logo

PROJE YÖNETİMİ ve HİBE/FON KAYNAKLARI Eğitimi

Sizlere sunduğumuz Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitim Programı sayesinde proje yönetimi konusunda gerekli güncel bütün içeriklere ulaşabilecek ve proje yönetimi konusunda uzmanlaşabileceksiniz.

123 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

001 Eğitime Başlarken

Eğitime başlarken, dünyadaki değişimin proje yönetim standartlarına olan ihtiyacı nasıl etkilediğini ve PMI uyumlu proje yönetimine genel giriş yapılmaktadır.

2

002 Proje Nedir?

PMI’a göre proje; benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç oluşturmak için üstlenilen geçici bir çabadır. Bu dersimizde, hangi çalışmaların proje olarak görülebileceği anlatılmaktadır.

3

003 Proje ve Operasyon Arasındaki Fark

Proje ve operasyon birbirinden farklıdır. Bu dersimizde, proje ve operasyon arasındaki farkların neler olduğunun detayları anlatılmaktadır.

4

004 Projelerin Amaçları

Bu dersimizde, projenin hangi ihtiyaçlardan doğduğu ve amaçların neden önemli olduğu üzerinde durulmaktadır.

5

005 Projeler Neden Yapılır?

Bireyler veya şirketler iki nedenden dolayı projeler yapmaktadır. Bu nedenler mevcut konumu korumak veya mevcut konumdan daha ileriye gitmektir. Bu dersimizde, bu iki önemli nedenin detayları anlatılmaktadır.

6

006 Proje Yönetimi Nedir Neden İhtiyaç Vardır?

Projeler, organizasyonlarda değer ve fayda yaratmak için anahtar bir yoldur. Günümüz iş ortamında organizasyonel liderlerin daha sıkı bütçeler, daha kısa zaman çizgileri, kıt kaynaklar ve hızla değişen teknoloji ile idare edebilmesi gerekmektedir. Bu dersimizde, proje yönetimi ve ihtiyaçları üzerinde durulmaktadır.

7

007 Proje Yönetiminin Önemi

Bu dersimizde, proje yönetiminin kolaylaştırdığı, önlediği ve kazandırdığı şeylerin neler olduğu anlatılmaktadır.

8

008 Projelerdeki Başarısızlık Nedenleri

Bu dersimizde; problemi ortadan kaldırmak için yaptığımız projelerin, başarısız olmasının nedenlerini ararken nelerin üzerinde durulması gerektiği ve kök nedenleri bulmak için neler yapmamız gerektiği anlatılmaktadır.

9

009 Tarihteki Önemli Projeler

Bu dersimizde, insanlık tarihi boyunca başarıya ulaşmış büyük, örnek projeler anlatılmaktadır.

10

010 Portföyler Programlar ve Projeler Arasındaki İlişkiler

Proje yönetiminde ilerlemek için portföy, programlar ve projeler arasındaki ilişkiyi iyi bilmek gerekmektedir. Bu dersimizde; portföyler, programlar ve projeler arasındaki ilişkinin detayları anlatılmaktadır.

11

011 Proje Yönetiminin Başarı Kriterleri

Bu dersimizde; proje yönetimindeki başarıların nasıl değerlendirileceği ve proje sonuçlarında başarı değerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

12

012 Proje Paydaşları

Bu dersimizde, paydaş olarak tanımlanan proje sonuçlarından etkilenen veya proje sonuçlarını etkilenen kişi ve kurumlar olan paydaşların detayları anlatılmaktadır.

13

013 Proje Organizasyon Yapıları

Proje yönetim süreçlerinin organizasyonları nasıl etkilediği ve ne tür organizasyonlar ortaya çıkardığı bu dersimizde anlatılmaktadır.

14

014 Proje Yönetim Ofisi

Bu dersimizde; projeyle ilgili yönetim süreçlerini standartlaştıran, kaynak, yöntem, araç ve tekniklerin paylaşılmasını kolaylaştıran bir yönetim yapısı olan proje yönetim ofislerinin detayları anlatılmaktadır.

15

015 Proje Yönetimi Standartları

Proje yönetiminde, PMI ve yaygın olarak kullanılan bazı proje yönetim standartları bu dersimizde anlatılmaktadır.

16

016 Şelale Proje Yönetimi

Bu dersimizde; proje adımlarının bir şelaleden akan su gibi birbirini ardına geldiği, sıralı proseslerin olduğu bir yöntem olan şelale proje yönetiminin detayları anlatılmaktadır.

17

017 Agile/Scrum Proje Yönetimi

Müşteriyi ön plana çıkaran ve onlarla beraber çalışmalar yapmanızı isteyen agile/scrum proje yönetiminin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

18

018 Yalın Proje Yöntemi - Konu Seçimi

Proje yönetiminde gerekli olmayan unsurların kesilmesine yönelik olarak odaklamayı amaçlayan yalın proje yönetiminin detayları ve konunun seçimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

19

019 Yalın Proje Yöntemi-Hedeflerin Belirlenmesi

Yalın proje yönetimiyle çalışma sonunda ulaşılması beklenen hedeflerin belirlenmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

20

020 Yalın Proje Yöntemi-Ekibin Atanması

Yalın proje yönetimiyle çalışmayı gerçekleştirecek ekibin belirlenmesi ve görevlendirilmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

21

021 Yalın Proje Yönetimi-Mevcut Durum Tespiti

Yalın proje yönetimiyle mevcut durum tespiti, proje planı, analiz ve uygulama konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

22

022 Yalın Proje Yönetimi-Doğrulama

Yalın proje yönetimiyle doğrulama, standartlaştırma ve yaygınlaştırma konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

23

023 GANTT Şeması

Henry Gantt tarafından tasarlanan projedeki tüm faaliyetleri içeren zaman planının oluşturulmasını sağlyan diyagram olan GANTT şeması bu dersimizde anlatılmaktadır.

24

024 CPM Kritik Yol Yöntemi

Bu dersimizde, proje tamamlanma tarihinin ve projede gecikme yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken faaliyetlerin belirlenmesi anlatılmaktadır.

25

025 PERT Yöntemi Üç Nokta Tahmini

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilme sürelerindeki belirsizlikleri yönetmek ve tahminleri ortaya çıkarmak PERT üç nokta tahmini kullanılmaktadır. Bu dersimizde, PERT üç nokta tahmini tekniğinin detayları ve nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

26

026 Proje Yönetim Yazılımları

Proje Yönetim Yazılımları dersinde; büyüyen ve karmaşıklaşan projelerin yönetiminde kolaylıklar sağlayan yazılımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

27

027 Proje Yöneticisinin Rolü

Proje yöneticisi; proje hedeflerine ulaşma görevini, projeyi yürüten organizasyon adına yerine getiren kişidir. Bu dersimizde, projenin her ayrıntısından sorumlu olan proje yöneticisinin özellikleri ve rolleri üzerinde durulmaktadır.

28

028 Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri

Bu dersimizde, proje yöneticisinin sahip olması gereken teknik, yönetim ve liderlik becerilerinin neler olduğu ve projede entegrasyonu nasıl gerçekleştireceği anlatılmaktadır.

29

029 Proje Yönetim Süreçleri

Bu dersimizde, PMI’ın beş bölüme ayırdığı proje yönetim süreçlerine giriş yapılmaktadır.

30

030 Proje Başlangıç Süreçleri

Bu dersimizde; projeyi veya fazı başlatmak için yetki almak suretiyle yeni bir fazı ya da mevcut projenin yeni bir fazını tanımlamak için gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır.

31

031 Planlama Süreçleri I

Planlama Süreçleri I dersimizde; entegrasyon, kapsam ve zaman çizelgesi ile ilgili planlama süreçleri anlatılmaktadır.

32

032 Planlama Süreçleri II

Bu dersimizde, maliyet, kaynak, kalite, iletişim, risk, tedarik ve paydaşlar ile ilgili planlama süreçleri anlatılmaktadır.

33

033 Yürütme Süreçleri

Bu dersimizde, proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje yönetim planında tanımlanan çalışmaları tamamlamak için gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır.

34

034 İzleme ve Kontrol Süreçleri

Bu dersimizde, projenin ilerlemesi, performansını izlemek, gözden geçirmek, düzenlemek ve planda değişiklik yapılması gereken alanları tanımlamak ilgili değişiklikleri başlatmak için gerekli süreçler anlatılmaktadır.

35

035 Proje Kapanış Süreçleri

Bu dersimizde, projeyi, fazı veya sözleşmeyi resmi olarak tamamlamak veya kapatmak için gerçekleştirilen süreçlerin detaylarına yer verilmektedir.

36

036 Proje Yönetim Bilgi Alanları

PMI, proje yönetim bilgi alanlarını ona ayırarak inceler. Bu dersimizde proje yönetim bilgi alanlarına giriş yapılmaktadır.

37

037 Proje Entegrasyon Yönetimi

Bu dersimizde, çeşitli süreçleri ve proje yönetim aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleştirmek, bütünleştirmek ve koordine etmek için gerekli süreç̧ ve aktiviteler anlatılmaktadır.

38

038 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

Bu dersimizde, projenin varlığını resmi olarak yetkilendiren ve proje yöneticisine organizasyonel kaynakları proje aktivitelerinde uygulama yetkisi veren belgeyi geliştirme süreci anlatılmaktadır.

39

039 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi-Çıktılar

Bu dersimizde; SWOT analizi, kilometre taşları, anahtar indikatörler ve kontrol listesinden bahsedilmektedir.

40

040 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Proje yönetim planının geliştirilmesi için tüm plan bileşenlerini tanımlama, hazırlama, koordine etme ve bunları entegre proje yönetim planında birleştirme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

41

041 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Bu dersimizde, proje yönetim planında tanımlanan çalışmayı yönlendirme, gerçekleştirme ve projenin hedeflerine ulaşması için onaylanmış̧ değişiklikleri uygulama süreci anlatılmaktadır.

42

042 Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

Bu dersimizde, proje hedeflerine ulaşmak ve organizasyonel öğrenmeye katkıda bulunmak için mevcut bilgi birikimini kullanma ve yeni bilgi birikimi oluşturma süreci anlatılmaktadır.

43

043 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

Bu dersimizde, proje yönetim planında tanımlanan performans hedeflerini karşılamak üzere genel ilerlemeyi izleme, gözden geçirme ve raporlama süreci anlatılmaktadır.

44

044 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Bu dersimizde; tüm değişiklik taleplerini gözden geçirme, değişiklikleri onaylama, teslimatlar, organizasyonel süreç̧ varlıkları, proje belgeleri ve proje yönetim planındaki değişiklikleri yönetme ve kararları iletme süreci anlatılmaktadır.

45

045 Projenin ya da Fazın kapatılması

Bu dersimizde, proje faz veya sözleşme için tüm aktivitelerin sona erdirilmesi süreci anlatılmaktadır.

46

046 Proje Kapsam Yönetimi

Bu dersimizde; projenin başarıyla tamamlanması amacıyla projenin gerekli tüm çalışmaları ve yalnızca gerekli çalışmaları içerdiğinden emin olmak için gerekli süreçlerden olan kapsam yönetimi anlatılmaktadır.

47

047 Kapsam Yönetiminin Planlanması

Bu dersimizde; proje ve ürün kapsamının nasıl tanımlanacağını, onaylanacağını ve kontrol edileceğini belgeleyen bir kapsam yönetimi planı oluşturma süreci anlatılmaktadır.

48

048 Gereksinimlerin Toplanması

Bu dersimizde, hedefleri karşılamak için paydaş̧ ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini belirleme, belgeleme ve yönetme sürecinin yer aldığı gereksinimler anlatılmaktadır.

49

049 Kapsamın Tanımlanması

Bu dersimizde, projenin ve ürünün detaylı bir tanımını geliştirme sürecinin nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır.

50

050 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Bu dersimizde, proje teslimatlarını ve proje çalışmalarını daha küçük, daha yönetilebilir bileşenlere bölme süreci olan iş kırılım yapısının nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

51

051 Prototipleştirme

Bu dersimizde, prototipin ne olduğu ve projenin hangi safhasında nasıl prototiplere ihtiyaç duyulduğu anlatılmaktadır.

52

052 Kapsamın Onaylanması

Bu dersimizde, projeyi veya fazı resmi olarak yetkilendiren ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ilk gereksinimleri belgeleyen doküman oluşturma süreci anlatılmaktadır.

53

053 Kapsamın Kontrolü

Bu dersimizde, proje ve ürün kapsamının durumunu izleme ve kapsam temel çizgisindeki değişiklikleri yönetme sürecinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

54

054 Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi

Proje zaman çizelgesi yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını yönetmek için gerekli süreçleri kapsar. Bu dersimizde bu süreçlerin neler olabileceğini anlatılmaktadır.

55

055 Zaman Çizelgesi Yönetim Planlaması

Bu dersimizde, proje zaman çizelgesini planlamak, geliştirmek, yönetmek, yürütmek, kontrol etmek için politikaları, prosedürleri ve belgelemeyi oluşturma süreci anlatılmaktadır.

56

056 Aktivitelerin Tanımlanması

Proje teslimatlarını üretmek için gerçekleştirilecek spesifik eylemleri belirleme ve belgeleme süreci aktivitelerin tanımlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

57

057 Aktivitelerin Sıralanması

Proje aktiviteleri arasındaki ilişkilerin tanımlanması ve belgelenmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

58

058 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

Tahmini kaynaklarla tekil aktiviteleri tamamlamak için gereken çalışma sürelerinin sayısının tahmin edilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

59

059 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Projeyi yürütmek, izlemek ve kontrol etmek üzere zaman çizelgesi modeli oluşturmak için aktivite sıralamalarını, sürelerini, kaynak gereksinimlerini ve zaman çizelgesi kısıtlarını analiz etme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

60

060 Zaman Çizelgesinin Kontrolü

Proje zaman çizelgesini güncellemek ve zaman çizelgesi temel çizgisinde yapılan değişiklikleri yönetmek için projenin durumunu izleme süreci olan zaman çizelgesinin kontrolü bu dersimizde anlatılmaktadır.

61

061 Proje Maliyet Yönetimi

Projenin hedeflenen bütçede tamamlanabilmesi için proje yöneticisi ve ekibinin bilmesi gereken temel konuların ele alındığı süreç proje maliyet yönetimi sürecidir.

62

062 Maliyet Yönetiminin Planlanması

Proje maliyetlerinin nasıl tahmin edileceğini, bütçeleneceğini, yönetileceğini, izleneceğini, kontrol edileceğini tanımlama süreci olan maliyet yönetiminin planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

63

063 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

Proje çalışmasını tamamlamak için gerekli olan kaynakların maliyetlerinin belirlenmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

64

064 Bütçenin Belirlenmesi

Yetkilendirilmiş̧ bir maliyet temel çizgisi oluşturmak için tekil aktivitelerin veya iş paketlerinin tahmini maliyetlerini bir araya getirme süreci bütçenin belirlenmesi sürecidir.

65

065 Maliyetlerin Kontrolü

Bu dersimizde, maliyetlerin kontrolünde önemli olan proje maliyetlerini güncellemek ve maliyet temel çizgisinde yapılan değişiklikleri yönetmek için projenin durumunu izleme sürecinin nasıl olacağı anlatılmaktadır.

66

066 Proje Kalite Yönetimi

Paydaşların hedeflerini karşılamak için projenin ve ürünün kalite gereksinimlerini planlama, yönetme ve kontrol etme ile ilgili organizasyonun kalite politikasını bünyesinde bulunduran süreç olan proje kalite yönetiminin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

67

067 Kalite Yönetiminin Planlaması

Proje ve onun teslimatları için kalite gereksinimlerini ve/veya standartları belirleme ve projenin kalite gereksinimlerine ve/veya standartlarına nasıl uygunluk göstereceğini belgeleme sürecin planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

68

068 Kalitenin Kontrolü

Kalite yönetimi planını, organizasyonun kalite politikalarını projeye dahil eden yürütülebilir kalite aktivitelerine çevirme süreci olan kalitenin yönetimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

69

069 Kalitenin Yönetimi

Bu dersimizde, performansı değerlendirmek ve proje çıktılarının eksiksiz, doğru ve müşteri beklentilerini karşılıyor olduğunu garanti etmek için kalite yönetimi aktivitelerinin yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve kaydedilmesi süreci anlatılmaktadır.

70

070 Proje Kaynak Yönetimi

Projenin başarıyla tamamlanması için gerekli kaynakları tanımlamak, oluşturmak ve yönetmek için gerekli süreçlerden olan proje kaynak yönetimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

71

071 Proje Kaynak Yönetiminin Planlaması

Fiziksel kaynakların ve ekip kaynaklarının nasıl tahmin edileceğini, elde edileceğini, yönetileceğini ve kullanılacağını tanımlama süreci olan kaynak yönetiminin planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

72

072 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Proje çalışmasını gerçekleştirmek için gerekli ekip kaynaklarını, ekipman ve tedariklerin türünü ve miktarını tahmin etme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

73

073 Kaynakların Sağlanması

Proje çalışmasını tamamlamak için gerekli ekip üyelerini, tesisleri, malzemeleri, tedarikleri ve diğer kaynakları elde etme süreci olan kaynakların sağlanması proje yönetiminde büyük önem arz etmektedir.

74

074 Ekibin Geliştirilmesi

Proje performansını artırmak için yetkinliklerin, ekip üyelerinin etkileşimlerinin ve genel ekip ortamının iyileştirilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

75

075 Ekibin Yönetilmesi

Proje performansını uygun hale getirmek için ekip üyesi performansını izleme, geri bildirim sağlama, sorunları çözme ve ekip değişikliklerini yönetme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

76

076 Kaynakların Kontrolü

Projeye atanan ve tahsis edilen fiziksel kaynakların planlandığı gibi kullanılabilir olmasını sağlamanın yanı sıra, kaynakların planlanan kullanımına kıyasla gerçek kullanımının izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici eylemlerin yerine getirilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

77

077 Proje İletişim Yönetimi

Etkin bilgi alışverişi için tasarlanmış̧ aktivitelerin uygulanması aracılığıyla proje ve paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için gerekli süreçlerden olan proje iletişim yönetimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

78

078 İletişim Yönetiminin Planlanması

Her bir paydaş̧ veya grubun bilgi ihtiyaçları, kullanılabilir organizasyonel varlıkları ve projenin ihtiyaçları esas alınarak proje iletişim aktiviteleri için uygun bir yaklaşım ve plan geliştirme süreçleri bu dersimizde anlatılmaktadır.

79

079 İletişimin Yönetilmesi

Proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde toplanması, oluşturulması, dağıtılması, depolanması ve diğer süreçlerin yer aldığı nihai olarak kullanılmasını sağlama süreci olan iletişiminin yönetilmesiyle ilgili detaylar bu dersimizde anlatılmaktadır.

80

080 İletişimin İzlenmesi

Projenin ve onun paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılandığından emin olma süreci olan iletişimin izlenmesinin ayrıntıları bu dersimizde anlatılmaktadır.

81

081 Proje Risk Yönetimi

Projelerdeki risk yönetiminin; planlaması, tanımlanması, analizi, yanıt planlaması, yanıt uygulaması ve riskin izlenmesi süreçleri bu dersimizde anlatılmaktadır.

82

082 Risk Yönetiminin Planlanması

Proje için risk yönetimi aktivitelerinin nasıl yürütüleceğini tanımlama süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

83

083 Risklerin Tanımlanması

Tekil risklerin yanı sıra genel risk kaynaklarını belirleme ve bunların karakteristik özelliklerini belgeleme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

84

084 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

Tekil proje risklerini, diğer özelliklerinin yanı sıra gerçekleşme olasılıklarını ve etkilerini değerlendirmek suretiyle daha ileri analiz yapma veya eylem için önceliklendirme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

85

085 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

Tanımlanmış̧ tekil proje risklerinin ve diğer belirsizlik kaynaklarının genel proje hedefleri üzerindeki birleşik etkisini sayısal olarak analiz etme sürecini kapsayan niceliksel risk analizinin yapılması bu dersimizde anlatılmaktadır.

86

086 Risk Yanıtlarının Planlanması

Risk yanıtlarının planlanması için seçenekler geliştirme, stratejileri seçme ve genel proje riskine maruz kalma ile başa çıkmaya yönelik olarak eylemler üzerinde anlaşmanın yanı sıra tekil proje risklerini tedavi etme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

87

087 Risk Yanıtlarının Uygulanması

Üzerinde anlaşmaya varılan risk yanıt planlarını uygulama süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

88

088 Risklerin İzlenmesi

Üzerinde anlaşmaya varılan risk yanıt planlarının uygulanmasının izlenmesi, tanımlanmış̧ risklerin takip edilmesi, yeni risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve proje boyunca risk sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

89

089 Proje Tedarik Yönetimi

Proje ekibi dışından ihtiyaç̧ duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları satın almak veya elde etmek için gerekli süreçler bu dersimizde anlatılmaktadır.

90

090 Tedarik Yönetiminin Planlanması

Tedarik yönetiminin planlanması için gerekli olan; proje tedarik kararlarını belgeleyen, yaklaşımı belirleyen ve potansiyel satıcıları tanımlama süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

91

091 Tedarik Stratejisi

Sözleşme türleri, yap ya da satın al kararları, bağımsız maliyet tahminleri, kaynak seçim kriterleri ve teklif belgelerinin toplamı olan tedarik stratejisinin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

92

092 Tedariklerin Yürütülmesi

Satıcı yanıtlarını alma, satıcı seçme ve sözleşme yapma süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

93

093 Tedariklerin Kontrolü

Tedarik ilişkilerini yönetme, sözleşme performansını izleme, uygun olan değişiklikleri düzeltme yapma ve sözleşmeleri kapatma süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

94

094 Proje Paydaş Yönetimi

Projeyi etkileyebilecek veya ondan etkilenebilecek kişileri, grupları veya organizasyonları tanımlamak paydaş̧ beklentilerini ve onların proje üzerindeki etkilerini analiz etmek ve proje paydaşlarının proje kararları ve projenin yürütülmesi ile etkin bir şekilde ilgilenmesi için gerekli yönetim stratejilerini geliştirmek için gerekli süreçler bu dersimizde anlatılmaktadır.

95

095 Paydaşların Belirlenmesi

Proje paydaşlarının düzenli olarak tanımlanması ile çıkarları, katılımları, birbirlerine karşı bağımlılıkları, etkileri ve proje başarısı üzerindeki potansiyel etkileri ile ilgili bilgileri analiz etme, belgeleme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

96

096 Paydaş Katılımının Planlanması

Proje paydaşlarının projedeki ihtiyaçları, beklentileri, çıkarları ve potansiyel etkileri temelinde onları projeye dahil etmeye yönelik yaklaşımlar geliştirme süreci olan paydaş katılımının planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

97

097 Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Paydaşların ihtiyaç̧ ve beklentilerini karşılamak, sorunları çözmek ve uygun paydaş̧ katılımını teşvik etmek için paydaşlarla iletişim kurma ve onlarla birlikte çalışma sürecini kapsayan paydaş katılımının yönetilmesinin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

98

098 Paydaş Katılımının İzlenmesi

Proje paydaş̧ ilişkilerinin izlenmesi ve katılım stratejileri ve planlarının tadil edilmesi yoluyla paydaşların katılımını sağlamaya yönelik stratejilerin uyarlanması sürecini kapsayan paydaş katılımının izlenmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

99

099 Genel Tekrar

Bu dersimizde, proje yönetimine dair genel tekrar yapılmaktadır.

100

100 Soru Çözümü

Bu dersimizde, PMI sınavı için örnek sorular ve cevapları anlatılmaktadır.

101

101 Proje Finansmanı

Bu dersimizde, proje başvuru süreçlerinde ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ve proje finansmanlarına genel giriş yapılmaktadır.

102

102 IPA Katılım Öncesi Mali Yardımlar

Bu dersimizde, Avrupa Birliği’nin verdiği fonları, başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini, teklif çağrılarını nasıl takip etmemiz gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

103

103 Rekabetçilik ve Yenilikçi Sektörler

Bu dersimizde, rekabetçi sektörler programında yer alan dört ana faaliyet anlatılmaktadır.

104

104 Tarım ve Kırsal Kalkınma

Bu dersimizde, IPA katılım öncesi mali yardımlar içinde yer alan tarım ve kırsal kalkınmanın detayları anlatılmaktadır.

105

105 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Bu dersimizde, katılım öncesi mali yardımlardan olan insan kaynakları geliştirilmesinin detayları anlatılmaktadır.

106

106 Erasmus+

Bu dersimizde, AB’nin Türkiye için özel olarak tahsis ettiği fonlardan olmayan, Avrupa Birliği ülkelerinin bütçeye katkısıyla oluşturulan Erasmus programının detayları anlatılmaktadır.

107

107 UFUK 2020

Bu dersimizde, Türkiye’nin topluluk fonları kapsamında yararlandığı UFUK 2020 programının detayları anlatılmaktadır.

108

108 COSME

Bu dersimizde, Avrupa kobilerinin gelişmesine yönelik oluşturduğu COSME’nin Türkiye’deki kobilere kazandırdığı konular anlatılmaktadır.

109

109 Kalkınma Ajansları

Bu dersimizde, Türkiye’nin kendi kurumsal kapasitesini geliştirmek için sağladığı girişimcilik faaliyeti olan kalkınma ajanslarının detayları anlatılmaktadır.

110

110 Proje Döngüsü Yönetimine Giriş

Bu dersimizde, proje döngüsünün tasarlanması ve planlanması için neler yapılması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

111

111 İlkeler

Bu dersimizde, proje oluşturmak için belirlenen ilkelerin neler olduğu anlatılmaktadır.

112

112 Proje Döngüsü Yönetimi Amaç

Bu dersimizde, proje döngüsü yönetiminin amacının başından sonuna kadar nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır.

113

113 Mantıksal Çerçeve

Proje döngüsü yönetiminin en önemli birleşenlerinden biri mantıksal çerçevedir. Bu dersimizde, projemizi oluşturulurken mantıksal çerçevenin nasıl olması gerektiği ve dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır.

114

114 Sorun Analizi I

Bu dersimizde, sorun analizinin yapılması için içinde bulunduğunuz durumu nasıl anlayabileceğinizin detayları anlatılmaktadır.

115

115 Sorun Analizi II (Sorun Ağacı)

Bu dersimizde, sorunların tespiti için sorun ağacının nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Bu aşama çok önemlidir.

116

116 Sorun Ağacı Örnek Çalışma

Bu dersimizde, örnek bir sorun ağacı çalışması yapılmaktadır.

117

117 Paydaş Analizi

Bu dersimizde, herhangi bir proje uygulamaya geçirildiğinde o projenin etkisi altına girecek paydaşların nasıl analiz edilmesi gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

118

118 Hedef Analizi

Bu dersimizde, sorun ve paydaş analizi yapıldıktan sonraki aşama olan hedef analizinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

119

119 Strateji Analizi

Bu dersimizde, sorunlarınızdan hedeflerinize giden yolu nasıl belirleyeceğini gösteren şey strateji analizinin detayları anlatılmaktadır.

120

120 Mantıksal Çerçeve Matrisi

Bu dersimizde, mantıksal çerçeve çıktımız olan mantıksal çerçeve matrisinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

121

121 Bütçe Planlaması

Bu dersimizde, proje hazırlamada bütçe planlamasının standart başlıklarının neler olduğunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

122

122 Faaliyet Planı ve Bütçe

Bu dersimizde, faaliyet planlamasında kullanılacak araçlar ve araçların maliyetlerinin nasıl planlaması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

123

123 Başvuru

Bu dersimizde, planlamanın bittiği ve dokümantasyon süreci olan başvurunun nasıl olması gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği anlatılmaktadır.

Başa Dön

Dokümanlar

logo

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitim Dokümanı

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Bilginetakademi