimler vermektedir. Aynı zamanda anne adaylarına hamile yogası ve hamile pilatesi eğitimi yapmaktadır.

Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Almanya, Hollanda ve daha pek çok ülkeden aileye yüz yüze uygulamalı ve çevrimiçi eğitimler vermektedir.

Kurt’un verdiği diğer eğitimler arasında, ebeveyn adayı gruplarına doğuma hazırlık eğitimleri, emzirme ve bebek bakımı eğitimleri, bebek masajı eğitimleri, bebeklerde ve çocuklarda temel ilkyardım eğitimi, ek gıdaya geçiş eğitimleri de vardır.  Ebeveynlerin istekleri doğrultusunda doğumlara katılmakta, doğum sonrası desteğe de hem hastane ortamında hem de ev ortamında devam etmektedir.

2018 yılından bu yana da profesyonel eğitmen olarak doula, emzirme danışmanı, bebek masajı, babyspa, ve bebek bakımı üzerine eğitimler vermektedir.

logo
logo
Image
Image
Ömür Boyu Erişim

Eğitimlere ömür boyu erişmek için hemen bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda ve özgürce öğrenin.