logo

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU Eğitimi

Öğrenci Koçluğu Eğitimi, önce öğrenciyi keşfederek sonrasında bu keşiften bir değişim başlatmayı ve en sonunda başarıya ulaşmayı amaçlar.

77 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

1.1 Tanıtım

Öğrenci koçluğu geçmişten günümüze her büyük liderin, başarılı insanın kendine rehberlik eden eğitmenleri tarafından uygulanan, ideal performansa ulaşmak hedefiyle rehberlik etmektir.

2

1.2 Amaç

Öğrenciyi hedefi doğrultusunda başarıya ulaştıracak stratejilerle beslemek ve yolda rehberlik etmektir.

3

1.3 Keşif

Öğrencinin mevcut durumunu, potansiyelini ve kapasitesini net bir şekilde ortaya çıkartmak için yapılan zihinsel kıvraklık testleridir.

4

1.4 Değişim

Hedefe giden yolda başarılı olmak için yapılan her şey değişimi gerçekleştirecektir. Bizler doğru teknik ve taktikleri öğrencilerimize öğreterek bu süreçte başarısız olmalarını engellemeyi hedefleriz.

5

1.5 Takip

Doğru keşif ile değişim ilerlerken takip yaparak sürekli rotada kaldığımızı görmeli ve geri bildirimler yapmalıyız. Böylece eksiklerimizi tamamlayıp hedefe en hızlı şekilde ulaşırız.

6

2.1 Keşif Testleri

Brain Wars- İşlem Testi- Eşleştirme Testi- Hafıza Testleri- Renk Testi- Okuma Testi- Abc Egzersizi- 360 Derece Bilişsel Gelişim Testi.

7

2.2 Değişim Adımı

8

2.3 Takip Önerileri

9

3.1 Hedef Farkındalık Esneklik Hareket

Hedefe ulaşma yolunda 4 önemli adımı bilmeliyiz. Bu adımlar bize en önemli rehberlerdir. Hedefini bilmek, doğru yolda olup olmadığını bilmek (farkındalık), engellere rağmen ilerlemek (esneklik) ve hedefe ulaşmak için gerekli hareketi gerçekleştirmek. Bu 4 adımı takip eden her öğrenci başarıya ulaşır.

10

3.2 Düşünceden Hayale

Binlerce düşüncemiz içerisinde dağılmamak ve düşüncelerimizi hayallere, hayallerimizi hedeflere, hedeflerimizi gerçeklere dönüştürmek için bu işin sırrını dikkatlice dinleyin.

11

3.3 Hedeften Gerçeğe

Çünkü hayalden hedefe, hedeften gerçeğe giden yolculuk, önemseme, ciddiyet ve dikkat gerektirir. Bu başarının ilk kapısıdır.

12

3.4 Swot Analizi

Kendimi güçlü ve zayıf yönlerim açısından, fırsatlarım ve tehditlerim yönünden değerlendirmeliyim. Bu iç ve dış analize SWOT analizi denir.

13

3.5 Oğrenci Kapasiteleri

Her öğrenci kapasitesini kullanma şekline göre 3'e ayrılır. 1. Tam Kapasite: Yani var olan kapasitesinin tümünü kullananlar, 2. Atıl Kapasite: Var olanı kullanamayanlar, 3. Hayali Kapasite: olmayan kapasitesi varmış gibi davrananlar.

14

3.6 Oğrenmenin Basamakları

Öğrenmenin 4 tane basamağı vardır. Cahillik: Bilmemek ve yapamamak. Cahil-Acemi: Bilmek ancak yapamamak. Acemi: Bilmek ancak acemice yapmak. Ustalık: Bildiğini hiç düşünmeden yapabilecek kadar iyi bilmek. Yani hatasız ve düşünmeden yapabilmek.

15

3.7 Motivasyon

İki yönlü motivasyona sahibiz iç motivasyon ve dış motivasyon. İç motivasyon, kişinin kendi kaynaklarıyla başarıya ulaşması için en çok ihtiyacımız olan şeydir. Bunu nasıl geliştirebiliriz?

16

3.8 Dinle Özetle Tekrar Et

Ders derste dinlenir derler. Biraz eksik söylerler. Akitf dinleme nasıl gerçekleşir, özetleme ve tekrar etme ile birlikte nasıl güçlenir bilmek gerekir.

17

3.9 Beyin Hafıza ve Öğrenme

Bir bilginin beyne kabul edilmesi, işlenmesi ve hafızaya geçirilmesi bilginin kısa süreli hafızaya geçiş sürecini anlatır. Ancak bir öğrencinin sınavda soru karşısında doğru cevabı bulması için gerekli bilgiyi, doğru zamanda ortaya çıkartabilmesi hafızasını doğru kullanması ile mümkün olur.

18

3.10 Hedef Bazlı Çalışmak

Net hedefi olmayan öğrenciler her zaman geride kalır. Net hedefiniz varsa o zaman da sürekli bu hedefe yönelik olarak çalışmak ve hedefe ne kadar yaklaştığınızı da bilmeniz gerekir.

19

3.11 Oğrencinin Çalışma Masası

Çalışma masanız derse konsantrasyonunuz açısından çok önemlidir. Ne çok boş ne de çok dağınık. Olması gereken kadar, olması gereken çalışma yönünde çalışmak verimliliği arttırır.

20

3.12 Nokta Egzersizi

Dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu, günde 3 dakikalık bir egzersiz ile arttırmanız mümkün.

21

3.13 Hafıza Teknikleri I

Hafıza tekniklerini 4 grupta anlatıyoruz. 1. Hikayelendirme 2. İlişkilendirme 3. Çağrışım yapma 4. Hafıza sarayları.

22

3.14 Hafıza Teknikleri II

Hafıza tekniklerinin ilk üç tanesi öğrenildiği an itibariyle hafızamıza olumlu katkılarda bulunmaya başlayacak ve gelişmemize destek olacaktır.

23

3.15 Sistematik Tekrar

Bir konunun sistematik tekrarla tekrar edilmesi ard arda yapılan 60 tekrardan daha verimlidir.

24

3.16 Günlük Haftalık Planlar

10 dakikalık Planlama uygulamada 1 saat kazandırır. Doğru planlama ile kazanılmayacak sınav yoktur.

25

3.17 Mevcut Sınav Sistemleri

TYT, AYT ve LGS sınavları hakkında detaylıca bilgi sahibi olmak gerekir. İyi bir öğrenci koçu bilgi sahibi olmadığı bir sınav hakkında bile hızla bilgi edinir ve eksiklerini tamamlar.

26

3.18 Zihin Haritaları ile Çalışmak

Zihin haritaları, bilgiyi metinden görsel bir fotoğrafa çevirmek ve bilginin daha uzun süre hafızamızda kalmasını sağlamak için kullanılan bir özet çıkartma tekniğidir.

27

3.19 Cornell Tekniği

Cornell tekniği, adını tekniğe veren üniversitede, öğrencilerin daha verimli öğrenmelerini sağlamak için geliştirilmiş bir not tutma ve kalıcı öğrenme tekniğidir.

28

3.20 Akıl Fikir Kopyası

Akıl fikir kopyaları; zihin haritaları ve Cornell ile özetleme yapıldıktan sonra özetin özeti şeklinde hazırlanan son çalışma notlarıdır.

29

3.21 Oğrenme Nasıl Gerçekleşir

Beyne alınan bilginin, öğrenmenin gerçekleşmesine kadar gelişen süreci anlatıyoruz.

30

3.22 Ryuta Modeli Zeka

Akıl, zeka ve kıvraklık kavramlarının Ryuta Kawashima modeliyle anlatılması.

31

3.23 Her Öğrenci Farklı Öğrenir

Her öğrencinin, her bir ders konusunu öğrenebilmesi için yapması gereken çalışma diğer öğrenciden farklıdır. Bunu bilmeyen öğrenci sürekli bir kıyaslama içine girer ve konuyu tam öğrenmeden geçebilir. Kendini keşfetmenin yolunu öğrenen her öğrenci farkındalığını geliştirir ve boşu boşuna çalışmaz.

32

3.24 Tek Odak

Bir hedefiniz varsa tek düşünceniz ve tek odağınız bu hedef olmalı. Düşüncede netleşebilmek insanı en çok geliştiren şeydir.

33

3.25 Akıl Zeka Kıvraklık

Zeka genetiğin çevre ile inşaası sonucu oluşur. Akıl ise herkese eşit verilmiştir ve herkeste vardır. Önemli konu aklı kullanabilmektedir. Kimi insanlar aklını kullanmayı seçer kimi insanlar kullanmamayı seçer. Hayatın içerisinde aklını ve zekanı problem çözebilecek şekilde kullanabilmek ise kıvraklıktır.

34

3.26 Beden Zihin Ruh Dengesi

Uyku- beslenme ve spor, beden, zihin ve ruh dengesini korumak için dikkat etmemiz gereken konulardır.

35

3.27 Beş Parmak Takip Modeli

1. Zihinsel gelişim 2. Dikkat ve konsantrasyon 3. İşlem hızı/ İletişim becerisi bu üçlü olmadan 4. Konu bilgisi ve 5. Hedefe yönelik stratejilerin olmasının anlamı yoktur.

36

3.28 Beyin Nasıl Gelişir?

Japon Profösör Ryuta Kawashima'ya göre beyin; okuyarak, yazarak ve basit matematiksel işlemler yaparak gelişir.

37

3.29 Denemelerden Öğrenelim

Denemelerin sonuçlarına göre takip yaparak gelişme hızımızı arttırabiliriz. Haftalık çalışmalarımızı denemedeki eksiklerimize odaklayarak yapmamız gerekir.

38

3.30 Mızmızlar Adası

Öğrenci ne zaman mızmızlık yapmayı, mazeret üretmeyi bıırakırsa o zaman ideal performansına yaklaşacaktır.

39

3.31 Hatalardan Öğrenmek (Soru Fanusu)

Deneme sonucunda, çözdüğün testlerde hatalarını alarak mutlaka bir yerde biriktir. Biz öğrencilerimle buna soru fanusu diyoruz. Bir fanusta 3 hafta boyunca biriktirdiğin soruları 1 hafta boyunca çözeceksin. Doğru çözdüklerini çöpe yanlışlarını tekrar fanusa atmaya devam et.

40

3.32 Oğrenilmiş Çaresizlik Atalet

Öğrenilmiş çaresizlik, atalet ve erteleme meseleleri öğrenciyi sınavda en çok geriye çeken konulardır. Biz eğitimimizde bunlar için de çözüm üretiyoruz.

41

3.33 Öğretmen Bakışına Ulaşmak

Sınavları hazırlayanlar öğretmenlerse, her öğrenci de kendini öğretmen bakış açısına ulaştırmalıdır diye düşünüyorum.

42

3.34 Hedefin Net mi Bulanık mı?

Örneğin bir okyanustasın ve dört tarfın deniz. Karanın görünmemesi kürek çekmen için motive olmana yardımcı olur mu? Peki ya ileride kara görünseydi? Çok hızlı bir şekilde karaya ulaşma motivasyonu yaşardın değil mi? Hedefi net olan ile olmayan arasındaki fark bu örnekteki gibidir.

43

3.35 Bilinç - Bilinçaltı

Bilinç sistemi yönetmeye çalıştığımız tüm bilinçli eylemlerimiz, bilinçaltı (bilinçdışı) sistemin kendi kendine adeta bir otomatik pilotta yönetimi gibidir. Bilinç ata yön veren bir kovboy gibi bilinçaltına yön vermeye çalışır.

44

3.36 Öğrenme Stilleri

Öğrencilerin öğrenme stilleri dünyayı algılayışımız gibi görsel, işitsel, dokunsal olarak 3'e ayrılır. Her öğrencinin bir temsili diğerlerinden baskındır. Önemli olan kendi öğrenme stiline uygun çalışma mantığını geliştirebilmektir.

45

3.37 Mızmızlar Adasından Kurtul

Mızmızlar adasından kurtulmanın en hızlı yolu eyleme geçmektir. Yap-mak hayatta başarının ana sırrıdır. Bırak mazereti ve kaç mızmızlar adasından.

46

3.38 Uyku ve Beslenme

Uzmanlar günde en az 7 saat uyumamız ve en az 1,5 saat derin uykuda kalmamız gerektiğini söylüyor. Beslenmemiz ne kadar doğal ve sağlıklı olursa zihinsel performansımız da o oranda gelişir.

47

3.39 Erteleme

İnsan neden erteler? 1. Çok mükemmel olsun ister. 2. Ertelediğinin farkında değildir. 3. Son dakika yapsam bile yeter diye düşünür. Bunu değiştirmek için neler yapılmalıdır?

48

3.40 2 Türlü Öğrenme - Gönüllü - Zorunlu

Gönüllü öğrenme iç disiplin sahibi kişilerin hedeflerine ulaşma yolunda gerçekleştirdiği öğrenme şeklidir. Zorunlu öğrenme irade meselesidir.

49

3.41 Zamanımı Hangisine Aktarayım Bildiğim Konular - Bilmediğim Konular

Sınava hazırlık sürecinde ilk 3 ay tüm enerjini yeni konu öğrenmek ve pekiştirmek için. 6. 9. aylar arasında %50 eski konulara %50 yeni öğrendiğin konulara. 9. ay itibariyle de %80 yeni ve eksik konulara % 20 eski ve bildiğin konulara aktarmalın.

50

3.42 Korku Kaygı Stres

Korku- kaygı ve stresin kaynağı farklıdır. Tüm bu kaynakları doğru şekilde öğrenirsen yönetmen de kolaylaşacaktır.

51

3.43 Faaliyet Terapisi Önleyici Bakım - Nefes 4.

Faaliyet terapisi; seni hedefe götüren eylemlerle zamanını doldurarak, seni üzecek, olumsuz düşüncelere sokacak şeylerden uzak durman için önerilir.

52

3.44 Pomodore Tekniği

Pomodore tekniği, 25 dk ders çalıştıktan sonra 5 dk. Ara vermek ve tekrar 25 dk ders çalışmak suretiyle çalışma verimini ve odaklanma kabiliyetini arttıracaktır.

53

3.45 Motivasyon Türleri

İç - dış motivasyon. Ödül veya Ceza yaklaşımı. Proaktif ve reaktif motivasyon şeklinde gruplara ayrılır.

54

3.46 Başarı Atmosferi Oluşturmak

Başarı atmosferini oluşturmak için; teknik bilgiye, kondisyona ve psikolojik olarak kontrole ihtiyaç vardır.

55

3.47 Havuç Ektim Turp Çıkar mı?

Olumsuz düşünerek olumlu sonuçlara ulaşmak, tarlaya havuç ekerek turp çıkmasını beklemek gibidir.

56

3.48 Pomodore Tekniği II

Pomodore tekniğini nasıl daha verimli kullanırsın ve gün içinde kaç set yapabilirsin?

57

3.49 Olumlu Dil Kalıplarını Kullanmak

Olumlu dil kalıpları kullanarak hem gireceğin sınavlarda hem de özel hayatında çok daha olumlu ve verimli sonuçlar alabilirsin. Dil dünyayı değiştirir.

58

4.1 Kitap - 1

Tony Buzan- Hızlı Okuma/ Aklını En İyi Şekilde Kullan/ Yaratıcı Zekanın Gücü/ Zafer Polat Koyuncu- Bir Sınav Komedisi

59

4.2 Kitap - 2

Nüvit Osmay- İnsan Mühendisliği/ Sean Covey- Etkili Öğrencinin 7 Alışkanlığı/ Zeka Yönetimi

60

4.3 Kitap - 3

Murat Avcı- Umut Ahmet Tarakçı- Profesyonel Koçluk/ Curly Martin- Yaşam Koçluğu El Kitabı / Berran Tiger- Kişilik Tipine Göre Meslek Seçimi/ Human Desing

61

4.4 Kitap - 4

Tony Buzan- Aklın Gücü/ Hafızana Hükmek/ Akıllı Lider/ Akın Alıcı- Geleceğe Söz Veren Sözler.

62

4.5 Kitap - 5

Cean Covey- 6 Önemli Karar/ Zihin ve Beyin (NTV yayınları) / Özgür Bolat- Beni Ödülle Cezalandırma

63

4.6 Kitap - 6

Steavan Covey- 8 Alışkanlık- Bütünlük/ Brain Trayc- Ye O Kurbağayı/ Brain Tracy- Bahane Yok/ Nutuk- Çocuklar için versiyonu

64

4.7 Kitap - 7

Randy Poush- Son Konuşma/ Richard Bandler- Değişim İçin Beynini Kullan/ Prenslere Dönüşen Kurbağalar

65

4.8 Kitap - 8

Judit Liberman- Masal Terapi/ Harvard- Kendini Yönetmek / Toung a Fue- Sözlü Dövüş Sanatı

66

4.9 Kitap - 9

Gladwell- Out Liers / Dale Carnege- Doğru ve Etkin Liderlik/ Ali Saydam- Algılama Yönetimi

67

4.10 Kitap - 10

Mümin Sekman- Limitsizsiniz/ Prokenstraysın/ Beyhan Budak- Kendine İyi Davran Güzel İnsan/

68

4.11 Kitap - 11

Beyin Diyeti/ İlk 20 Saat/ Öğrenmeyi Yönetmek.

69

4.12 Kitap - 12

Kokoloji/ Beni Ne Motive Eder?/ Danimarka'lıların Mutluluk Sırları/ İz Bırak

70

4.13 Kitap - 13

Kitap Önerileri Kapanış.

71

5.1 Tanışma Testleri

Tanıştık, Test Yaptık- Hafıza- İşlem ve Kıvraklık.

72

5.2 Meevcut Durum ve Hedef

Mevcut Durumunun Analizi- Hedefin Var Mı?

73

5.3 Hafıza Nasıl Çalışır?

Öğrenme Nasıl Gerçekleşir? Bizi Hedefe Yaklaştıracak Ödev Verelim.

74

5.4 Planlı Çalışma Modeli

Planlı Çalışma Modeli ile ilgili konuları detaylarıyla incelenir.

75

5.5 Afk ve Hedef Bazlı Çalışmak

A.F.K. Hedef Bazlı Çalışmanın detayları işlenir.

76

5.6 Sınav Stratejileri ve Sınav Planı

Sınav Stratejileri ve Sınav Planları ile başa çıkmayı öğrenirsin.

77

5.7 Cornell Tekniği

Cornell Tekniği nedir, ne işe yarar ve sonuçları nelerdir'i işler.

Başa Dön

Dokümanlar

logo

Öğrenci Koçluğu İçerik Dokümanı

logo

Ezber Testi 1 Dokümanı

logo

Ezber Testi 2 Dokümanı

logo

Ezber Testi 3 Dokümanı

logo

İşlem Testleri Dokümanı

logo

İşlem Testlerinin Sonucu

logo

Left Right Dokümanı

logo

Number Memory 1 Dokümanı

logo

Number Memory 2 Dokümanı

logo

Number Memory 3 Dokümanı

logo

Renk Testi Dokümanı (Çalışmadan Önce)

logo

Renk Testi 1 Dokümanı

logo

Renk Testi 2 Dokümanı

logo

Eşleştirme Egzersizi 1 Dokümanı

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 1

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 2

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 3

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 4

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 5

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 6

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 7

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 8

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 9

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 10

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 11

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 12

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 13

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 14

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 15

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 16

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 17

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 18

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 19

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 20

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 21

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 22

logo

Hızlı Okuma Ölçüm 23

logo

Hedefli Okuma Egzersizi

logo

Hızlı Okuma Testi 2

logo

Hızlı Okuma Testi 3

logo

Test Yorumları