logo

NLP Master Practitioner Eğitimi

28 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

Yaşam Sanatına Giriş

NLP Master başlangıç dersimizde; NLP usta uygulayıcısı hakkında ve programımızdaki yeniliklerden bahsederken, NLP'nin neden yaşam sanat ustalığı oluduğunu işleyeceğiz.

2

NLP ile Değişim Süreci

Bu dersimizde; Nlp uygulayıcı programının kısa özetini, Nlp’nin ön varsayımlarını ve dönüşüm sürecindeki 5 önemli adımı işliyor olacağız.

3

Bilinç ve Beynimiz

Bilinç ve Beynimiz dersimizde; Bilinç seviyelerinden, nörolojik aşamalarından, filtreler ve anlamlandırma kalıplarından bahsediyor olacağız.

4

Gözlem ve Çalışma Süreci

Bu dersimizde; Gözlemlerken kullandığımız 5 aracın neler olduğunu, meta modelleri, meta soru ve stratejik soru sormayı ayrıca test meta model hakkında bahsediyor olacağız.

5

Ayıklama ve Derin Düşünme

Ayıklama ve Derin Düşünme dersimizde; Bir eylem analizini, ayıklamayı, derin sorgulama biçimini ve hangi araçlarla sorgulama yapacağımız hakkında konuşacağız.

6

Duyguların Analizi ve Çapalama

Carl jung, "iki duygu vardır" der. Sevgi ve korku. Duyguların analizi ve çapalama dersimizde iki temel duygumuzdan, duygularımızın analizi ve yönetiminden ve çapalama tipleri neler olduğunu inceleyeceğiz.

7

Modelleme ve Alt Modaliteler

Modelleme ve alt modaliteler dersimizde; Davranış değişim stratejilerini, öğrenme seviyelerini ve öğrenme eğrisini işleyeceğiz.

8

Zaman Çizgisi Stratejiler ve Yer Değiştirme Metodu

Bu dersimizde; Zamanın kısa tarihi hakkında konuşacağız. Ayrıca modelleme ve yer değiştirme metodunu, hayatımızdaki 8 ana başlığın neler olduğunu, davranış stratejisini belirleme ve stratejiler metodunu işliyor olacağız.

9

Hedefler ve Korkular Çalışması

Bu dersimizde; Hedef belirleme ve Walt Disnet metonunu, dezavantajları nasıl avantaja çevireceğimizi, sinema metodunu ve NLP’de emniyet valfinin önemi hakkında konuşacağız.

10

Baştan Sona NLP Seansı

Nlp seansı dersimizde; Seans için mekan belirlemeden bahsedeceğiz. Gözlemin seans içinde ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Faydanın peşinde koşmak ve olumlu dilin gücü başlıklarını geniş bir şekilde inceleyeceğiz.

11

Gelecekten Zamanı Deneyimlemek

Bu dersimizde; Lineet çizgide yer değiştirmek, gelecekle ilgili fayda sağlayan sorular ve geçmişle ilgili fayda sağlayan soruların neler olduğunu konuşacağız, deneyimleyeceğiz.

12

Zamanı Bükme

Bu dersimizde; Zamanı esnetme ve bükme metodunun çalışma mantığından bahsedeceğiz. Ayrıca esnetme ve bükmenin paradoksu, artırarak çapalama konularını konuşacağız.

13

Zamanı Bükme Uygulamasi

Bu dersimizde; Zamanı esnetme ve bükme metodunu bir danışanımızla uyguluyoruz. Uygulamada dikkat ettiklerimiz hakkında konuşuyor olacağız.

14

Zamanın İçinden Geçmek Uygulamasi

Zamanın içinden geçme metodu ve uygulamasını danışanımızın seçtiği bir konu üzerinden çalışma mantığını kavrayacağız. Uygulamayı detaylandırıp, uygulama sonrasını da konuşuyor olacağız.

15

Beyin Haritaları

Evrenin yasalarına karşı gelemeyiz. Yasalarla paralel onlara saygı duyarak, karşı gelmeden hayatımızı yaşamalıyız. Bu dersimizde; Hedef belirlemeyi, düşünceleri somut hale getirmeye ve hayatımızdaki kullanım alanlarını konuşuyoru olacağız.

16

Meta Programlar Modülü 1 2 3 4

Meta programlar birinci bölümünde; Davranış modelleri anlamayı işleyeceğiz. benzerlikçi- farklılıkçı, iç-dış referans, acı kazançları ve hazza ulaşım, başlıklı meta programlarından bahsediyor olacağız.

17

Meta Programlar Modülü 5-6-7-8-9-10-11

Bu dersimizde kuralcı insanlar, özgür ruhlar, nesne odaklılık, katılımcı- izleyici olmak, şimdiye, geçmişe, geleceğe odaklı olmak başlıklı meta programlarından bahsediyor olacağız. Ayrıca meta programlardaki faydayı bulacağız.

18

Kişilik Tipleri

Bu dersimizde; Kişilik analizleri, renklerle kişilik tiplerini tanımayı, turuncu, yeşil, kırmızı, mavi kişilik tipleri hakkında konuşuyor olacağız.

19

Hipnotik iç içe Döngüler

Bu dersimizde; Hipnotik döngülerin hayatımızdaki örnekleri, hipnotik iç içe döngüleri kullanabileceğimiz yerler ve beş duyuda derinleşmek konularını işleyeceğiz.

20

İletişim

Bu dersimizde; Duygusal keskinlik, etkin dinleme, dinlemenin ve duymanın farkı konularından bahsediyor olacağız.

21

Zihinsel Yer Değiştirme Tekniği uygulaması

Bu dersimizde; Zihinsel yer değiştirme metodunun çalışma mantığını irdeleyeceğiz. Ayrıca uygulamayı detaylandırıp, uygulama sonrasını da konuşuyor olacağız.

22

Yeniden Çerceveleme Modülü Uygulaması Giriş

İnsanların hayatlarında unutmak istediği bir fotoğraf veya videoyu yok etmeyi sağlayan yeniden çerçeveleme uygulamasına giriş yapıyoruz. Metodun çalışma mantığını, modellemeyi ve yeniden çerçeveleme konusunu konuşuyoruz.

23

Yeniden Çerceveleme Modülü Uygulaması Sonuç

Bir insan bir şeyi çok istiyorsa onun üstünde bir engel var mıdır? Bu dersimizde; Yeniden çerçeveleme metodu uygulama sonrasını ve testi konuşuyoruz olacağız.

24

Yeniden Çerceveleme Modülü Uygulaması

Yeniden Çerçeveleme Uygulamasını danışanımızın seçtiği bir konu üzerinden ilerleyerek uygulamada dikkat etmemiz gerekenleri konuşuyoruz.

25

Patern Kırma

Bu dersimizde; Patern kırma metodunu bir danışanımızla uygulayarak, korkularından özgürleşmek konusunu irdeleyecek, metodun çalışma mantığını keşfederek uygulama ve testini gerçekleştireceğiz.

26

Artırarak Zincirleme Çapalama Uygulaması

Artırarak zincirleme çapalama uygulaması dersimizde; Artırarak çapalamanın kullanımı, metodun çalışma mantığını, uygulamasını ve uygulama sonrasını işliyor olacağız.

27

İnancı Eyleme Çevirme uygulaması

Bu dersimizde; Danışanımızın öncesinde başarmış olduğu bir durumu başarmak istediği bir durumla benzeştirmek ve buna bağlı olarak bu adımları yapmaktan çekindiği adımlara benzetmek üzerinde uygulama yapıyor ve uygulama sonrasını konuşuyor olacağız.

28

Çemberler Uyguması

Bu dersimizde; Çemberlerde yaptığımız tam olarak nedir? Bir duyguya ihtiyacı olan danışanımızı nasıl alan yaratıyoruz? Danışanımızın olumlu düşünce ve duygularıyla nasıl ilerliyoruz? sorularını işleyeceğiz.

Başa Dön

Dokümanlar

logo

NLP Master Eğitim Dokümanı