Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

Hülya Yalçın / Doç. Dr. İsmail Durgun

Endüstri Müh. - Kalite Danışmanı / Akademisyen - Proje Yöneticisi

Bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlanması, uygulanması, performansının izlemesi ve sürekli iyileştirilmesi için birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunma becerisine sahip olmak ister misiniz? O halde sizler için alanında profesyonel eğitmenlerimizin özenle hazırladığı Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitim programına kayıt olabilirsiniz!

65 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • 001- Kalite Yönetim Sistemine Giriş

  08:11

  Kalite yönetim sistemi müşterinin beklentisinin aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, bütün birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim anlayışıdır. Bu dersimizde; kalite yönetim sistemine giriş yapılmaktadır.

 • 002- ISO 9001 ve Diğer Standartlar

  06:43

  ISO 9001 standartı PUKÖ döngüsü üzerine kuruludur. Döngü, William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir. PUKÖ döngüsü; planla, uygula, kontrol et, önlem al aşamalarından oluşmaktadır. Bir üründeki kalite problemi farklı sebeplere dayanmakla birlikte, genellikle sorumlu yöneticiyi kaynak olarak işaret ediyor. Bu dersimizde, ISO 9001 ve diğer standartların ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 003- Kalite Yönetim Sisteminin Temel Esasları ve Kavramları

  04:56

  7 kalite yönetim prensibinde, revize edilen ISO 9000 kalite yönetim sistemi standartları serisi temel alınmıştır. Bu prensipler, kıdemli yöneticiler tarafından, performanslarının iyileştirilmesi konusunda kılavuz olacak iskelet yapı olarak kullanılabilir. Bu dersimizde, kalite yönetim sisteminin esasları ve genel yapısı anlatılmaktadır.

 • 004- Proses Yaklaşımı Sürekli İyileştirme ve Karar Almada Gerçekçi Yaklaşım

  07:27

  Proses yaklaşımında; faaliyetler, faaliyetlerle ilişkili kaynaklar ve kesişimler, proses olarak yönetildiğinde, istenen sonuçlara ve hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşılabilir. Çalışan her bireyin hedefi sürekli iyileştirme olmalıdır. Karar alma sırasında, verilerin ve bilgilerin analizinde geçerli doğrulanmış yöntemle uygulanmalıdır. Bu dersimizde, proses yaklaşımının detayları anlatılmaktadır.

 • 005- ISO 9001 Tarihçesi

  08:22

  ISO 9001 standartı, 1959 yılında ortaya çıkışından sonra ihtiyaçlar sonucunda standart üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu dersimizde, ISO 9001 standartının tarihçesi detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • 006- ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri

  06:04

  Kalite yönetim sisteminin kılavuz kitabı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme, kanıtlara dayalı karar verme yaklaşımı ve ilişki faydasından oluşur. Bu dersimizde, prensiplerin ayrıntıları ve dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır.

 • 007-IS0 9001 Maddelerine Genel Giriş

  13:02

  Kuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmesi gerekmekte aynı zamanda kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir. Bu dersimizde, ISO 9001 maddelerine genel giriş yapılmaktadır.

 • 008- ISO 9001 – 4. Madde Kuruluşun Bağlamı

  15:58

  Kuruluşun bağlamı, kalite yönetim sistemi ve kalite yönetim sisteminin proseslerini içermektedir. Bağlamın tanımlanması, kuruluşunuzun belirlemiş olduğu faaliyet kapsamının ilgili taraflarca anlaşılmasına ve hedeflerinizi başarıya ulaştırır. Aynı zamanda hangi riskler ve fırsatlarla karşılaşabileceğinize yardımcı olur.

 • 009- ISO 9001 – 5. Madde Liderlik

  13:58

  ISO 9001 standartının 5. maddesi liderlikte belli prosedürler uygulayarak üst yönetim vasıtasıyla kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir. 6. Madde kuruluş, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite amaçlarını oluşturmalıdır.

 • 010- ISO 9001 – 6. Madde Planlama

  12:48

  6.2.2 Kalite amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken, kuruluş: ne yapılacağını, hangi kaynakların gerekeceğini, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmelidir. Bu dersimizde, planlama maddesinin ayrıntıları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • 011- ISO 9001 – 7. Madde Destek

  23:17

  Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi/kişilerin gerekli yeterliliğini belirlemelidir. Bu dersimizde, destek maddesi anlatılmaktadır.

 • 012- ISO 9001 – 8. Madde Operasyon I

  20:00

  Bu dersimize kadar planlama yapıldı. Bu dersimizde, operasyon da dikkat etmemiz gereken şeylerin detayları anlatılmaktadır.

 • 013- ISO 9001 – 8. Madde Operasyon II

  12:55

  Kuruluş, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunu güvence altına almak için bir tasarım ve geliştirme prosesi oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Bu dersimizde, operasyon maddesin detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • 014- ISO 9001 – 8. Madde Operasyon III

  16:37

  Kuruluş, erişilmesi amaçlanan sonuçların tanımlandığı, tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları karşılama kabiliyetini değerlendirmek için gözden geçirmelerin yapıldığı, tasarım ve geliştirme çıktılarının, girdi şartlarını karşıladığını güvence altına almak için doğrulama faaliyetlerinin yapıldığı, 8.3.4 belirtilen durumları güvence altına almak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uygulamalıdır. .Bu dersimizde, operasyon maddesin detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • 015- ISO 9001 – 8. Madde Operasyon IV

  21:39

  Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet kısmında kuruluş, kendi denetiminde olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece, müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyete itina göstermelidir. Bu dersimizde, operasyon maddesin detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • 016- ISO 9001 – 9. Madde Kontrol Et

  15:28

  Kuruluş, şartlara uymayan çıktıların istenmeyen kullanımı veya teslimatını önlemek amacıyla tanımlanmasını ve kontrol edilmesini güvence altına almalıdır. 9. madde proseslerimizin izlenerek ölçme ve analizden sonra değerlendirme yapma kısmıdır.

 • 017- ISO 9001 – 10. Madde İyileştirme

  08:35

  Yönetimin gözden geçirmesi gereken girdi hususlarını dikkate alınarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi gerektiği çıktıları; iyileştirme için fırsatlar, kalite yönetim sistemi ile ilgili her türlü değişiklik ihtiyacı ve ihtiyaç duyulan kaynaklarla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamalıdır. Bu dersimizde, 10. madde iyileştirme maddesinin önlem alma bölümünü ayrıca diğer önemli noktalar anlatılmaktadır.

 • 018- Bölüm 4 – İç Deneticilik Yöntemleri

  16:35

  Bu dersimizde, ISO 19011:2018 denetleme prensipleri kılavuzunun detayları anlatılmaktadır.

 • 019- Deneticilerin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceriler

  17:59

  Denetimciler; denetim prensipleri, prosedürler ve teknik bilgilerine, yönetim sistemi ve referans dokümanlarına, organizasyon durumuna, uygulanabilen kurallara, düzenlemeler ve diğer ilgili şartlar gibi bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Bu dersimizde, deneticilerin sahip olması gereken becerilerin tüm detayları anlatılmaktadır.

 • 020- Denetimi Planlama ve Gerçekleştirme

  19:24

  Denetim programını yönetmekle sorumlu olan kişi; denetim programının kapsamını belirleme, denetim programı ile alakalı riskleri belirlemeli ve değerlendirmelidir. Aynı zamanda sorumlu kişi denetim, sorumluluk ve prosedürünü belirler, denetçilerin değerlendirilmesi dahil gerekli kaynakların sağlandığından emin olur.

 • 021- Denetici Ekibi Nasıl Oluşturulmalıyız

  25:10

  Denetici ekip oluştururken birimlerden bağımsız kişiler tercih edilmelidir. Denetime daha az hakim kişiyle denetime daha çok hakim kişiler eşleştirilebilir. Aynı zamanda denetimin nasıl bir yaklaşımla denetleneceği önceden belirlenmelidir.

 • 022- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite

  18:48

  Ürün tasarımı, ürünün kullanım özelliklerini belirlemek ve bunları gösteren ilk örneği (prototip) oluşturmak üzere yapılan çalışmalardır. Süreç tasarımı, ürün veya ürünü oluşturan parçaların hangi tür üretim süreci içinde, hangi donanım araçlarından geçerek, nasıl üretileceğini ortaya çıkaran çalışmaları kapsar. Bu dersimizde, ürün ve süreç tasarımda kaliteye giriş yapılmaktadır.

 • 023- QFD – Kalite Fonksiyon Göçerimi

  37:35

  Firmaların ürün tasarım süreçlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak uyguladıkları bir yaklaşım olan kalite fonksiyon göçeriminin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 024- APQP – Projenin Tanımlanması ve Planlanması

  19:51

  Bu dersimizde, süreç odaklı kalitede projenin tanımlanması ve planlanması için yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlerin detayları anlatılmaktadır.

 • 025- APQP – Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi

  21:13

  Bu dersimizde, ürün tasarımının oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekenler detaylı olarak örneklerle birlikte anlatılmaktadır.

 • 026- APQP – Proses Tasarımı ve Geliştirilmesi

  16:14

  21. yüzyılda sürekli olarak rekabetin artması ve yeni firmaların yenilikçi ürünlerle piyasa girmesi sonucu karlı satış yapmak gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle kuruluşlar, üretim prosesini sürekli olarak iyileştirmek, kayıpları en aza indirgemek ve gelişmek zorundadır. Bu dersimizde, tasarım ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

 • 027- APQP – Ürün ve Prosesin Geçerlilik Kazanması

  12:40

  Bu dersimizde, ürün ve prosesin geçerlilik kazanmasının ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 028- APQP – Geri Bildirim Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler

  03:34

  Kalite planlaması proses onayı ve devreye alınması ile sona ermez. Çıktının bütün genel ve özel değişim nedenleri parça imalatı yapıldığı zaman değerlendirilebilir. Bu dersimizde, geri bildirim değerlendirmesi ve düzeltici faaliyetlerin detayları anlatılmaktadır.

 • 029- FMEA – Hata Türleri ve Etkileri Analizi

  25:06

  Hata türleri ve etkileri analizi; bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandıran bir ürün geliştirme ve operasyon yönetim prosedürüdür. Bu dersimizde, bu prosedürler detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • 030- 5N 1K İnceleme Yöntemi

  11:01

  Kalite Geliştirme araçlarının kullanıldığı kuruluşlarda 5N 1K sorularına sistemli ve eksiksiz cevaplar verilir. Sorulara eksiksiz cevap verildiğinde kalite geliştirmede bir problemi, bir nedeni, bir çözümü vb. eksiksiz olarak belirlemeye olanak verir. Bu dersimizde, 5N 1K tekniğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 031- İş Akış Şeması

  09:33

  İş akış şemaları; bir sürecin gerçekleşmesi için gerekli olan adımları, verilmesi gereken kararları sıralı bir biçimde uygun şekillerle görsel olarak ifade etme yöntemidir. Bu dersimizde, iş akış şemasının nasıl oluşturulması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 032- Kalite Kontrol Çemberinde Beyin Fırtınası

  15:39

  Birçok alanda kullanılan beyin fırtınası, kısa sürede çok sayıda yaratıcı fikir üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu dersimizde, kalite yönetiminde beyin fırtınasının nasıl yapılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır

 • 033- Ishikawa Diyagramı

  16:00

  Balık kılçığı, sebep-sonuç ya da Ishikawa diyagramı olarak da bilinen bu diyagram bir etki veya problem için birçok olası sebebi tanımlar. Bir beyin fırtınası oturumunu yapılandırmak için de kullanılabilir. Bu dersimizde, Ishikawa diyagramının ne zaman ve nasıl uygulanacağın detayları anlatılmaktadır.

 • 034- Pareto Analizi

  10:03

  Pareto Analizi, önemli ölçüde genel etki yaratan sınırlı sayıda görevin seçiminde kullanılan karar vermede istatistiksel bir tekniktir. Bu dersimizde, pareto analizi tekniğinin kalite sisteminde nasıl uygulanması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 035- POKA YOKE- Hata Önleme Yöntemi

  06:06

  Japonca bir terim olan POKA YOKE, hata engelleme anlamına gelmektedir. Bu dersimizde, insan hatalarını daha oluşmadan engelleme yöntemi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 • 036- 5S Yaklaşımı – İş Yeri Organizasyonu

  23:38

  Japonların çalışma hayatında kullandıkları 5S kuralından ilki Seiri yani iş yeri organizasyonudur. Bu dersimizde iş yeri organizasyonun nasıl yapılması gerektiği detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • 037- 5S Yaklaşımı – Düzenleme

  12:45

  Japonların çalışma hayatında kullandıkları 5S kuralından ikincisi, seiton yani düzenlemedir. Bu dersimizde düzenleme kralının nasıl yapılması gerektiği detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • 038- 5S Yaklaşımı – Temizlik

  10:45

  Japonların çalışma hayatında kullandıkları 5S kuralından üçüncüsü, seiso yani temizliktir. Bu dersimizde, temizleme aşamalarının detayları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 • 039- 5S Yaklaşımı – Standartlaşma

  04:58

  Japonların çalışma hayatında kullandıkları 5S kuralından dördüncüsü, seiketsu yani standartlaştırmadır. Bu dersimizde, standartlaştırma adımlarının neler olduğunun detayları anlatılmaktadır.

 • 040- 5S Yaklaşımı – Disiplin

  03:53

  Japonların çalışma hayatında kullandıkları 5S kuralından beşincisi, shitsuke yani disiplindir. Bu dersimizde, diğer kuralların sürekliliğini sağlamasını sağlayan ve gerekli olan disiplin için neler yapılması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 041- İstatiksel Süreç Kontrolü

  12:09

  En genel tanımıyla istatistiksel süreç kontrolü, bir süreci izlemek ve kontrol etmek için istatistiksel yöntemler kullanan bir kalite kontrol yöntemidir. Bu dersimizde, istatistiksel yöntemleri süreç kontrolünde nasıl sağlanabileceğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 042- KAIZEN – Sürekli İyileştirme Tekniği

  21:14

  Genel olarak Kaizen kelimesi Japonca’ da değişim (Kai) ve iyileştirme (Zen) anlamına gelir. Bu dersimizde, kuruluşların yaygın olarak kullandığı KAİZEN tektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 043- KOBETSU KAİZEN

  28:32

  Odaklanmış iyileştirme çalışması anlamına gelen KOBETSU KAİZEN kuruluşlarda ekip çalışmasıyla oluşan ürünü nasıl etkilediği ve iyileştirmenin nasıl yapılması gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 044- MUDA – Kayıplar Analizi

  20:36

  Muda  gerekenden daha fazla kaynak tüketimi ve atık oluşmasına engellemek anlamına gelmektedir. Bu dersimizde, kuruluşlarda israfı engellemek için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

 • 045- 6 SIGMA – Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımı

  18:37

  6 sigma metodolojisinin amacı hatasız bir süreçtir. Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder. Bu dersimizde, 6 sigma metodolojisinin detayları anlatılmaktadır.

 • 046- Bölüm 7 – Doküman Yönetimi I

  15:53

  Kalite Yönetim Sistemi Kurulu olan bir kuruluşta yürürlükte ve uygulanan dokümante edilmiş bilgiler yani dokümanlar kayıtlar olmalıdır. Bu dersimizde, doküman yönetimine giriş yapılmaktadır.

 • 047- Bölüm 7 – Doküman Yönetimi II

  10:03

  Kalite Yönetim Sistemi Kurulu olan bir kuruluşta yürürlükte ve uygulanan dokümante edilmiş bilgiler yani dokümanlar kayıtlar olmalıdır. Bu dersimizde, doküman yönetimine giriş yapılmaktadır.

 • 048- Bölüm 7 – Doküman Yönetimi III

  18:10

  Dokümante edilmiş bilginin sürdürülmesinde revize edildikten sonra eski bilgiler rafa kaldırılır. Bu bilgilerin saklama ortamı ve süresine ihtiyacımız vardır. Kuruluşun kalite yönetim sistemi, bu standartta istenen dokümante edilmiş bilgiyi, kuruluş tarafından, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi içermelidir. Kalite El Kitabınızda tekrarlar içermemelidir. Bu dersimizde, doküman yönetiminin detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • 049- Bölüm 7 – Doküman Yönetimi IV

  15:41

  YS Prosedürleri, kaliteyi doğrudan etkileyen faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde kullanılan ve KEK’na temel teşkil eden dokümanlardır. Bu dersimizde, doküman yönetiminin detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • 050- ISO 14001: 2015 – Çevre Yönetim Sistemi

  25:58

  Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile belirlenmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. Bu dersimizde, Çevre Yönetim Sistemi standartına giriş yapılmaktadır.

 • 051- ISO 14001 – Kuruluşun Bağlamı

  12:59

  Kuruluş, amacıyla ilgili olan ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan çıktılarına ulaşmak için yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmelidir. Bu hususlar, kuruluş tarafından etkilenen ve kuruluşu etkileme potansiyeli olan çevre durumlarını kapsamalıdır. Bu dersimizde, Çevre Yönetim Sistemi standartının ilk maddesi olan kuruluşun bağlamının ayrıntıları yapılmaktadır.

 • 052- ISO 14001 – Liderlik

  13:01

  Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin işe alınması, desteklenmesi, yönetilmesi, etkinliğin güvence altına alınması ve liderliğe bağlı olan hususlar bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 053- ISO 14001 – Planlama

  30:40

  Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin işe alınması, desteklenmesi, yönetilmesi, etkinliğin güvence altına alınması ve liderliğe bağlı olan hususlar bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 054- ISO 14001 – Destek

  34:25

  Kuruluş, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemek ve sağlamak zorundadır. Bu dersimizde, Çevre Yönetim Sistemi destek maddesinde yer alanlar anlatılmaktadır.

 • 055- ISO 14001 – Operasyon

  22:10

  Bu dersimizde, Çevre Yönetim Sistemi içerisinde yer alan operasyon maddesinin detayları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 • 056- ISO 14001 – Performans Değerlendirme

  18:31

  Kuruluş; çevre performansını izlemeli, ölçmeli, analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Kuruluş; neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini, uygulanabildiğinde, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini, kuruluşun çevre performansını neye göre değerlendireceğini gösteren kriterler ve uygun göstergelerin neler olduğu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 057- ISO 14001 – İyileştirme

  11:01

  Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir. Bu dersimizde, Çevre Yönetim Sistemi içerisinde yer alan iyileştirme faaliyetlerinin detayları anlatılmaktadır.

 • 058- ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  19:10

  İSG, kuruluşların işe dayalı yaralanma ve hastalıkları önleyerek sağlıklı çalışma ortamları sağlaması ile birlikte önceden önlem alarak İSG performanslarını arttırmalarına imkân vermek amacıyla bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (İSG) şartlarını belirtir ve bu sistemin kullanımı için rehberlik yapar. Bu dersimizde, ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartına giriş yapılmaktadır.

 • 059- ISO 45001 – Kuruluşun Bağlamı

  04:14

  Kuruluşun ve bağlamının anlaşılabilmesi için kuruluş, yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarını, bu çıktılara ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemelidir. Bu dersimizde, ISO 45001 kuruşulun bağlamının ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 060- ISO 45001 – Liderlik

  21:09

  Üst yönetim, İSG yönetim sistemine ilişkin liderlik ve taahhüdü İSG yönetim sistemindeki 5 maddeyle açıklanmaktadır. Uluslararası kavramlar ve standartlar da iş sağlığı ve güvenliğine yönetici, işveren veya patron olarak değil liderlik yaklaşımı ile bakmaktadır.

 • 061- ISO 45001 – Planlama

  19:42

  İSG hedeflerinde; kuruluş İSG yönetim sisteminin ve İSG performansının (bk. 10.3) sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde İSG hedeflerini oluşturmalıdır. Bu dersimizde, planlamada nelere dikkat etmemiz gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 062- ISO 45001 – Destek

  19:46

  Bu dersimizde; kuruluşun operasyonuna destek olabilecek her türlü kaynak, yetkinlik, farkındalık, iletişim ve dokümanın detayları ve dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır.

 • 063- ISO 45001 – Operasyon

  14:21

  Bu dersimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde yer alan operasyon maddesinin detayları anlatılmaktadır.

 • 064- ISO 45001 – Performans Değerlendirme

  14:29

  Kuruluş, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme proses/proseslerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Aynı zamanda kalibrasyonu yapılmış veya doğrulanmış, izleme ve ölçme makine ve teçhizatının kullanıldığını ve sürekliliğinin sağlandığını uygun şekilde güvence altına almalıdır. Bu dersimizde, performans değerlenmedeki kriterler anlatılmaktadır.

 • 065- ISO 45001 – İyileştirme

  12:12

  Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli (bk. Madde 9.1, Madde 9.2 ve Madde 9.3) ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir. Bu dersimizde, ISO 45001 standartının iyileştirme maddesinin detayları anlatılmaktadır.

Bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlanması, uygulanması, performansının izlemesi ve sürekli iyileştirilmesi için birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunma becerisine sahip olmak ister misiniz? O halde sizler için alanında profesyonel eğitmenlerimizin özenle hazırladığı Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitim programına kayıt olabilirsiniz!

65 video eğitim

Hülya Yalçın / Doç. Dr. İsmail Durgun

Endüstri Müh. - Kalite Danışmanı / Akademisyen - Proje Yöneticisi


Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

65 modül

Bilginet Akademi

82 saat eğitim

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi Nedir?

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde "değişkenlik”, diğer bir deyişle "düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır.

Kalite Mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır.

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıştığı ekonomilerde işletmeler ancak uygun fiyatlı ve kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

Bu eğitimi tamamlayanlar; çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar da kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitim Programına katılarak, Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız!

Daha Fazla

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitiminin Amacı Nedir?

Kalite alanında kamu/hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları/kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

Eğitim sonunda ilgili standartlar konusunda iç tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar sınavda başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Daha Fazla

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi Neden Önemli?

Kalite asla tesadüf değildi! Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitim programı sayesinde kuruluşunuzda kalite yönetim sistemleri konusunda etkin bir çalışmayla, ürün ve hizmetlerin başarı bir şekilde faaliyetlerini yürütebilirsiniz.

 

Daha Fazla
Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi Kursiyerlere Ne Vadediyor?

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Tetkiklerini ve ek standartlar hakkında derinlemesine bilgiye sahip olacaksınız.

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç denetçilik yapabilme resmiyetini sahip olacaksınız.

• Kalite departmanında çalışabilmek için gerekli dokümantasyon ve İç Tetkik konularına hakim olabileceksiniz.

• Profesyonel iş yaşamında yükselmede kamu ve özel kuruluşların aradığı bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olacaksınız.

• İyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için gerekli donanıma sahip olacaksınız.

• Kalite yönetim sistemi bilgisine sahip olduktan sonra çalıştığınız kuruma değer katabileceksiniz.

• Belirlenen süreçlerin uygulamaya geçirmek ve bu standartların gerekliliğine uygunluğu noktasında durum ve koşulların denetimini yapmayı öğreneceksiniz.

• En az girdi ile en çok çıktıyı elde edebilecek, hizmet ürünlerini belirlemeyi ve fayda maliyet analizini yapabileceksiniz.

• Üretimden müşteriye giden ürüne kadar geçen her sürecin planlamasını sağlayıp raporlarını hazırlayabilmeyi öğrenebilirsiniz.

• İş sahası içerisinde kullanılan ve denetim için gerekli ürünlerin planlamasını, iyileştirilmesini, revize edilmesini eğitim programının sağladığı standartlarla, çalışanları sektöre nasıl kanalize edebileceğinizi öğrenebileceksiniz.

• Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

• Eğitim programlarına katılmak için 18 yaş ve üzeri olmak gerekmektedir.

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

• Kalite departmanlarında faaliyet gösterenler,

• Kendi şirketlerini ürün ve hizmet anlamında geliştirmek isteyenler,

• Kalite yönetimi tekniklerini hakkında deneyim kazanmak isteyenler,

• Kariyerine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen herkes bu eğitime katılabilir.

Yasal Düzenlemeler: Güncel bilgiler ve veriler takip edilir.

Sertifika Revizyonu Hakkında: Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde sertifika güncellemesi yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir.

Eğitimin Yapılacağı Yer (Süpervizyon): İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM)

Süpervizyon: 1 Gün 8 Saat

Canlı Yayın: 4 Saat, 4 Canlı Yayın

Eğitim Saati: 82 Saat

Video Saati: 16 Saat 38 Dakika

Modül Sayısı: 65 Modül

Eğitim Dili: Türkçe 

Eğitmen Adı: Hülya Yalçın, İsmail Durgun

 

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Hülya Yalçın / Doç. Dr. İsmail Durgun

Endüstri Müh. - Kalite Danışmanı / Akademisyen - Proje Yöneticisi

Hülya Yalçın

1976 yılında Bursa’da doğdu. Gazi Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünü okudu. Uludağ Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını sürdürmektedir.

2000 yılında, Uluslararası lastik devi Continental Holding’in Bursa fabrikası olan Contitech Lastik’te Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgi İşlem Şefi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl boyunca uluslararası şirketlerin yönetim metodolojileri, raporlama ve kalite yönetim sistemleri, ERP sistemlerinin kurulumu, tedarikçilere gelişim programları uygulanması çalışmalarını yürüttü. Uluslararası şirketlerle yaptığı çalışmalar daha sonra başlayacağı Yönetim Danışmanlığı için önemli bir altyapıya sahip olmasını sağladı. 2004 yılında yeni kurulan HSS Otomotiv Blacktech Hava Süspansiyon Sistemlerine, Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgi İşlem Müdürü olarak transfer oldu. Bu süreçte, yeni bir fabrikanın kurulması, süreçlerin tamamen yapılandırılması, tedarikçilerin bulunması, seçilmesi değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kurumsal yapıya dönük çalışmaların yürütülmesi ve dijital sistemlerinin kurulması çalışmalarını yürüttü.

2008 yılından bu yana Türk sanayisinin gelişmesine olan inancıyla Yönetim Danışmanlığı yapmaktadır. 2016 yılına kadar Drama İş Yönetim çatısı altında gerçekleştirdiği danışmanlık faaliyetlerini, 2016 yılı sonundan itibaren Stratum İş Modeline dönüştürerek yürütmektedir. Bu kapsamda firmaların süreçlerinin analiz edilmesi, yapılandırılması, beyaz yaka niteliklerinin ve bağlılığının arttırılması, düzenli çalışma, toplantı alışkanlıklarının yerleştirilmesi, işi sahiplenme ve yönetme becerilerinin kazandırılması, ISO 9001, IATF 16949, 14001, 45001, 27001 sistemlerinin kurulması, mevcut sistemlerine işlerlik ve verimlilik kazandırılması, dijital dönüşüm için gereken alt yapının hazırlanması ve ERP, MES sistemlerine geçiş projelerinin yürütülmesi, konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kendisi, Koçluk, Mentorluk, Yalın Üretim konularında eğitim ve sertifika sahibidir. Yalçın, 2008 yılından bu yana otomotiv, otomotiv yan sanayi, kauçuk, makine, hizmet, tekstil vb. sektörlerde yaklaşık 50 firmaya danışmanlık vermiştir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Yalçın, uzun yıllardır öğrendiklerini paylaşabilmek için danışmanlık yaptığını belirtmektedir.

 

Dr. İsmail Durgun

1967 yılında Bursa’da doğan İsmail Durgun, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını İTÜ Makine Mühendisliği’nde 1991 yılında ve doktora çalışmasını da 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğinde tamamladı.

1989 yıllında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına atıldı.

1993 yılında TOFAŞ Otomobil fabrikasında montaj metot mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında yeni kurulan Ar-Ge bünyesine katılarak mevcut modellerin rakip araçlar ile karşılaştırarak maliyet indirim fırsatları üzerinde çalışmalar yaptı.

2001 yılında Çin’in Nanjing kentinde kurulu olan Nanya Otomobil fabrikasında task force olarak görev yapan Tofaş ekibine liderlik etti.

2003 yılında TOFAŞ tarafından ilk kez gerçekleştirilen prototip araç projesine liderlik etti ve sonrasında da prototip geliştirme merkezinin kurulumunu gerçekleştirdi. 10 yıl boyunca yöneticiliğini yaptığı bu merkezde TOFAŞ, FIAT, PEUGEOT, CITROEN ve CHRYSLER firmaları için 1.000’den fazla prototip araç geliştirme çalışmasını gerçekleştirdi. Bu süreçte araç üretimi, 3B yazıcılar, kompozit ve sac metal parçaların üretilmeleri konusunda uzmanlıklarını geliştirdi ve bu konularda TÜBİTAK - TEYDEB projeleri yaptı. Türkiye'de ilk kez karbon fiber kompozit araç gövdesi üretimini gerçekleştirdi. İki adet Avrupa Birliği projesinde TOFAŞ adına görev aldı.

2009 yılında araç sac parça tasarımını gerçekleştiren ekibinin yöneticisi olarak görev yaptı.

2014 yılında Tofaş Ar-Ge merkezi yöneticisi oldu. Yeni proje fikirlerinin ortaya çıkarılması, kurum içi girişimcilik, üniversite sanayi iş birliği, TÜBİTAK ve AB proje başvurularının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, fikri haklar sürecinin yönetilmesi, teknoloji yol haritasının hazırlanması çalışmalarında bulundu.

2016 yılında Tofaş Akademi’de görev alarak Ar-Ge eğitimlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. BUSİAD ve OİB tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı ve Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı koordinatörlüğünü yaptı ve aynı görevini hala sürdürmektedir. 30’dan fazla firmanın destek verdiği söz konusu programları Bursa'dan sonra İzmir ve Kocaeli illerinde de gerçekleştirdi.

2018 yılında BUTEKOM-Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde Kompozit Mükemmeliyet Merkez Müdürü olarak görev yaptı.

2019 yılında kurduğu ID ARGE Eğitim ve Danışmanlık şirketi ile hale sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarında ders vermektedir. Ayrıca çok sayıda sempozyum ve konferansın danışma veya düzenleme kurulunda yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışında 120’den fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır.

logo
logo
logo
Image
Image
Ömür Boyu Erişim

Eğitimlere ömür boyu erişmek için hemen bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda ve özgürce öğrenin.

Kursiyerlerimiz anlatıyor