Image

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

Kaçırılan fırsatlar, size "keşke" ile başlayan cümleler kurdurabilir. "Keşke" dememek için tüm dünyada geçerliliği olan yeni bir meslek edinme fırsatını kaçırmayın! Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi eğitim programıyla yeni ve saygın bir mesleğe giriş yapın!

100 VİDEO

Başa Dön

Dokümanlar

ISO 9001 2015 Baş Denetçi Eğitim Programına Giriş

Standardizasyonun Tarihsel Gelişimi ve Faydaları

Kalite ve ISO Gelişim Süreci

Yüksek Seviyeli Yapı ve ISO 9001 2015 KYS Standardına Giriş

Kalite Yönetim Prensipleri

Süreç Yaklaşımı ve PUKÖ Modeline Detaylı Bakış

Risk Temelli Düşünme ve Diğer Yönetim Standartları ile İlişkiler

Kapsamın Konusu

Kuruluşunun Bağlamında İç ve Dış Hususlar

İlgili Taraflar ve Kapsam

Kalite Yönetim Sistemleri ve Süreçleri

Liderlik ve Müşteri Odaklılık

Kalite Politikası-Yetki ve Sorumluluklar

Risk ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler ve Kalite Hedeflerinin Planlanması

Değişikliklerin Planlanması ve Kaynaklar

Ölçüm İzlenebilirliği ve Kalibrasyon

Kurumsal Bilgi

Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri

Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri II

Organizasyon El Kitabı

Destek Doküman Örnekleri Oluşturma ve Güncelleme

Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü ve Örnek Doküman

Dış Kaynaklı Dokümanlar

Ürün-Hizmet Şartları ve Müşteri İle İletişim

Tedarikçilerin Değerlendirilmesi

Kontroller ve Kayıt Alma Nasıl Yapılmalı

Üretim ve Hizmet Sunumunda Tanımlama-İzlenebilirlik I

Üretim ve Hizmet Sunumunda Tanımlama-İzlenebilirlik II

Uygunsuzluk Önlemleri ve Performans Değerlendirmeleri

Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Algısının İzlenmesi

İç Denetimlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

Yönetimin Gözden Geçirilmesi-Girdiler ve Çıktılar

İyileştirme Faaliyetleri-Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler

Kalite İyileştirme Planı ve Personel Öneri Sistemi

Yapı ve Terminoloji

Ürünler-Hizmetler ve Risk Temelli Düşünme

Dokümante Edilmiş Bilgi ve Diğer Süreçler

Ek B Açıklamaları

ISO 9001:2015 Özet Bilgiler

Yenilikler ve Terimler

ISO 19011 Denetim İlkeleri ve Kuralları

Denetim İlkeleri ve Risk Değerlendirme Faaliyetleri

Risk Yönetimi

Denetim Türleri

Denetim Programı

Riskler ve Fırsatlar

Yetkinlikler ve Program Kapsamı

Denetim Yöntemleri ve Ekibin Seçilmesi

Denetim Programı Sonuçları

Denetimin Başlatılması

Denetim Faaliyetleri

Denetimin Planlanması

Planlama ve İş Bölümü

Denetim Bulguları ve Uygunsuzluklar

Uygunsuzluk Örnekleri

Soru Listeleri

Rehberler ve Gözlemciler

Düzenleyici Faaliyet Çalışmalarına Örnekler

Gözlem Örnekleri

Kapanış Toplantısına Hazırlık

İletişim ve Bilgi Toplama

Bilgi Toplama ve Doğrulama

Kapanış Toplantısı

Denetim Raporu

Denetimde Örnekleme

Raporun Dağıtımı ve Denetimin Tamamlanması

Denetçilerin Yetkinliği ve Değerlendirilmesi

Bilgi Toplama ve Ziyaretler

Denetçi Özellikleri ve Yetkinlik

Denetçi Değerlendirme Yöntemi

Sanal Denetim ve Sanal Denetimde Yetkinlik

Ek A-Denetim Yöntemlerinin Uygulanması

Uygunluk ve Konu Bağlamı

Yaşam Çevrimi-Tedarikler ve Dokümanlar

Her Hakkı Saklıdır © 2022 Bilginetakademi