Uluslararası ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

Oğuz Hakan Aksu

Eğitmen - Uluslararası Baş Tetkikçi

Siz de küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin bozulması gibi birçok çevresel problemleri doğru bir şekilde anlayıp sürdürülebilir çözümler üretmek ister misiniz? O halde Uluslararası ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimine hemen başvurun!

38 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Eğitimin Amacı

  07:46

  Baş denetçilik; ISO 14001:2015ÇYS ve ISO 1140011:2018 Denetim Kılavuzu gerekliliklerine uygun olarak üçüncü taraf (belgelendirme) denetimlerini gerçekleştirmeye yetkili kişiler için tanımlanmış bir statüdür. Bu dersimizde; eğitimin amacı olan standartlara göre bilgi ve beceriler anlatılarak eğitim programına giriş yapılmaktadır. Bu standart, bir kuruluşun, çevresel performansını arttırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu standardın, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlayan, çevre sorumluluklarını sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi amaçlayan kuruluşlar için kullanımı amaçlandığı anlatılmaktadır.

 • Çevresel Kavramlar I

  22:44

  Kavramların ve tanımların doğru anlaşılması çalışmaların ve faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel bir unsurdur. Bu dersimizde çevre kavramlarını ayrıntıları anlatılmaktadır. Bu standart, bir kuruluşun, çevresel performansını arttırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu standardın, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlayan, çevre sorumluluklarını sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi amaçlayan kuruluşlar için kullanımı amaçlandığı anlatılmaktadır.

 • Çevresel Kavramlar II

  20:40

  Bu dersimizde, Çevresel Kavramlar I ' in devamı anlatılmaktadır.

 • Çevresel Sürdürülebilirlik

  13:35

  ISO 14001:2015 versiyonu ile gelen beş büyük yenilikten birisi yaşam döngüsü analizi oldu. Peki ISO 14001:2015 versiyonuna geçmek isteyen bir kuruluş tüm çevre boyutları ile ilgili yaşam döngüsü analizi yapmak zorunda mı? Aslında revize edilmiş standart bizden yaşam boyu döngü analizi değil önemli çevre boyutlarımıza yaşam boyu döngü perspektifi ile bakmamızı istiyor. Bu dersimizde bu konular anlatılmaktadır.

 • Yüksek Seviyeli Yapı

  18:40

  Bu dersimizde; yönetim sistemleri arasında entegrasyonu sağlama ve kolaylaştırma amacına yönelik olarak oluşturulan Yüksek Seviyeli Yapı ile birlikte ÇYS standardına giriş yapılmaktadır.

 • Risk Bazlı Düşünme ve Diğer Yönetim Standartlarıyla İlişkiler

  04:17

  Risk temelli düşünme; sürdürülebilir ve etkin bir Çevre yönetim sistemini oluşturmak için bir rehber niteliğindedir. ISO 14001:2015 gereklilikleri diğer yönetim sistemleri standartlarına gerekli entegrasyonu sağlamak ve artırmak için ISO tarafından geliştirilen çerçeve niteliği taşır. Bu nedenle dersimizde, risk temelli düşünmeyi ve diğer standartlarla ilişkileri anlatılmaktadır.

 • Yaşam Boyu Döngü Perspektifi

  18:35

  Çevresel etkisi açısından bir ‘yaşam döngüsü’ olan bir ürün veya hizmetin radikal bir tarafı yoktur. Ancak, ISO 14001 gerekliliklerine dahil edilmesidir. Madde 6.1.2, kuruluşların çevresel etkilerini belirlerken bir yaşam döngüsü perspektifi almaları gerektiğini belirtir. Bu, önceki standarda göre önemli bir değişikliktir ve kuruluşun ürünlerinin yaşam döngüsünün farklı aşamaları hakkında dikkatlice düşünmesini ve nerede etki ve kontrol uygulayabileceğini düşünmesini gerektirir. Bu, çevresel sorumlulukları olanların ele alması gereken bir dizi soruyu gündeme getiriyor. Bu dersimizde bu konular anlatılmaktadır.

 • Kuruluşun Bağlamı

  25:25

  Bir organizasyon, kendi amaçları ve stratejik yönü ile ilgili olan ve ÇYS’nin hedeflenen sonuçlarına ulaşma yeteneğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen iç ve dış hususları belirlemekle sorumludur. Bu dersimizde kuruluşun bağlamı konusu anlatılmaktadır.

 • Liderlik

  09:03

  ÇSY etkinliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanarak performansının yükseltilmesi için liderliğin çeşitli sorumlulukları vardır. Liderlik aynı zamanda kuruluş bünyesinde müşteri odaklı çalışmayı teşvik etmelidir. Bu dersimizde, liderlik ve taahhüt konusu anlatılmaktadır.

 • Planlama

  13:37

  Organizasyonlar standart gereklilikleri kapsamında; Çevre yönetim sistemini planlarken, risk ve fırsatların tanımlanmasını dikkate almakla sorumludur. Bu dersimizde, risk ve fırsatları belirlemeye yönelik faaliyetler ile Çevre hedeflerinin planlanması anlatılmaktadır.

 • Destek

  18:24

  Standart dokümanların yanında farklı format veya özelliklere sahip olan ve sistemi destekleyen dokümanlar mevcuttur. Bu dersimizde, destek dokümanları için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

 • Operasyonel Planlama-Performans Değerlendirme

  15:56

  Organizasyonlar, müşterinin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı konusundaki algısını izlemeli, bu bilgilerin elde edilmesi,planlanması, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemler belirlemelidir. Bu dersimizde, müşteri memnuniyeti ve müşteri algısının izlenmesi yöntemleri anlatılmaktadır.

 • Uygunsuzluklar I

  28:35

  Bu dersimizde, denetimde boyunca çok önemli bir husus olan bulgular ve uygunsuzlukların detayları anlatılmaktadır.

 • Uygunsuzluklar 2

  39:47

  Bu dersimizde, uygunsuzluklar ile ilgili örnekler ve bunlara istinaden yapılan düzeltici faaliyet örnekleri yer almaktadır.

 • Tetkik Soruları-Üst Yönetim

  16:09

  Etkili bir ÇYS tetkiki müşteri sorunlarını karşılamak ve faydaların farkına varılması için gerçek bir çerçeve sağlar. Örneğin; çevre koruma, kaynak koruma, gelişmiş enerji verimliliği. Uluslararası tanınırlığı olan ISO 14001:2015 ile tetkik becerilerinizi en iyi hale getirilmesi ve iç tetkik yeteneklerinizin arttırılması sağlanır. Bölümler bazında ISO 14001 soru örnekleri anlatılmaktadır. ISO 14001:2015’e dayalı proseslerin uygunluğunun ve uygulamasının değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli becerileri geliştirir.Tetkik faaliyetlerinin yürütülmesinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

 • Tetkik Soruları-Çevre Yönetim Sistemi

  11:59

  Bu dersimizde, çevre koruma, kaynak koruma, gelişmiş enerji verimliliği. Çevre yönetim sistemi sürecinden bahsedilmektedir.

 • Tetkik Soruları-Satın Alma ve Üretim

  11:18

  Bu dersimizde satın alma ve üretim süreçlerinin nasıl ilerlediği anlatılmaktadır.

 • Tetkik Soruları İk-Bakım-Diğer Birimler

  12:31

  Bu dersimizde ik ve bakım diğer birimlerin yürütülme süreçleri anlatılmaktadır.

 • Denetim Programının Yönetilmesi

  23:59

  Ayrı ayrı veya birlikte (birleşik denetim) yürütülebilecek bir veya daha fazla yönetim sistemi standardını veya diğer gereklilikleri ele alan denetimleri içerebilecek bir denetim programı oluşturulmalıdır. Denetim programının derecesi (ölçüsü), denetlenenin büyüklüğü ve niteliği ile denetlenecek yönetim sisteminin niteliğine, işlevselliğine, karmaşıklığına, risk ve fırsatlarının tiplerine ve olgunluk düzeyine göre belirlenmelidir. Bu eğitimin bu kısmında denetim programının yönetilmesinin anlamış olacaksınız.

 • Denetimin Gerçekleştirilmesi I

  23:59

  Bu madde, bir denetim programının bir bölümü olarak belirli bir denetimin hazırlanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin kılavuz bilgi içerir. Şekil 2 tipik bir denetimde gerçekleştirilen faaliyetlere genel bir bakış sunar. Bu maddenin hükümlerinin hangi ölçüde uygulanabilir olduğu, belirli bir denetimin amaçlarına ve kapsamına bağlıdır.Bu eğitimin bu kısmında bir denetimin gerçekleştirilmesi anlamış olacaksınız.

 • Denetimin Gerçekleştirilmesi II

  27:37

  Bu dersimizde, denetimin gerçekleştirilmesi I'in devamı anlatılmaktadır.

 • Denetim Ekibinin Seçilmesi

  05:01

  Bu dersimizde, denetim ekibinin seçilmesi konusu anlatılmıştır.

 • Denetim Prensipleri Bağımsızlık

  14:43

  Bu dersimizde, denetim prensipleri bağımsızlık konularından bahsedilmiştir.

 • Denetim Programı

  05:06

  Bu dersimizde, denetim programı konusu anlatılmıştır.

 • Denetim Sırasında Bilgi Toplama

  08:00

  Bu dersimizde, denetim sırasında bilgi toplama konusu anlatılmıştır.

 • Denetim Kapsamının Belirlenmesi

  09:05

  Bu dersimizde, denetim kapsamının belirlenmesinden bahsedilmiştir.

 • Takip Denetiminin Gerçekleştirilmesi

  06:25

  Bir denetimin çıktısı, denetim amaçlarına bağlı olarak düzeltme ihtiyaçlarını, düzeltici faaliyet ihtiyaçlarını veya iyileştirme fırsatlarını gösterebilir. Bu faaliyetlere dair kararların alınması ve uygulamaya konması genellikle daha önce üzerinde anlaşılmış bir zaman dilimi içinde denetlenen tarafın yükümlülüğünde gerçekleştirilir. Uygun olduğu durumlarda denetlenen, denetim programını yöneten kişi/kişileri ve/veya denetim ekibini bu faaliyetlerin durumu hakkında bilgilendirmelidir.

 • Denetim Prensipleri

  23:21

  Denetleme, bir dizi prensibe dayanılarak karakterize edilir. Bu prensipler; denetimin, kuruluşun kendi performansını iyileştirmesi için dayanak teşkil eden bilgileri sağlayarak, yönetim politikalarını ve kontrollerini destekleyen etkili ve güvenilir bir araç olmasını sağlamaya katkıda bulunmalıdır. Bu prensiplere bağlılık, ilgili ve yeterli denetim sonuçlarının sağlanması için ve denetçilerin, benzer şartlar altında benzer sonuçlar elde etmek için birbirinden bağımsız olarak çalışabilmeleri için bir ön koşuldur.Bu eğitimin bu kısmında bir Denetim prensiplerini anlamış olacaksınız.

 • Denetçi Özellikleri

  24:24

  Bu dersimizde, denetçi özellikleri anlatılmaktadır.

 • Denetim Raporunun Hazırlanması

  16:34

  Bu dersimizde, tetkik için denetim raporunun hazırlanması ve teslimi anlatılmaktadır.

 • Kaynakların Belirlenmesi

  06:17

  Bu dersimizde, tetkik için gerekli kaynakların belirlenmesi anlatılmaktadır.

 • Risk ve Fırsatlar

  07:54

  Bu dersimizde, tetkik için gerekli risk ve fırsatlar anlatılmaktadır.

 • Tetkik İçin Gerekli Soru Listeleri

  10:53

  Bu dersimizde tetkik için gerekli soru listeleri anlatılmaktadır.

 • Yönetim Programını Yönetenlerin Yetkinliği

  06:48

  Bu dersimizde yönetim programını yönetenlerin yetkinliği anlatılmaktadır.

 • Kapanış Toplantısına Hazırlık

  15:42

  Bu dersimizde, kapanış toplantısına hazırlık ve kapanış anlatılmaktadır.

 • Denetçilerin Değerlendirilmesi

  29:13

  Bu dersimizde, denetçi değerlendirme hususların neler olduğu anlatılmaktadır.Denetçilerde yetkinlik açısından birtakım özellikler ve kriterlerin bulunması gerekir. Bu dersimizde, denetçi özellikleri anlatılmakta ve yetkinlik konularına devam edilmektedir. Denetçilerin, denetimi gerçekleştirebilmesi için belirli bir yetkinliğe sahip olmaları gerekir. Bu dersimizde, denetçi yetkinliği ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır.

 • Açılış Toplantısının Yapılması

  19:27

  Bu dersimizde, açılış toplantısı anlatılmaktadır.

 • Kapanış Toplantısının Yapılması

  13:16

  Bu dersimizde, kapanış toplantısı anlatılmaktadır.

Siz de küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin bozulması gibi birçok çevresel problemleri doğru bir şekilde anlayıp sürdürülebilir çözümler üretmek ister misiniz? O halde Uluslararası ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimine hemen başvurun!

38 video eğitim

Oğuz Hakan Aksu

Eğitmen - Uluslararası Baş Tetkikçi


Uluslararası ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

38 modül

Bilginet Akademi

56 saat eğitim

Uluslararası ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi Nedir?

Artan dünya nüfusu, teknolojinin gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, hatalı uygulamalar, eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

İşte bu noktada ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, çevrenin korunmasına yönelik olarak çözümler üretmenizi sağlamaktadır. Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) denetimini gerçekleştirmek için gerekli olan uzmanlık ve yetkinliğinizi geliştirmek için ihtiyaç duyulan bilgilerin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitim programıdır.

Eğitim programımız; yaşanılabilir bir dünya için kuruluşların, çevreye verdikleri zararı en aza indirgemeyi, kirliliği önlemek için çözüm ve planlar üretmeyi amaçlamaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, sadece çevresel performans için gereksinimleri belirtmez, bunun yerine bir şirket veya kuruluşun etkili bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması için izleyebileceği çerçeveyi çizer.

Çalıştığınız kuruluşun, kaynak verimliliğini artırabilir, israfı ve maliyetlerini azaltabilirsiniz. ISO 14001:2015 standardı, şirket yönetimine ve çalışanlarına olduğu kadar, dış paydaşlara da çevresel etkinin iyileştirilmekte olduğuna dair güvence sağlamaktadır.

Eğitim sonunda başarılı olduğunuz takdirde Exemplar Global sitesine üye olarak uluslararası Exemplar Global rozetine sahip olmaya hak kazanırsınız.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimiyle Bilginet Akademi’deki eğitim kaynaklarına ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.

Exemplar Global’in TPECS (Eğitim Sağlayıcısı ve Sınav Uzmanı Sertifikasyon Programı) statüsündeki akreditasyonu ile özellikle kalite yönetim sistemleri baş denetçiliği alanında uluslararası geçerlilikte sertifikasyon sağlamaktadır.

Aynı zamanda USS Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Daha Fazla

Uluslararası ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı Nedir?

Uluslararası ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimi, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen bir standarttır.

Çalıştığınız kuruluşların doğal kaynak kullanımlarını ve çalışmaları sonucunda doğaya verdikleri zararların minimum seviyeye indirilmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimiyle standardın tüm detaylarını öğrenebilir, Çevre Yönetim Sistemlerini denetlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz!

Daha Fazla

Uluslararası 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi Neden Önemli?

Çalıştığınız kuruluşların, doğaya, çevresine verdiği zararları en aza indirgemek, çevre standartları ve çevreye hitap eden uluslararası yasal mevzuatlar içerisinde bulunmasını sağlamak adına Uluslararası ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimi oldukça önemlidir.

Bu eğitime katılarak, çevre politikası, operasyonel kontroller, performans ölçümleri, yönetim taahhüdü, iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere bir ÇYS'nin farklı yönlerini anlayabileceksiniz!

Daha Fazla
Uluslararası ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi Kursiyerlere Ne Vadediyor?

• Kursiyerlere uluslararası ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine göre birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetim yapabilme yetkinliği sağlar.

• 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi baş denetçiliği yaparak ek kazanç sağlamanızın önünü açar.

• Uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

• Bir kuruluşta çalışırken, çalıştığınız ortamda bir üst statüye geçebilmeniz için önemli bir avantaj sağlar.

• USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalamanızı sağlar.

• Farklı olaylar ve konularda muhakeme yapabilme yeteneğinizi geliştirir.

• Dünyadaki ve Türkiye'deki sertifikasyon ve akreditasyon uygulamalarını hakkında temel bilgiye erişebilirsiniz.

• Taraf belgelendirme kuruluşları denetçileri ile aynı bakış açısı sahip olabilir ve taraf belgelendirme denetçisi bilgi seviyesine erişebilirsiniz.

• Bu eğitim programı sayesinde çevre politikası, operasyonel kontroller, performans ölçümleri, yönetim taahhüdü, iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere bir ÇYS'nin farklı yönlerini anlayabilirsiniz.

• Belli saat dilimlerinde alınan eğitimler yerine kendi hızınızda ve istediğiniz yerden eğitime erişebilmenizi sağlar.

• Eğitim sertifikanız İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı olacak ve sertifikanız aynı zamanda e-devlette sertifikalarım bölümünde de yer alacaktır.

•  Eğitim programına katılmak için 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

Uluslararası ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir?

• İlgili bölüm çalışanları/mezunları,

• İlgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler,

• Danışmanlar ve Baş denetçilik kariyerine adım atmak isteyenler,

• Kariyerine yön vermek isteyen herkes, uluslararası geçerli ve üniversite onaylı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi programına katılabilir.

Yasal Düzenlemeler: Güncel bilgiler ve veriler takip edilir.

Sertifika Revizyonu Hakkında: Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde sertifika güncellemesi yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir.

Eğitimin Yapılacağı Yer: (Süpervizyon): İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM)

Süpervizyon: 1 Gün 8 Saat

Canlı Yayın: 4 Saat, 4 Canlı Yayın

Eğitim Saati: 56

Eğitmen Adı: Oğuz Hakan Aksu

Eğitim Dili: Türkçe

Modül Sayısı: 38

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Oğuz Hakan Aksu

Eğitmen - Uluslararası Baş Tetkikçi

1995 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden  mezun olduktan sonra Döküm, PVC Sistemleri, Jeneratör ve Kablo sektörlerinde görev yapmıştır. 2003  yılında kendi şirketini kurmuştur. Halen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, alanında danışman, baş denetçi , eğitmen ve  TOBB Akreditasyon danışmanlığı olarak hizmet vermektedir. Oğuz Hakan AKSU Halen Risk yönetim derneği yönetim sistemleri uzmanlı grubu başkanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi G YTÜ GreenStars Sürdürülebilirlik programının proje yürütücüsü üyesi olarak görev yapmaktadır.


Örnek sertifikalar
logo
logo
logo
logo
Kursiyerlerimiz anlatıyor