logo

OYUN TERAPİSİ Eğitimi

Çocukların dili oyun, kelimeleri oyuncaklardır. Oyun Terapisi Eğitimi, çocukların dünyalarına ulaşarak, onların yaşadığı sorunları çözmeye çalışır.

38 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

Oyun Terapisi Nedir I

Oyun terapisinin birinci modülünde; “Oyun Terapisi Nedir?” konularını konuşacağız. Çocuklar oyunla büyür ve gelişir. Evdeki oyun oynama ortamından, terapi odasındaki oyun oynama halinin farklarını daha ayrıntılı işleyeceğimiz bu modülde, çocukların iç dünyasına oyunlar aracılığı ile ulaşacağız.

2

Oyun Terapisi Nedir II

Oyun Terapisi Nedir? II modülünün içerisinde; Oyun Terapisi Eğitiminde süreç sonuçtan daha önemlidir. Bu yüzden Oyun Terapi Süreci” nasıl ilerlemekte olduğunu bu modül içerisinde konuşacağız. Çocuk, terapi odasında kendisini nasıl ifade ettiğini görme süreci adım adım ilerlemektedir.Çocuğa karşı adeta bir dedektifin inceleme yapması gibi adım adım yaklaşır, bütün ipuçlarını toplarız. Oyun terapistinin bu noktada çocuğu daha iyi anlamak için neler yapması gerekir, oyun terapistinin çocuğa yaklaşımı ve nasıl bir iletişim kurması gerektiği konularını detaylıca inceleyeceğiz.

3

Oyun Terapisi Nedir III

Oyun Terapisi Nedir? III modülünün içerisinde; Çocuklara Yönelik Terapide Çalışılan Konular Nelerdir? bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk konumuz Davranış Bozuklukları” olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlarına kötü davranması, küfür etmesi gibi davranış bozukluklarını oyun terapi sürecinde nasıl yaklaşılması gerektiğini öğreneceğiz. Diğer önemli konumuz; Öğrenme Güçlüğü” olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun öğrenme güçlüğü ile yaşadığı sorunları oyun terapisi sayesinde nasıl çözebileceğimizin yollarını bu modül içerisinde ele alacağız. Sıkça karşılaştığımız sorunlardan; Okula Uyum Sağlama” problemini de inceleyeceğiz. Modül içerisinde oyun terapisi ile bu sorunların çözüm yollarının ayrıntılarını daha net bir şekilde öğrenebileceksiniz.

4

Oyun Terapisinin Önemi Nedir?

Oyun Terapisinin Önemi Nedir? modülünün içerisinde; çocuğun bilişsel süreçlerini ele aldığı görülmektedir. Bilişsel süreçlerden birisi de dil öğrenme süreçleridir. Çocuk bulunduğu ortamda ne kadar mutlu ve huzurlu olursa dil öğrenme süreçleri o kadar rahat bir şekilde geçmektedir. Bu noktada oyun terapi eğitimi bu süreçleri nasıl kolay bir şekilde başarılabileceğini bu modül içerisinde öğreneceksiniz.Oyun terapisinde; iki farklı oyun terapi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; Yönlendirilmiş ve Yönlendirilmemiş Oyun Terapi yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Modül içerisinde bu iki yöntemin ayrıntıları ve birbirinden farklarını bulabileceksiniz. Oyun terapisinin önemini daha net bir şekilde öğrenmiş olacağız.

5

Oyunun Tarihçesi

Oyunun Tarihçesi modülünün içerisinde; Oyun ve Oyun Terapisinin tarihçesini konuşuyor olacağız. Oyun Terapisinin tarihçesi ilk olarak Sigmund Freudun Küçük Hans ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda Oyun terapisinin temeli oluşturulmaya başlanıyor. Freud, temelinde yetişkinlerle psikoterapi yaparken bir anda çocuklarla ilgilenmeye başlamıştır. Buradaki önemli nokta; çocukluk döneminde olan duygu bozukluklarımızın geleceğimize etki edeceğini öngörüyor olması Freudun Oyun terapisi yöntemini oluşturmasına sebep olmuştur. Çocuklar duygularını yansıtabilmeleri için; Oyun terapisi yöntemini kullanmaya başlamışlardır. Bu modül içerisinde bu yöntemlerin nasıl oluşturulmaya başlandığı, alanındaki diğer uzmanların Melanie Klein, Anna Freud, Erik Erikson, Levy, Gardner ve Axline çalışmaları ve görüşlerini ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz.

6

Oyun Terapisinde Etik

Oyun Terapisinde Etik modülü içerisinde; Oyun terapisi çocuğun iyileşme sürecini oluşturmaktır. Bu iyiliği oluşturma noktasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de Oyun Terapisinde Etik” olarak karşımıza çıkmaktadır. Etik ilkeler danışan ile terapist arasındaki güven unsurlarını oluşturmak için gereklidir. Aile ve çocuğun kendisini güvende hissetmesi için terapist ve danışanlar arasındaki bu güven çerçevesi etik kurallar ile belirlenmektedir. En önemli kurallardan birisi gizlilik ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gizlilik ilkesi hem aile hem de terapist tarafından uyulması gereken en önemli etik kurallardan birisidir. Bu modül içerisinde diğer etik kuralları nelerdir, etik olan veya olmayan durumlar nelerdir bunları konuşmuş olacağız.

7

Yaş Aralıkları ve Oyun I

Yaş Aralıkları ve Oyun I modülünün içerisinde; 0- Yaş Grubu Terapi ve -2 Yaş Grubu Terapi konuları bulunmaktadır. Hangi yaş aralığında hangi oyunlar oynanmalı, hangi oyunlar çocukla paylaşılmalı, gelişimsel olarak çocuk hangi oyun ile daha iyi iletişim kurulabilir bunları göreceğiz. Çocukların bulunduğu 0- yaş arası güven ve bağlanma dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk güven duygusunu anne ve baba ile kurduğu bağ ile temelleri oluşturulmaya başlanır. Bu modül içerisinde bu bağ kurulma noktasını Oyun terapisi bağlamında inceleyeceğiz.

8

Yaş Aralıkları ve Oyun II

Yaş Aralıkları ve Oyun II modülünün içerisinde; 3-5 Yaş Grubu Terapi ve 5-2 Yaş Grubu Terapi konuları bulunmaktadır. Çocuğun hayal döneminin daha çok gelişmeye başladığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde daha paylaşımcı olmaya başlayan çocuk eğer paylaşımcı olmakta sıkıntılar yaşıyor ise buna oyun terapisi ile müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu modül içerisinde bu yaş aralıklarındaki çocukların oyun terapisi yöntemi ile daha etkili bir şekilde paylaşımcı olmaları, kendi iyilik hallerini oluşturma aşamasını kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

9

Yaş Aralıkları ve Oyun III

Yaş Aralıkları ve Oyun III modülünün içerisinde; 2 Yaş ve üstü Terapi konuları bulunmaktadır. Çocuklar bu yaş aralığında kendi iç dünyalarını daha yaratıcı sanatsal bakış açıları ile ortaya çıkartmaya başladıkları dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaş aralığında çocuklar, gelişmiş el becerileri ve sanatsal bakış açılarıyla ürettikleri yaratıcı sanat çalışmaları ile duygu durumlarını daha net bir şekilde yansıtmaya başlamış bulunmaktadır. Bu modül içerisinde 6-2 yaş aralığında çocukların gelişim dönemlerinde arkadaşlık kurma ilişkileri ve buna bağlı olarak yarattıkları hayal dünyasının yansımasının nasıl olması gerektiğini konuşmuş olacağız.

10

Oyun Terapisi Yöntemleri Oyun Terapisi Uygulama Yolları

Oyun Terapisi Yöntemleri-Oyun Terapisi Uygulama Yolları I modülünün içerisinde; çocuğun iyilik halini oluşturmak için iki farklı terapi yöntemini konuşmuş olacağız. Bu yöntemlerin temelindeki farkları ve öne çıkan yanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bu modül, çocuğa en doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiş olacaktır. Bu modülün temel başlıkları Yönlendiren ve Yönlendirmeyen (Çocuk Odaklı) Terapi, Oyun Terapisinde 8 Kural, Terapi Uygulama Yolları, Bireysel ve Grup Terapi” konuları bulunmaktadır.

11

Oyun Terapisine Çocuk Nasıl Götürülmeli

Oyun Terapisine Çocuk Nasıl Götürülmeli? modülünün içerisinde; çocuğu bulunduğu ortamdan farklı bir ortama götürülmesi konusunda tereddüt yaşayan aileleri bilgilendirmek ve çocuğu daha büyük bir duygu durum bozukluğuna sokmamak adına öncesinde yapılması gereken aşamalar neler bunları bu modül içerisinde öğreneceğiz. Modül içerisinde; oyun terapisine getirilmeden önce çocuğa karşı yapılmaması gereken maddeleri de ayrıntılı bir şekilde incelemiş olacağız. Böylelikle bütünsel bir yaklaşımla çocuğun iyi hallerini oluşturmayı hedefleyeceğiz.

12

Neden Oyun Terapisi

Neden Oyun Terapisi? modülünün içerisinde; Oyun terapisinin katkıları neler olduğuna bakacağımız bir modül olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iyilik hali çocuklara özgür bir alan bırakarak onların duygularını görmek olarak görebilirsiniz. İçe kapanık çocuklar kendilerine ifade etme noktasında zorlanıyor ve bu zorlanma sonucunda kendilerini rahat ifade edemiyor olabilirler. Sözel olarak kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar da oyun aracılığı ile kendilerini daha rahat bir şekilde ifade etmeye başlayabilirler. Bu modül içerisinde Oyun Terapisinde Çocuklar Üzerine Çalışılan Konular, Terapinin Çocuğa Sağladığı Fayda, Oyun Terapisinde Çocuğun Anlaşılması ve Oyun Terapisinde Çocuğun Anlaşılmasının Çocuğa Sağladığı Fayda konuları bulunmaktadır.

13

Oyun Terapi Süresi Bekleme Odasından Çocuğun Seansa Alınması

Oyun Terapi Süresi-Bekleme Odasından Çocuğun Seansa Alınması modülünün içerisinde; çocuklara uygulanacak olan oyun terapi sürecini ikiye ayırarak ele alacağız. Bunlar uzun süreli ve kısa süreli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçlerin uzunluğu veya kısalığı çocuğun durumuna göre değişmektedir. Kısa süreli oyun terapisi 0 seans veya daha fazla sürmektedir. Uzun süreli seans ise bir yılı aşkın sürelerde oluşmaktadır. Bu modül içerisinde çocuğun terapinin seans sürelerinin nasıl olması gerektiği, çocuğun seansa alınma şeklinin önemli ve dikkat edilmesi gereken unsurları neler olmalı ve bekleme odası süreçlerinde neler olmalı konuları bulunmaktadır.

14

Oyun Terapisinin Aşamaları

Oyun Terapisinin Aşamaları modülünün içerisinde; Terapinin aşamaları ve I. aşama dayanışma ilişkisi geliştirme, II. aşama ayrıntılı çalışma ve III. aşama sonlandırma konuları bulunmaktadır. Aşama noktalarına baktığımızda ilk olarak çocuğun anne ve babasından veya varsa aile büyüğünden ayrılarak terapi odasına nasıl bir şekilde geldiğinin analizi yaparak başlamış bulunuyor. Çocuğun terapi odasına geliş aşamasında nasıl bir tutum sergiliyor, geldikten sonraki davranış biçimi ve terapiyi sonlandırırken oluşan duygu durumunun nasıl incelenmesi gerektiği modül içerisinde detaylı bir şekilde incelemiş bulunacağız.

15

Etkili Oyun Terapistlerinin Özellikleri

Etkili Oyun Terapistlerinin Özellikleri modülünün içerisinde; etkili bir bir oyun terapisti olmak için önce bu işe gönül vermiş olmak gerekmektedir. Çünkü bir çocukla bağ kurma noktasında bu işi severek ve içtenlikle yaklaşarak ancak iyi bir terapist olabilirsiniz. Terapistlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini konuştuğumuz bu modülde; özelliklerden çok önemli olanın çocuğa doğru bir şekilde yaklaşılması gerektiğini belirtmek mümkün olacaktır.Amacımız çocukların iyilik hallerini oluşturmak olarak gördüğümüz için bu iyilik hali için temelinde çocuğa yaklaşımımız belirleyecektir. Bu belirleme noktasının ayrıntılarını bu modül içerisinde göreceğiz.

16

Oyunun İyileştirici Etkenleri

Oyunun İyileştirici Etkenleri modülünün içerisinde; Oyun ve Oyun Terapisinin Terapötik Güçleri ve Terapinin İyileştirici Etkenleri konuları bulunmaktadır. Çocuğun dış dünyada mücadele edemediği şeyleri oyun terapi odasında mücadele edebildiği, dış dünyada o güçlü hissetmezken kendini, özgüvenli hissetmezken oyun terapi odasında bu mücadeleyi kendi başına vermeyi öğrenebileceği bir duruma ulaşmaya başlamış oluyoruz. Hayatında normalde baş etmekte zorlandığı şeyleri, oyun terapi odasında baş etmeyi daha kolaylaştırıyor. Bazı baş edemediği sorunları oyun terapi odasında baş etmeyi öğrenebildiği bir duruma girmiş bulunuyor. Çocuklar, oyun terapisi ile kendilerini daha net ifade edebilecekleri duruma gelmiş bulunuyorlar.

17

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı modülünün içerisinde; Ebeveyn Danışmanlığında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Neler Olmalıdır?, Oyun Terapisinde Ebeveyn Danışmanlığının Önemi ve Ebeveyn Danışmanlığında Neler Yapılması Gerekir konuları bulunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi anne ve baba ile terapi öncesinde çocuk hakkında detaylı bir şekilde görüşülme sağlanmasıdır. Daha sonrasında terapiye getirilecek çocuğa nasıl yaklaşılması gerekir bunu konuşmuş olacağız. Modül içerisinde, ebeveynlerin çocuğa karşı nasıl bir davranış geliştirmeleri ve bu davranış durumunun çocukta yaratacağı yansımayı ayrıntılı bir şekilde inceleceğiz.

18

Oyuncaklar

Oyuncaklar modülünün içerisinde; Terapide Kullanılması Gereken Oyuncaklar Neler Olmalı, Kullanılması Gereken Oyuncak Çeşitleri ve Kullanılan Oyuncakların Anlamları Nelerdir konuları bulunmaktadır. Modül içerisinde hangi oyuncakların kullanılmasının doğru olduğu, oyuncakların şekilleri ve cinsiyetlerine göre nasıl bir eşleştirme yapılması gerekir bu konuları detaylı bir şekilde bahsetmiş olacağız. Modülün önemli noktası çocuklarla bağ kurmasını sağlayacağımız oyuncakların çocuklar için önemini kavramak olacaktır. Bu yüzden oyuncaklar modülü ile oyun terapisinin temel noktasını kavramış olursunuz.

19

Terapi Becerileri

Terapi Becerileri modülünün içerisinde; Terapide İlişki Kurulması, Çocuğu Tam Olarak Kabullenme, İstediği Gibi Davranmasına İzin Verme, Duyguların Kabul Edilmesi ve Çocuğun Gideceği Yol Ve Oyun Terapisinde Sınırlamalar konuları bulunmaktadır. Çocuk ve terapistin sıcak bir ilişki kurması önemlidir. Çünkü çocukların kendisini terapi odasında rahat hissetmesi ve terapist ile bağ kurmuş şekilde olması terapi sürecine katkı sağlayacak maddelerden olduğu bilinmektedir. Bu yüzden terapistin çocukla kurması gereken bağı, kendisinin bu işi ne karar çok sevdiği ve isteğine göre değişmektedir. Modül içerisinde bu terapi becerilerinin ne olması gerektiği, nasıl bir ilişki kurulması gerekir konularını detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız.

20

Freudyen Terapi I

Freudyen Oyun Terapisi I modülünün içerisinde; Freud Çalışmaları ve Freudyen Oyun Terapisine Göre Oyun konuları bulunmaktadır. Oyun terapisinde en önemli araçlarımız oyuncaklardır. Çocuk, Oyun terapisinde kendisine ait bir oda yaratır.” diye söyler Freud. Bu bağlamda çocuğun sınırsız bir şekilde hayal dünyasını serbest bırakarak yarattığı dünyaya bizlerde oyuncaklar sayesinde dâhil oluruz. Bu dâhil olma noktasında terapistin büyük bir önemi vardır. Terapist çocuğa ılımlı bir şekilde yaklaşmalıdır. Çünkü çocuk kendi dünyasını rahat bir şekilde yansıtabilmesi için kendisini yargılamayan ve olduğu gibi kabul eden bir terapiste ihtiyacı vardır. Modül içerisinde, Freudyen oyun terapisini detaylı bir şekilde öğrenmiş bulunacağız.

21

Freudyen terapi II

Freudyen Oyun Terapisi II modülünün içerisinde; Freud Çalışmaları ve Freudyen Oyun Terapisi konuları bulunmaktadır. Oyun terapisinde en önemli araçlarımız oyuncaklardır. Çocuk, Oyun terapisinde kendisine ait bir oda yaratır.” diye söyler Freud. Bu bağlamda çocuğun sınırsız bir şekilde hayal dünyasını serbest bırakarak yarattığı dünyaya bizlerde oyuncaklar sayesinde dâhil oluruz. Bu dâhil olma noktasında terapistin büyük bir önemi vardır. Terapist çocuğa ılımlı bir şekilde yaklaşmalıdır. Çünkü çocuk kendi dünyasını rahat bir şekilde yansıtabilmesi için kendisini yargılamayan ve olduğu gibi kabul eden bir terapiste ihtiyacı vardır. Modül içerisinde, Freudyen oyun terapisini detaylı bir şekilde öğrenmiş bulunacağız.

22

Freudyen Terapi Uygulaması I

Freudyen Oyun Terapisi Uygulama I modülünün içerisinde; Freudyen Oyun Terapisi Uygulama konuları bulunmaktadır. Çocukları birer boş levha gibi görebiliriz. Zamanla çocuk bu levhayı çevresinden, ailesinden gördükleri ile doldurmaya başlar. Çocukların deneyimlerini ikiye ayırabiliriz. Aktif ve pasif olarak belirleyebiliriz. Çocuklar oyun terapi odasında deneyimlerini pasif halden aktif hale getirmektedirler. Bu yüzden çocukların kendilerini yansıttıkları oyun terapisi çok önemlidir. Çünkü çocuklara oyun terapi ortamında sınırsız bir alan yaratılmaktadır. Modül içerisinde, Freudyen terapi uygulamanın bütün detaylarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacağız.

23

Freudyen Terapi Uygulaması II

Freudyen Oyun Terapisi Uygulama II modülünün içerisinde; Freudyen Oyun Terapisi Uygulama konuları bulunmaktadır. Çocuklar birer boş levha gibi görebiliriz. Zamanla çocuk bu levhayı çevresinden, ailesinden gördükleri ile doldurmaya başlar. Çocukların deneyimlerini ikiye ayırabiliriz. Aktif ve pasif olarak belirleyebiliriz. Çocuklar oyun terapi odasında deneyimlerini pasif halden aktif hale getirmektedirler. Bu yüzden çocukların kendilerini yansıttıkları oyun terapisi çok önemlidir. Çünkü çocuklara oyun terapi ortamında sınırsız bir alan yaratılmaktadır. Modül içerisinde, Freudyen terapi uygulamanın bütün detaylarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacağız.

24

Carl Rogers Oyun Terapisi

Carl Rogers Oyun Terapisi modülünün içerisinde; Rogers Çalışmaları ve Terapi Aşamaları konuları bulunmaktadır. Rogers Oyun Terapisinde dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Rogers Oyun terapisinde çocuğu analiz etme kısmına daha çok odaklanmaktadır. Bu analiz yapılma kısmında oyuncaklar gruplanarak çocuğa verilmektedir. Bu grupların oluşturulması belirli bir sistematik içerisinde ilerlemektedir. Bu modül içerisinde Rogers Oyun Terapi aşamaları nasıl oluşturulur, diğer yöntemlerden farkları nelerdir gibi konuları öğrenmiş olacağız.

25

Adlerian Terapi

Adlerion Oyun Terapisi modülünün içerisinde; Alfred Adler Çalışmaları, Adlerian Oyun Terapisi Aşamaları ve Adlerian Oyun Terapisi konuları bulunmaktadır. Alfred Adler, Bireysel Psikolojinin kurucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modül içerisinde kurucusu olduğu Bireysel Psikolojiyle oluşturulmuş Adlerian Oyun Terapisi bulunmaktadır. Bireysel psikolojide önemli olan nokta sosyal ilişkilerin birlikte kurulduğu bir ortam oluşturularak çocuğun iyilik halini oluşturmaya çalışmaktır. Adlerian oyun terapisi 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların detaylarını bu modül içerisinde öğreneceğiz.

26

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapi

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi modülünün içerisinde; Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi İlkeleri ve BDOT Özellikleri konuları bulunmaktadır. Aaron Beck tarafından Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi oluşturulmuştur. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi; bilişsel, duygusal ve davranışı birbirlerinden ayrı olarak değil bir bütün olarak ele almaktadır. Beck göre yaşam deneyimlerimizin sonucunda düşüncelerimiz etkileniyor. Düşüncelerimiz davranışlarımızı etkileyerek bir bütün oluşuyor. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi bu bakımdan bilişsel süreçler, duygusal süreçler ve davranışları bütünsel olarak ele almaktadır. Modül içerisinde Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisinin ilkeleri ve özellikleri nelerdir konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

27

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapi Uygulama

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Uygulama modülünün içerisinde; BDOT Uygulama konuları bulunmaktadır. . Aaron Beck tarafından Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi oluşturulmuştur. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi; bilişsel, duygusal ve davranışı birbirlerinden ayrı olarak değil bir bütün olarak ele almaktadır. Beck göre yaşam deneyimlerimizin sonucunda düşüncelerimiz etkileniyor. Düşüncelerimiz davranışlarımızı etkileyerek bir bütün oluşuyor. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi bu bakımdan bilişsel süreçler, duygusal süreçler ve davranışları bütünsel olarak ele almaktadır. Modül içerisinde Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisinin uygulama kısmında neler yapmalıyız, çocuğa hangi yöntemlerle yaklaşmalıyız konusu ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz.

28

Filial Terapi I

Filial Terapi I modülünün içerisinde; Filial Terapi, FT Özellikleri ve FT Terapistleri konuları bulunmaktadır. 960lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan Filial Terapi temelinde çocuğun bireysel ihtiyaçlarını belirleyen ve bu belirleme sonucunda anne, baba ve çocuğun birlikte olduğu bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Modül içerisinde, anne ve babanın bu terapi yöntemindeki rolünü, çocuğa yaklaşma ve onunla birlikte nasıl davranması gerektiği ve bu yöntemin temelinde çocuğa nasıl faydasını oluşturabileceğimizi konuşmuş olacağız.

29

Filial Terapi II

Filial Terapi II modülünün içerisinde; FT Ebeveynlere Öğretilen Temek Beceriler konuları bulunmaktadır. 960lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan Filial Terapi temelinde çocuğun bireysel ihtiyaçlarını belirleyen ve bu belirleme sonucunda anne, baba ve çocuğun birlikte olduğu bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Modül içerisinde, anne ve babanın bu terapi yöntemindeki rolünü, çocuğa yaklaşma ve onunla birlikte nasıl davranması gerektiği ve bu yöntemin temelinde çocuğa nasıl faydasını oluşturabileceğimizi konuşmuş olacağız.

30

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi I

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi I modülünün içerisinde; Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Özellikleri ve ÇMOT Amaçları konuları bulunmaktadır. Bu modül, aktif olarak kullanacağınız bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terapi yönteminde çocuğa karşı Birey Merkezli Yaklaşım mantığında ilerlenmektedir. Çocuğun kendisini rahat hissetmesi ve bu bunun sonucunda kendi iç dünyasını ortaya koyması beklenmektedir. Modül içerisinde; çocuk merkezli oyun terapisinde çocuğun dünyasına nasıl ulaşabiliriz, bu terapi yöntemlerinin temel amaç noktalarını konuşmuş olacağız.

31

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi II

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi II modülünün içerisinde; Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Hedefleri, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Özellikleri ve Amaçları konuları bulunmaktadır. Bu modül, aktif olarak kullanacağınız bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terapi yönteminde çocuğa karşı Birey Merkezli Yaklaşım mantığında ilerlenmektedir. Çocuğun kendisini rahat hissetmesi ve bu bunun sonucunda kendi iç dünyasını ortaya koyması beklenmektedir. Modül içerisinde; çocuk merkezli oyun terapisinde çocuğun dünyasına nasıl ulaşabiliriz, bu terapi yöntemlerinin temel amaç noktalarını konuşmuş olacağız.

32

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi III

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi III modülünün içerisinde; Çocuk Merkezli Oyun Terapisi II modülü; Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin hedefleri, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Özellikleri ve Amaçları konuları bulunmaktadır. Bu modül, aktif olarak kullanacağınız bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terapi yönteminde çocuğa karşı Birey Merkezli Yaklaşım mantığında ilerlenmektedir. Çocuğun kendisini rahat hissetmesi ve bu bunun sonucunda kendi iç dünyasını ortaya koyması beklenmektedir. Modül içerisinde; çocuk merkezli oyun terapisinde çocuğun dünyasına nasıl ulaşabiliriz, bu terapi yöntemlerinin temel amaç noktalarını konuşmuş olacağız.

33

Montessori Oyun Terapisi

Montessori Oyun Terapi modülünün içerisinde; Montesserie Oyun Terapisi Özellikleri ve Kullanılan Alanlar konuları bulunmaktadır. Dr. Maria Montessori tarafından 20.yüzyılda geliştirilen bu yaklaşımın ana temel noktasında çocuk vardır. Çocuğu bir birey olarak ele alarak, onun kendi kararlarını ele alabileceği ve uygulayabileceği ortam hazırlamayı ön gören Montessori eğitiminin terapideki uygulamalarını bu modül içerisinde konuşmuş olacağız.

34

Dramanın Oyun Terapisinde Etkin Kullanımı

Dramanın Oyun Terapisinde Etkin Kullanımı modülünün içerisinde; Dramanın Uygulama Aşamaları ve Oyun Çeşitleri konuları bulunmaktadır. Drama, çocukların birçok farklı rollere girerek, yaşadığı olayları kolay bir şekilde yansıtmasını sağlar. Dramada çocuk bazen annesi rolünde olurken, bazen babası rolünde olabilir. Böylelikle çocuk kendisini yansıtabileceği özgür bir alanda bulunabilir. Bu modül içerisinde dramada çocuğun kendisini nasıl yansıtabileceği, dramanın oyun terapisinde etkin kullanımını öğrenmiş olacağız.

35

Sanat Terapisi I

Sanat Terapisi I modülünün içerisinde; Sanat Terapisi Özellikleri ve Aşamaları konuları bulunmaktadır. Sanat terapisi, duygularımızı dışa yansıtma aracı bir dışavurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat terapisi yönteminin birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu modül içerisinde sanat terapisinin çocuklar üzerinde nasıl kullanıldığı, çocukların bu terapi yönteminde kendi dışavurumlarını nasıl anlamlandırmalıyız konularını bu başlık altında inceleyeceğiz.

36

Sanat Terapisi II

Sanat Terapisi II modülünün içerisinde; Sanat Terapisi Tarihçe ve Uygulama Şekilleri konuları bulunmaktadır. Resim, heykel, müzik birçok farklı sanat kollarını kullanarak çocuk kendisini ifade etmeye çalışırız. Bu noktada çocuk kendisini özgür hissedebildiği için farklı materyalleri karıştırarak ortaya bir eser çıkartmaktadır. Buradaki esas nokta eserin güzelliği veya çirkinliği değildir. Önemli olan nokta bu eserde ne anlatmak istediğidir. Bu modül içerisinde, çocukların eserlerini nasıl anlamlandırırız konusu incelemiş bulunacağız.

37

Oyuncaklar ve Olası Anlamları

Oyuncaklar ve Olası Anlamları modülünün içerisinde; Oyuncakların Anlamları konuları bulunmaktadır. Modül içerisinde oyuncakların hangi anlamlara denk gelebileceğini inceleyeceğiz. Çocukların sahip olduğu; araba, biberon gibi farklı oyuncakların çocuklar için ne gibi anlamlara geleceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Her çocuk için oyuncakların farklı anlamlara geleceğini ve bu anlamlar neler olabilir konularını bu modül içerisinde konuşacağız.

38

Vaka Örnekleri

Vaka Örnekleri modülünün içerisinde; Yapılan Vaka Çalışmaları ve Vaka Örnekleri konuları bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışından bulunmuş olan örnek vaka çalışmaları ile oyun terapisinin genel çerçevesindeki karşımıza çıkabilecek vakalar hakkında bilgi edinmiş olacağız. İnceleyeceğimiz bu vakalar sayesinde sizlerde oyun terapisindeki vakalar hakkında genel bir bilgilendirme elde etmiş olacaksınız.

Başa Dön

Dokümanlar

logo

Oyun Terapisi Eğitim Dokümanı