Bilginet Akademi

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Programı Nedir?

Facebook Instagram

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde "değişkenlik”, diğer bir deyişle "düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite Mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıştığı ekonomilerde işletmeler ancak uygun fiyatlı ve kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme için kalite ve uygunluk artık imalat ve hizmet sektörlerinde vazgeçilmez unsurlardır.

Geçmiş uygulamaların aksine kalite artık sadece son ürün kontrolü olarak görülmemekte, piyasaya sunulacak ürünlerin belirlenmesinden, standartlara uygun ve müşteri beklentilerini aşacak tasarımların gerçekleştirilmesine, üretimden son kontrollere kadar çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır. Nitekim kalite planlama, kontrol, iyileştirme ve uygunluk değerlendirme için çok çeşitli analiz ve çözüm yöntemleri geliştirilmiş, bunların kullanımı ile birçok firma yüksek faydalar sağlayabilmiştir.

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar da kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Programına katılarak, 15 gün sonunda Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitiminin Amacı Nedir?

Kalite alanında kamu/hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları/kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Değerlendirmeler

4.7
Kursiyerler Bilginet Akademi'ye 5 yıldız üzerinden ortalama 4,7 puan veriyorlar.


Yorumlar

Tanju Y.

Harika bir sistem üzerinden bir o kadar profösyonel eğitim sistemi içindeyiz emeği gecen herkese sonsuz teşekkürler...

Ahmet E.

Bizimle ilgilenen muhteşem bir kadronuz var.Ben üniversite öğrencisi olduğum için hepsi bir abla şefkatiyle yaklaştılar.Eğitimleriniz içinde çok teşekkür ederim,iyi ki varsınız 😊.

Şenol Y.

Eğitimleriniz online olduğu için, ben ve benim gibi düşünen kişiler çekimser kalıyor ve hiç muhatap dahi olmuyor. Bu yüzden bundan önce kesinlikle hayır dediğim ve hiç bir zaman kayıt dahi olmadığım Uzaktan eğitim sistemine beni ve benim gibileri kazandıracak oluyor olmanız aslında kelimeler ile anlatılmayacak bir durum olduğu için ne yazsam yetersiz kalacaktır. Öncelikle bana fikrimi değiştiren Nazlı hanım başta olmak üzere tüm Bilginet Akademi yöneticisi ve çalışanlarına TEŞEKKÜR EDERİM. İyi ki sizinle tanıştım, iyi ki size kayıt oldum düşüncemi ileterek daha nice ben gibilerin fikrini değiştirmeniz dileklerimle hepinize saygılar.

Tülin H.

Önce kendinle ilgili farkindalik yaratmama neden olan Bilginet akademi ailesine hayatim boyunca teşekkür edeceğim.. iyi ki varsiniz..


Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans tüm bölüm öğrenci ve mezunları.
 • Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen kişiler,
 • Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, kalite yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın kalite yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler,
 • Kuruluşlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan Kalite Mühendisleri/Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite mühendisi/yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar,
 • ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi olmak, iç tetkik faaliyetlerinde görev almak isteyenler,
 • Kuruluşlarında Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemini, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
 • Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
 • Kalite Sorumlusu, Müdürü olmak isteyenler,
 • Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler,
 • Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.


Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitim İçeriği

Eğitimimiz 2 aşamadan oluşmaktadır.


1. Aşama;

Panelimizde mevcut olan PDF formatındaki 345 sayfalık içerik dokümanları


Program İçeriği;

Bölüm 1- Kalite Yönetim Sistemine (KYS) Giriş Eğitimi

Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Esasları Eğitimi

Bölüm 3- ISO 9001 KYS Gereklerinin Eğitimi

Bölüm 4- ISO 19011  Denetim - Denetim Tipleri Denetçiler - Denetim Planı Eğitimi

Bölüm 5- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Eğitimi

Bölüm 6- Kalite Geliştirme Araçları Eğitimi

Bölüm 7- Dokümantasyon Eğitimi

Bölüm 8- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Bölüm 9- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


EK Standartlar

Bölüm Ek 1- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 2- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 3- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 4- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 5- ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 6- IATF 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 7- AS 9100 Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 8- ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği


2.Aşama;

15 günlük eğitim süresinin sonunda, Online olarak uygulanan Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitim Sınavı.Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitim Bilgileri

Eğitim programı, uzaktan eğitim formatında hazırlanmıştır.

Eğitimin tamamiyle anlaşılmasını sağlamak üzere, tüm adaylara kurs sırasında ISO standartları ile ilgili ön bilgi sahibi olmaları için gerekli dokümanlar (elektronik ortamda) verilecektir.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak olan online sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir.

Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; Cardcert tarafından Integrated Quality Engineering Certification Program Sertifikası ( Uluslararası Dilde ) kargo/posta yolu ile katılımcılara teslim edilecektir.


IS0 9001

• Her türlü hizmet ve ürün sağlayan sektörler tarafından kullanılmaktadır.

• Kalite yönetim sistemi gereksinimlerini belirlemekte olup uygulayıcı kuruluşlar bağımsız sertifikasyon kurumları tarafından bu standarda uygun olarak belgelendirilmektedir.

• Bu standart, planla – uygula – kontrol et – önlem al (pukö) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren, Proses yaklaşımını uygular. Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar.

• Risk temelli düşünme kuruluşun, proseslerinin ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlardan sapmasına yol açabilecek faktörleri belirlemesini, olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek önleyici kontrolleri uygulamaya koymasını ve fırsatlar ortaya çıktıkça bunlardan azami derecede faydalanmasını sağlar.

ISO 9001’in Temel Prensipleri

1.Müşteri Odaklılık

Müşteri ihtiyaçlarını daima karşılanması ISO 9001 kalite yönetim sisteminin odak noktasıdır böylelikle işletmelerin uzun vadeli başarıyı ve müşterilerle uzun yıllar çalışmayı hedefler.

2.Liderlik

Güçlü bir liderlik ile yönetilen bir işletme sistematik şekilde yönetilmesini sağlama ve işetmedeki herkesin görev tanımını iyi anlayıp yerine getirmesi açısından oldukça önemlidir.

3.Firma Katılımı

Deneyimli katılımcılar ve yetkililer organizasyonun kalitesini sağlayıp müşterilere değer katma açısından oldukça önemlidir.

4.Süreç yaklaşımı.

Süreçler parçalara ayrılarak birbirine bağlanan sistematik bir şekilde tasarlanır böylelikle birbirinden ayrılan aşamalar ve faaliyetlerin tanımı belirlenir ve herkes tarafından anlaşılması kolaylaşır. Bir aşamanın tamamlanması ile diğer aşamaya geçilir böylelikle daha tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde edilmesi sağlanır ve kuruluşun verimliliği en üst düzeye çıkartılmasına yardımcı olunur.

5.İyileştirme

Başarılı ve sürdürebilir bir kuruluş olmayı hedefleyen tüm organizasyon için iyileştirme oldukça önemlidir. İyileştirme rakip firmaların önüne geçebilme yeni müşteriler kazanma ve var olan müşterileri elinde tutabilme ve firma dahilinde ve dışında meydana gelen gelişmeleri izleme ve olumlu tepki verme açısından gereklidir. Nitekim günümüzde koşullar o kadar hızlı gelişmektedir ki bu koşulara ayak uydurmak ve cevap verebilmenin önemi oldukça büyüktür.

6. Kanıt Esaslı Karar Alma

Belirsizlik içeren kararlar yerine kararlarınızın verilerin analizine ve değerlendirmesine dayalı olmasını sağlamak beklenen sonucun alınmasını kolaylaştırır.

7.İlişki yönetimi

Tedarikçiler, çözüm ortakları ile olan ilişkileri tanımlamak ve bunları yönetmek için gerekli bir plan belirlemek organizasyon için başarı sağlayacak adımlar dahilindedir.


ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standartı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001'in bölümleri:

 • Kapsam
 • Atıf Yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

OHSAS 18001 (ISO 45001)

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’NİN YARARLARI NELERDİR?

 • Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar
 • Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar
 • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar
 • Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır
 • Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir

ISO 45001, KURULUŞUNUZ İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır.

Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

Eğer iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde yeniyseniz, ISO 45001 size en iyi uygulama rehberi olarak da yardımcı olabilir.


EK STANDARTLAR

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda sektöründeki kalite standartlarıdır. Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için; tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Yararları:

 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Etkin zaman yönetimi
 • Zarar gören madde miktarında azalma
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve data sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002: 2018 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti - Organizasyonlarda Şikayetlerin Yönetimi İçin Rehber

 • Bu belge, planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım ve iyileştirme de dahil olmak üzere bir kuruluştaki ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerin işlenmesi süreci için kılavuzlar sunar.
 • Şikâyetçiye açık ve sorumlu bir şikâyetleri ele alma prosesine erişme imkânını sağlayabilir.
 • Kuruluşun, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırabilir,
 • Kuruluşun eğilimleri, tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırabilir ve kuruluşun çalışmalarını iyileştirebilir,
 • Kuruluşa şikâyetlerin çözülmesi ve personeli müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmede yardım edebilir,
 • Şikâyetleri ele alma proseslerini, şikâyetlerin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için temel sağlayabilir.
 • Karşılaşılan şikayetler için; «Müşteri Şikayetlerinin ele alınması Prosesi» nin uygulanması
 • Şikâyetleri ele alma prosesinin içeriği
  • İletişim
  • Şikâyetin alınması
  • Şikâyetin takip edilmesi
  • Şikâyetin alındığının bildirilmesi
  • Şikâyetin ilk değerlendirmesi
  • Şikâyetlerin araştırılması
  • Şikâyetlere cevap verme
  • Kararın bildirilmesi
  • Şikâyetin kapatılması
 • Sürdürme veya iyileştirme
  • Bilginin toplanması
  • Şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi
  • Şikâyetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin izlenmesi
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin tetkiki
  • Şikâyetleri ele alma prosesini yönetimin gözden geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.

 • ISO / IEC 27001: 2013, organizasyon kapsamında bir bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek için gerekenleri belirler. Ayrıca, kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve tedavisi için gereklilikleri de içerir. ISO / IEC 27001: 2013'te belirtilen şartlar geneldir ve tür, boyut veya nitelik ne olursa olsun tüm organizasyonlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır.
 • Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması beklenir:
 • Gizlilik (confidentiality)
 • Önemli ve hassas bilgilerin istenmeyen biçimde yetkisiz kişilerin eline geçmesinin önlenmesi ve sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğu garanti altına alınmasıdır.
 • Bütünlük (integrity)Bilginin yetkili kişiler dışında değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesidir. Süreklilik (availability) bilgi veya bilgi sistemlerinin sürekli kullanıma hazır ve kesintisiz çalışır durumda olmasıdır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi

TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistem Standardı, tıbbi cihaz üreticilerinin ve tedarikçilerinin ürünlerini piyasaya kaliteli ve hızlı şekilde sunabilmesi için en güvenilir yoldur. Aynı zamanda Yetkili Otorite ve Onaylanmış Kuruluşların, tıbbi cihaz üreticileri denetimlerinde kullandıkları rehber bir standarttır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir

Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tıbbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.


ISO 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

ISO 16949 standardı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik tasarlanan bir Kalite Yönetim Sistemi’dir. Bu standart kapsamında, otomotiv sektörüne yönelik koşullar tanımlanmış ve tedarikçi firmalar için teknik standartlar oluşturulmuştur.

Bu bakımdan ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin esas aldığı ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Müşteri odaklı olmak
 • Üst yönetimin desteğini ve çalışanların katılımını sağlamak
 • Süreç ve sistem yaklaşımını benimsemek
 • Verilerle hareket etmek ve gerçeklere dayanarak karar vermek
 • Üretim faaliyetleri sırasında çevre koşullarını ve ürünlerin geri kazanım olanaklarını gözetmek

Bu çerçeve içinde ISO 16949 standardının başlıca uygulama alanları şunlardır:

 • Otomotiv sektörü için parça ve malzeme üreten tedarikçi firmalar
 • Montaj hizmeti veren tedarikçi firmalar
 • Servis parçaları imal eden tedarikçi firmalar
 • Boyama, kaplama, ısıl işlem veya başka yüzey işlemleri yapan tedarikçi firmalar
 • Müşteriye özel başka işlemler yapan tedarikçi firmalar

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin Amacı Nedir?

Bugün otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler küresel anlamda, bir yandan sürekli gelişimi hedeflerken bir yandan da ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü gibi konularda dünyada en iyisi kabul edilen işletmelerle yarışmak durumundadır. Bunu sağlayacak araçlardan biri ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. 2009 yılında son revizyonu yapılan bu standart, faaliyet alanlarına ve ne ürettiklerine bakılmaksızın otomotiv yan sektöründe faaliyet gösteren her büyüklükte tedarikçi firma için uygulanabilmektedir. Bu açıdan otomotiv yan sektöründe sadece mal değil hizmet üreten işletmeler de bu standardı kurabilirler.

Kısaca sektörde saygınlık kazanmak isteyen, itibarını yükseltmek isteyen, ürün ve hizmetlerine duyulan güveni attırmak isteyen, müşteri ve süreç odaklı bir yapıya geçmek isteyen, işletme içinde bilgi akışını sistematik bir yapıya sokmak isteyen ve çalışanların motivasyonunu ve iş performansını arttırmak isteyen bütün işletmeler ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi kurmalıdır.

Bu standardın temel yaklaşımı, toplam kalite yönetiminin temel anlayışı paralelinde, hataları düzeltmek değil, hata yapmamaya çalışmaktır. Ortaya çıkabilecek hataların nedenleri çok önceden araştırılmalı ve bir daha tekrarlanmaması yönünde gerekli önlem alınmalıdır.


Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Programına katılarak, 15 gün sonunda Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

''Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı'' uygulaması başladığından dolayı, eğitimlerimizdeki standardı yükseltmek kapsamında; Cardcert akreditasyona ait ISCC 15290:2014 Cardcert Management Systems standartlarına ilişkin genel şartlara ve yönetim sistemine sahip olması nedeni ile CARDCERT AKREDİTASYON tarafından belgelendirilmiş bir kurum olduğumuz için, almış olduğunuz bu eğitim ve diğer almış olduğunuz (sertifika, eğitim belgesi, diploma, transkript, yüksek lisans belgesi, başarı belgesi vb.) belgelerinizin tüm dünyada izlenebilirliğini aynı zamanda tek bir kart ile yanınızda taşıyabilme imkanına sahip olacaksınız.

Bilginet Akademi

BİLGİNET AKADEMİ

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Denetçi Programı Nedir?

Facebook Instagram

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde "değişkenlik”, diğer bir deyişle "düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite Mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıştığı ekonomilerde işletmeler ancak uygun fiyatlı ve kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme için kalite ve uygunluk artık imalat ve hizmet sektörlerinde vazgeçilmez unsurlardır.

Geçmiş uygulamaların aksine kalite artık sadece son ürün kontrolü olarak görülmemekte, piyasaya sunulacak ürünlerin belirlenmesinden, standartlara uygun ve müşteri beklentilerini aşacak tasarımların gerçekleştirilmesine, üretimden son kontrollere kadar çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır. Nitekim kalite planlama, kontrol, iyileştirme ve uygunluk değerlendirme için çok çeşitli analiz ve çözüm yöntemleri geliştirilmiş, bunların kullanımı ile birçok firma yüksek faydalar sağlayabilmiştir.

Uzmanlaşmak isteyenler için sistematik olarak tasarlanmış ve bir bütünlük teşkil eden kalite mühendisliği sertifika programlarına ihtiyaç vardır. Program kapsamında; kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme ve uygunluk değerlendirme konularında dersler ile disiplinler arası teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar da kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu program ile kalite mühendisliği alanlarında uzmanlaşmaya imkân sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Programına katılarak, 15 gün sonunda Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitiminin Amacı Nedir?

Kalite alanında kamu/hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları/kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Değerlendirmeler

4.7
Kursiyerler Bilginet Akademi'ye 5 yıldız üzerinden ortalama 4,7 puan veriyorlar.


Yorumlar

Tanju Y.

Harika bir sistem üzerinden bir o kadar profösyonel eğitim sistemi içindeyiz emeği gecen herkese sonsuz teşekkürler...

Ahmet E.

Bizimle ilgilenen muhteşem bir kadronuz var.Ben üniversite öğrencisi olduğum için hepsi bir abla şefkatiyle yaklaştılar.Eğitimleriniz içinde çok teşekkür ederim,iyi ki varsınız 😊.

Şenol Y.

Eğitimleriniz online olduğu için, ben ve benim gibi düşünen kişiler çekimser kalıyor ve hiç muhatap dahi olmuyor. Bu yüzden bundan önce kesinlikle hayır dediğim ve hiç bir zaman kayıt dahi olmadığım Uzaktan eğitim sistemine beni ve benim gibileri kazandıracak oluyor olmanız aslında kelimeler ile anlatılmayacak bir durum olduğu için ne yazsam yetersiz kalacaktır. Öncelikle bana fikrimi değiştiren Nazlı hanım başta olmak üzere tüm Bilginet Akademi yöneticisi ve çalışanlarına TEŞEKKÜR EDERİM. İyi ki sizinle tanıştım, iyi ki size kayıt oldum düşüncemi ileterek daha nice ben gibilerin fikrini değiştirmeniz dileklerimle hepinize saygılar.

Tülin H.

Önce kendinle ilgili farkindalik yaratmama neden olan Bilginet akademi ailesine hayatim boyunca teşekkür edeceğim.. iyi ki varsiniz..


Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans tüm bölüm öğrenci ve mezunları.
 • Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen kişiler,
 • Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, kalite yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın kalite yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler,
 • Kuruluşlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan Kalite Mühendisleri/Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite mühendisi/yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar,
 • ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi olmak, iç tetkik faaliyetlerinde görev almak isteyenler,
 • Kuruluşlarında Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemini, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
 • Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
 • Kalite Sorumlusu, Müdürü olmak isteyenler,
 • Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler,
 • Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.


Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitim İçeriği

Eğitimimiz 2 aşamadan oluşmaktadır.


1. Aşama;

Panelimizde mevcut olan PDF formatındaki 345 sayfalık içerik dokümanları


Program İçeriği;

Bölüm 1- Kalite Yönetim Sistemine (KYS) Giriş Eğitimi

Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Esasları Eğitimi

Bölüm 3- ISO 9001 KYS Gereklerinin Eğitimi

Bölüm 4- ISO 19011  Denetim - Denetim Tipleri Denetçiler - Denetim Planı Eğitimi

Bölüm 5- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Eğitimi

Bölüm 6- Kalite Geliştirme Araçları Eğitimi

Bölüm 7- Dokümantasyon Eğitimi

Bölüm 8- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Bölüm 9- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


EK Standartlar

Bölüm Ek 1- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 2- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 3- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 4- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 5- ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 6- ISO 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 7- AS 9100 Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 8- ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği


2.Aşama;

15 günlük eğitim süresinin sonunda, Online olarak uygulanan Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitim Sınavı.Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Eğitim Bilgileri

Eğitim programı, uzaktan eğitim formatında hazırlanmıştır.

Eğitimin tamamiyle anlaşılmasını sağlamak üzere, tüm adaylara kurs sırasında ISO standartları ile ilgili ön bilgi sahibi olmaları için gerekli dokümanlar (elektronik ortamda) verilecektir.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak olan online sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir.

Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; Cardcert tarafından Integrated Quality Engineering Certification Program Sertifikası ( Uluslararası Dilde ) 15 iş günü içerisinde kargo/posta yolu ile katılımcılara teslim edilecektir.


IS0 9001

• Her türlü hizmet ve ürün sağlayan sektörler tarafından kullanılmaktadır.

• Kalite yönetim sistemi gereksinimlerini belirlemekte olup uygulayıcı kuruluşlar bağımsız sertifikasyon kurumları tarafından bu standarda uygun olarak belgelendirilmektedir.

• Bu standart, planla – uygula – kontrol et – önlem al (pukö) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren, Proses yaklaşımını uygular. Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar.

• Risk temelli düşünme kuruluşun, proseslerinin ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlardan sapmasına yol açabilecek faktörleri belirlemesini, olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek önleyici kontrolleri uygulamaya koymasını ve fırsatlar ortaya çıktıkça bunlardan azami derecede faydalanmasını sağlar.

ISO 9001’in Temel Prensipleri

1.Müşteri Odaklılık

Müşteri ihtiyaçlarını daima karşılanması ISO 9001 kalite yönetim sisteminin odak noktasıdır böylelikle işletmelerin uzun vadeli başarıyı ve müşterilerle uzun yıllar çalışmayı hedefler.

2.Liderlik

Güçlü bir liderlik ile yönetilen bir işletme sistematik şekilde yönetilmesini sağlama ve işetmedeki herkesin görev tanımını iyi anlayıp yerine getirmesi açısından oldukça önemlidir.

3.Firma Katılımı

Deneyimli katılımcılar ve yetkililer organizasyonun kalitesini sağlayıp müşterilere değer katma açısından oldukça önemlidir.

4.Süreç yaklaşımı.

Süreçler parçalara ayrılarak birbirine bağlanan sistematik bir şekilde tasarlanır böylelikle birbirinden ayrılan aşamalar ve faaliyetlerin tanımı belirlenir ve herkes tarafından anlaşılması kolaylaşır. Bir aşamanın tamamlanması ile diğer aşamaya geçilir böylelikle daha tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde edilmesi sağlanır ve kuruluşun verimliliği en üst düzeye çıkartılmasına yardımcı olunur.

5.İyileştirme

Başarılı ve sürdürebilir bir kuruluş olmayı hedefleyen tüm organizasyon için iyileştirme oldukça önemlidir. İyileştirme rakip firmaların önüne geçebilme yeni müşteriler kazanma ve var olan müşterileri elinde tutabilme ve firma dahilinde ve dışında meydana gelen gelişmeleri izleme ve olumlu tepki verme açısından gereklidir. Nitekim günümüzde koşullar o kadar hızlı gelişmektedir ki bu koşulara ayak uydurmak ve cevap verebilmenin önemi oldukça büyüktür.

6. Kanıt Esaslı Karar Alma

Belirsizlik içeren kararlar yerine kararlarınızın verilerin analizine ve değerlendirmesine dayalı olmasını sağlamak beklenen sonucun alınmasını kolaylaştırır.

7.İlişki yönetimi

Tedarikçiler, çözüm ortakları ile olan ilişkileri tanımlamak ve bunları yönetmek için gerekli bir plan belirlemek organizasyon için başarı sağlayacak adımlar dahilindedir.


ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standartı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001'in bölümleri:

 • Kapsam
 • Atıf Yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

OHSAS 18001 (ISO 45001)

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’NİN YARARLARI NELERDİR?

 • Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar
 • Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar
 • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar
 • Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır
 • Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir

ISO 45001, KURULUŞUNUZ İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır.

Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

Eğer iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde yeniyseniz, ISO 45001 size en iyi uygulama rehberi olarak da yardımcı olabilir.


EK STANDARTLAR

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda sektöründeki kalite standartlarıdır. Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için; tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Yararları:

 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Etkin zaman yönetimi
 • Zarar gören madde miktarında azalma
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve data sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002: 2018 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti - Organizasyonlarda Şikayetlerin Yönetimi İçin Rehber

 • Bu belge, planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım ve iyileştirme de dahil olmak üzere bir kuruluştaki ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerin işlenmesi süreci için kılavuzlar sunar.
 • Şikâyetçiye açık ve sorumlu bir şikâyetleri ele alma prosesine erişme imkânını sağlayabilir.
 • Kuruluşun, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırabilir,
 • Kuruluşun eğilimleri, tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırabilir ve kuruluşun çalışmalarını iyileştirebilir,
 • Kuruluşa şikâyetlerin çözülmesi ve personeli müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmede yardım edebilir,
 • Şikâyetleri ele alma proseslerini, şikâyetlerin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için temel sağlayabilir.
 • Karşılaşılan şikayetler için; «Müşteri Şikayetlerinin ele alınması Prosesi» nin uygulanması
 • Şikâyetleri ele alma prosesinin içeriği
  • İletişim
  • Şikâyetin alınması
  • Şikâyetin takip edilmesi
  • Şikâyetin alındığının bildirilmesi
  • Şikâyetin ilk değerlendirmesi
  • Şikâyetlerin araştırılması
  • Şikâyetlere cevap verme
  • Kararın bildirilmesi
  • Şikâyetin kapatılması
 • Sürdürme veya iyileştirme
  • Bilginin toplanması
  • Şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi
  • Şikâyetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin izlenmesi
  • Şikâyetleri ele alma prosesinin tetkiki
  • Şikâyetleri ele alma prosesini yönetimin gözden geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.

 • ISO / IEC 27001: 2013, organizasyon kapsamında bir bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek için gerekenleri belirler. Ayrıca, kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve tedavisi için gereklilikleri de içerir. ISO / IEC 27001: 2013'te belirtilen şartlar geneldir ve tür, boyut veya nitelik ne olursa olsun tüm organizasyonlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır.
 • Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması beklenir:
 • Gizlilik (confidentiality)
 • Önemli ve hassas bilgilerin istenmeyen biçimde yetkisiz kişilerin eline geçmesinin önlenmesi ve sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğu garanti altına alınmasıdır.
 • Bütünlük (integrity)Bilginin yetkili kişiler dışında değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesidir. Süreklilik (availability) bilgi veya bilgi sistemlerinin sürekli kullanıma hazır ve kesintisiz çalışır durumda olmasıdır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi

TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistem Standardı, tıbbi cihaz üreticilerinin ve tedarikçilerinin ürünlerini piyasaya kaliteli ve hızlı şekilde sunabilmesi için en güvenilir yoldur. Aynı zamanda Yetkili Otorite ve Onaylanmış Kuruluşların, tıbbi cihaz üreticileri denetimlerinde kullandıkları rehber bir standarttır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir

Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tıbbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.


ISO 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

ISO 16949 standardı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik tasarlanan bir Kalite Yönetim Sistemi’dir. Bu standart kapsamında, otomotiv sektörüne yönelik koşullar tanımlanmış ve tedarikçi firmalar için teknik standartlar oluşturulmuştur.

Bu bakımdan ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin esas aldığı ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Müşteri odaklı olmak
 • Üst yönetimin desteğini ve çalışanların katılımını sağlamak
 • Süreç ve sistem yaklaşımını benimsemek
 • Verilerle hareket etmek ve gerçeklere dayanarak karar vermek
 • Üretim faaliyetleri sırasında çevre koşullarını ve ürünlerin geri kazanım olanaklarını gözetmek

Bu çerçeve içinde ISO 16949 standardının başlıca uygulama alanları şunlardır:

 • Otomotiv sektörü için parça ve malzeme üreten tedarikçi firmalar
 • Montaj hizmeti veren tedarikçi firmalar
 • Servis parçaları imal eden tedarikçi firmalar
 • Boyama, kaplama, ısıl işlem veya başka yüzey işlemleri yapan tedarikçi firmalar
 • Müşteriye özel başka işlemler yapan tedarikçi firmalar

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin Amacı Nedir?

Bugün otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler küresel anlamda, bir yandan sürekli gelişimi hedeflerken bir yandan da ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü gibi konularda dünyada en iyisi kabul edilen işletmelerle yarışmak durumundadır. Bunu sağlayacak araçlardan biri ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. 2009 yılında son revizyonu yapılan bu standart, faaliyet alanlarına ve ne ürettiklerine bakılmaksızın otomotiv yan sektöründe faaliyet gösteren her büyüklükte tedarikçi firma için uygulanabilmektedir. Bu açıdan otomotiv yan sektöründe sadece mal değil hizmet üreten işletmeler de bu standardı kurabilirler.

Kısaca sektörde saygınlık kazanmak isteyen, itibarını yükseltmek isteyen, ürün ve hizmetlerine duyulan güveni attırmak isteyen, müşteri ve süreç odaklı bir yapıya geçmek isteyen, işletme içinde bilgi akışını sistematik bir yapıya sokmak isteyen ve çalışanların motivasyonunu ve iş performansını arttırmak isteyen bütün işletmeler ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi kurmalıdır.

Bu standardın temel yaklaşımı, toplam kalite yönetiminin temel anlayışı paralelinde, hataları düzeltmek değil, hata yapmamaya çalışmaktır. Ortaya çıkabilecek hataların nedenleri çok önceden araştırılmalı ve bir daha tekrarlanmaması yönünde gerekli önlem alınmalıdır.


Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği/Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Programına katılarak, 15 gün sonunda Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

''Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı'' uygulaması başladığından dolayı, eğitimlerimizdeki standardı yükseltmek kapsamında; Cardcert akreditasyona ait ISCC 15290:2014 Cardcert Management Systems standartlarına ilişkin genel şartlara ve yönetim sistemine sahip olması nedeni ile CARDCERT AKREDİTASYON tarafından belgelendirilmiş bir kurum olduğumuz için, almış olduğunuz bu eğitim ve diğer almış olduğunuz (sertifika, eğitim belgesi, diploma, transkript, yüksek lisans belgesi, başarı belgesi vb.) belgelerinizin tüm dünyada izlenebilirliğini aynı zamanda tek bir kart ile yanınızda taşıyabilme imkanına sahip olacaksınız.

CPD Sertifikası

Bize e-posta adresinizi vererek Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz

Süpervizyonlar
Her yerden izle!

Dersleri yanınızda taşıyın. İster telefonda, ister tabletinizde eğitimlerimizi istediğiniz zaman diliminde izleyebilirsiniz.

444 2 202

Facebook
Instagram
YouTube
Whatsapp
Copyright © 2017-2019 Bilginet Akademi | Tasarım & Yazılım: Lucid Dream Creative

Fundem Ece Erdem

Bilginet Akademi, her beceri seviyesine sahip bireylere yönelik online eğitim kurumudur.

CPD Sertifikası

İngiltere Merkezli CPDSO (Continuous Professional Development Standarts Office) tarafından eğitimlerimiz akredite edilmiştir.