Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

Hülya Yalçın / A. Kadir Muratoğlu

Endüstri Müh. - Kalite Danışmanı / Makine Müh. - Kalite Danışmanı

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitim programı sayesinde; bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlanması, uygulanması, performansının izlemesi ve sürekli iyileştirilmesi için, birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunma becerisine sahip olabilirsiniz.

54 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Kalite Yönetim Sistemine Giriş

  08:08

  Kalite yönetim sistemi müşterinin beklentisinin aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, bütün birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim anlayışıdır.

 • ISO 9001 ve Diğer Standartlar

  06:39

  PUKÖ Döngüsü Kalite William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir. PUKÖ Döngüsü; Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al aşamalarından oluşuyor. Bir üründeki kalite problemi farklı sebeplere dayanmakla birlikte, genellikle sorumlu yöneticiyi kaynak olarak işaret ediyor.

 • Kalite Yönetim Sisteminin Temel Esasları ve Kavramları

  04:53

  7 kalite yönetim prensibinde, revize edilen ISO 9000 kalite yönetim sistemi standartları serisi temel alınmıştır. Bu prensipler, kıdemli yöneticiler tarafından, performanslarının iyileştirilmesi konusunda kılavuz olacak iskelet yapı olarak kullanılabilir.

 • Proses Yaklaşımı Sürekli İyileştirme ve Karar Almada Gerçekçi Yaklaşım

  07:24

  Proses yaklaşımında; faaliyetler, faaliyetlerle ilişkili kaynaklar ve kesişimler, proses olarak yönetildiğinde, istenen sonuçlara ve hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşılır. Çalışan her bireyin hedefi sürekli iyileştirme olmalıdır. Karar alma sırasında, verilerin ve bilgilerin analizinde geçerli doğrulanmış yöntemle uygulanmalıdır.

 • ISO 9001 Tarihçesi

  08:22

  ISO 9001 standartının 1959 yılında ortaya çıkışından sonra ihtiyaçlar sonucunda standart üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri

  06:04

  Kalite yönetim sisteminin kılavuz kitabı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme, kanıtlara dayalı karar verme yaklaşımı ve ilişki faydasıdır.

 • IS0 9001 Maddelerine Genel Giriş ve 4. Madde Kuruluşun Bağlamı

  13:02

  Kuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmesi gerekmekte aynı zamanda kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.

 • 4. Madde Kuruluşun Bağlamı ve 5. Madde Liderlik

  15:58

  Kuruluşun Bağlamı bölümü 4.4 maddesi, kalite yönetim sistemi ve kalite yönetim sisteminin prosesleri anlatılmaktadır.

 • 5. Madde Liderlik ve 6. Madde Planlama

  13:58

  ISO 9001 standartının 5. maddesi liderlikte belli prosedürler uygulayarak üst yönetim vasıtasıyla kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir 6. Madde kuruluş, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite amaçlarını oluşturmalıdır.

 • 6. Madde Planlama ve 7. Madde Destek

  12:48

  6.2.2 Kalite amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken, kuruluş: ne yapılacağını, hangi kaynakların gerekeceğini, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmelidir.

 • 7. Madde Destek

  23:17

  Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi/kişilerin gerekli yeterliliğini belirlemelidir.

 • 8. Madde Operasyon I

  20:00

  8. maddeye kadar planlama yapıldı, artık operasyonun kendisine geçiyoruz. 8. maddeye kadar planlama yapıldı, artık operasyonun kendisine geçiyoruz.

 • 8. Madde Operasyon II

  12:55

  Kuruluş, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunu güvence altına almak için bir tasarım ve geliştirme prosesi oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

 • 8. Madde Operasyon III

  16:37

  Kuruluş, erişilmesi amaçlanan sonuçların tanımlandığı, tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları karşılama kabiliyetini değerlendirmek için gözden geçirmelerin yapıldığı, tasarım ve geliştirme çıktılarının, girdi şartlarını karşıladığını güvence altına almak için doğrulama faaliyetlerinin yapıldığı, 8.3.4 belirtilen durumları güvence altına almak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uygulamalıdır.

 • 8 Madde Operasyon IV

  21:39

  Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet kısmında kuruluş, kendi denetiminde olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece, müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyete itina göstermelidir.

 • 8. Madde Operasyon ve 9. Madde Kontrol et

  15:28

  Kuruluş, şartlara uymayan çıktıların istenmeyen kullanımı veya teslimatını önlemek amacıyla tanımlanmasını ve kontrol edilmesini güvence altına almalıdır. 9. madde proseslerimizin izlenerek ölçme ve analizden sonra değerlendirme yapma kısmıdır.

 • 9 Madde Kontrol et ve 10 Madde İyileştirme

  08:35

  Yönetimin gözden geçirmesi gereken girdi hususlarını dikkate alınarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları; iyileştirme için fırsatlar, kalite yönetim sistemi ile ilgili her türlü değişiklik ihtiyacı ve ihtiyaç duyulan kaynaklarla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamalıdır. 10 madde iyileştirme maddesi önlem alma maddesidir.

 • Bölüm 4 – İç Deneticilik Yöntemleri

  16:35

  ISO 19011:2018 denetleme prensipleri kılavuzudur.

 • Deneticilerin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceriler

  17:59

  Denetimciler; denetim prensipleri, prosedürler ve teknik bilgilerine, yönetim sistemi ve referans dokümanlarına, organizasyon durumuna, uygulanabilen kurallara, düzenlemeler ve diğer ilgili şartlar gibi bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.

 • Denetimi Planlama ve Denetimi Gerçekleştirme

  19:24

  Denetim programını yönetmekle sorumlu olan kişi; denetim programının kapsamını belirleme, denetim programı ile alakalı riskleri belirlemeli ve değerlendirmelidir. Aynı zamanda sorumlu kişi denetim sorumluluk ve prosedürünü belirler, denetçilerin değerlendirilmesi dahil gerekli kaynakların sağlandığına emin olur.

 • Denetici Ekibi Nasıl Oluşturulmalı

  25:10

  Denetici ekip oluştururken birimlerden bağımsız kişiler tercih edilmelidir. Denetime daha az hakim kişiyle denetime daha çok hakim kişiler eşleştirilebilir. Aynı zamanda denetimin nasıl bir yaklaşımla denetleneceği önceden belirlenmelidir.

 • Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Yaklaşımı

  28:42

  Ürün tasarımı, ürünün kullanım özelliklerini belirlemek ve bunları gösteren ilk örneği (prototip) oluşturmak üzere yapılan çalışmalardır. Süreç tasarımı, ürün veya ürünü oluşturan parçaların hangi tür üretim süreci içinde, hangi donanım araçlarından geçerek, nasıl üretileceğini ortaya çıkaran çalışmaları kapsar.

 • Müşteri Girdileri Tasarım Hedefi Prototip Yapımı ve Kontrol Planı

  20:28

  Ürünün daha sonraki kullanıcıları, ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili olarak çok değerli bilgiler sağlayabilirler. Bu veriler de müşteri memnuniyeti ölçümleri doğrultusunda iyileşme için müşteri ve/veya tedarikçi tarafından kullanılmalıdır.

 • Geri Bildirimin Değerlendirilmesi Düzeltici Faaliyetler Proses FMA ve Servis FMA

  16:28

  Kalite planlaması proses onayı ve devreye alınması ile sona ermez. Çıktının bütün genel ve özel değişim nedenleri parça imalatı yapıldığı zaman değerlendirilebilir.

 • Risk Öncelik Göstergesi FMA Doldurma ve Dizayn FMA

  20:57

  Önemli hata önleme tekniklerinden olan FMEA (Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemi, hataları zamanında belirlenmesine, analiz edilmesine ve uygunsuzlukların bertaraf edilmesine yönelik faaliyetleri içerir.

 • Kalite Gelişme Araçları: 5N1K Beyin Fırtınası Neden-Sonuç Diyagramı

  14:24

  Kalite geliştirme araçlarında 7 temel vardır. Kalite Geliştirme araçlarının kullanıldığı kuruluşlarda 5N 1K sorularana sistemli ve eksiksiz cevaplar verilir. Sorulara eksiksiz cevap verildiğinde kalite geliştirmede bir problemi, bir nedeni, bir çözümü vb. eksiksiz olarak belirlemeye olanak verir.

 • Pareto Analizi POKE-OKE ve 5S

  18:39

  Wilfredo Pareto isimli İtalyan ekonomist Pareto Prensibi de denilen 80/20 kuralını ortaya çıkarmış ve bu kural Pareto analizi yönteminin temelini oluşturmuştur.

 • SPC (İPK) ve Kaizen

  13:32

  İstatistiksel süreç kontrolü, endüstriyel veya ticari girişimlerde var olan üretimin devamını veya sağlıklı geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. “Kaizen stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına en önemli kavramdır.

 • Kaizen Karmaşık Kaizen ve MUDA

  27:40

  Kobetsu Kaizen Formu 12 adımdır. Kobetsu kaizen ilk 6 adıma kadar çalışmaları planlayıp Kaizen’i gerçekleştirecek olan alt ekibe projeyi vermeli ve devamında danışmanlık yaparak ekibin istenen zamanda Kaizen’i bitirmesini sağlamalıdır

 • MUDA Kaizen (Yenilik) ve 6 Sigma

  28:00

  Kaizen ile yenilik arasındaki farklar bulunmaktadır. Altı sigmanın kurucularından Mikel Harry altı sigmayı şöyle ifade eder: “…belirli hata kaynaklarını saptamak ve onları yok etmek için verileri toplayan ve istatistiksel analizleri kullanan bir yöntemdir.

 • Bölüm 7 – Doküman Yönetimi I

  15:53

  Kalite Yönetim Sistemi Kurulu olan bir kuruluşta yürürlükte ve uygulanan dokümante edilmiş bilgiler yani dokümanlar kayıtlar olmalıdır.

 • Bölüm 7 – Doküman Yönetimi II

  18:10

  Kuruluş doküman yazımında belirli prosedürlere uymalıdır.Bu prosedürün amacı yapılacak tüm faaliyetlerin dokümantasyon esaslarını belirlemektir.

 • Bölüm 7 – Doküman Yönetimi III

  10:03

  Dokümante edilmiş bilginin sürdürülmesinde revize edildikten sonra eski bilgiler rafa kaldırılır. Bu bilgilerin saklama ortamı ve süresine ihtiyacımız vardır. Kuruluşun kalite yönetim sistemi, bu standartta istenen dokümante edilmiş bilgiyi, kuruluş tarafından, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi içermelidir. Kalite El Kitabınızda tekrarlar içermemelidir.

 • Bölüm 7 – Doküman Yönetimi Prosedür Talimatlar Formlar ve Format

  15:41

  KYS Prosedürleri, kaliteyi doğrudan etkileyen faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde kullanılan ve KEK’na temel teşkil eden dokümanlardır.

 • ISO 14001 Nitelikleri ve İSO 14001 Maddelerine Giriş

  23:09

  Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Terimler ve Tanımlar

  19:44

  Bir karar veya faaliyeti etkileyebilen veya bunlardan etkilenebilen ya da bunlardan kendinin etkilenebileceğini düşünen kişi veya kuruluşdır. (bk. Madde 3.1.4). Örnek vermek gerekirse müşteriler, topluluklar, tedarikçiler, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve çalışanlar…

 • ISO 14001 Kuruluşun Bağlamı

  16:10

  Kuruluş, amacıyla ilgili olan ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan çıktılarına ulaşmak için yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmelidir. Bu hususlar, kuruluş tarafından etkilenen ve kuruluşu etkileme potansiyeli olan çevre durumlarını kapsamalıdır.

 • ISO 14001 Kuruluşun Bağlamı ve Liderlik

  24:56

  Kuruluş, çevre yönetim sistemini kurarken ve sürdürürken Madde 4.1 ve Madde 4.2’de elde edilen bilgileri de değerlendirmelidir.

 • ISO 14001 Planlama

  28:04

  Kuruluş; Madde 6.1.1 ila Madde 6.1.4’te belirtilen şartları karşılamak için gerekli proses/prosesleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluş, uygunluk yükümlülüklerini dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza etmelidir.

 • ISO 14001 Planlama ve Destek

  09:18

  Çevre politikası ile uyumlu” ifadesi, çevre amaçlarının, üst yönetim tarafından ortaya konulan taahhütler ile (sürekli iyileştirme ile ilgili taahhüt dahil) açık şekilde desteklendiği ve uyumlu olduğu anlamına gelir. Kuruluş, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.

 • ISO 14001 Operasyon ve Performans Değerlendirme

  15:33

  Kuruluş, çevre yönetim sistemi şartlarını karşılamak ve Madde 6.1 ve Madde 6.2’de tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri oluşturmalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve sürekliliğini sağlanmalıdır.

 • ISO 14001 Performans Değerlendirme

  29:54

  Kuruluş; çevre performansını izlemeli, ölçmeli, analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Kuruluş; neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini, uygulanabildiğinde, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini, kuruluşun çevre performansını neye göre değerlendireceğini gösteren kriterler ve uygun göstergeleri vb. şeyleri tayin etmelidir.

 • ISO 14001 İyileştirme ve Önleme

  18:37

  Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

 • İSG Güvenlik Konsepti Yönetim Sistemi Amaç ve Maddeleri

  18:43

  ISO 45001 Dünyanın uluslararası unvana sahip ilk standartlarından biridir. İş Sağlığı ve Güvenliği Standartı en değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumaya yönelik standartların tamamına denir.

 • ISO 45001 İSG Giriş: Terimler ve Tanımlar

  31:33

  İSG, kuruluşların işe dayalı yaralanma ve hastalıkları önleyerek sağlıklı çalışma ortamları sağlaması ile birlikte önceden önlem alarak İSG performanslarını arttırmalarına imkân vermek amacıyla bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (İSG) şartlarını belirtir ve bu sistemin kullanımı için rehberlik yapar.

 • ISO 45001 İSG Kuruluşun Bağlamı

  12:46

  Kuruluşun ve bağlamının anlaşılabilmesi için kuruluş, yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarını, bu çıktılara ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemelidir.

 • ISO 45001 İSG Liderlik

  32:34

  Üst yönetim, İSG yönetim sistemine ilişkin liderlik ve taahhüdü İSG Yönetim Sistemi 5 maddeyle açıklanmaktadır. Uluslararası kavramlar ve standartlar da iş sağlığı ve güvenliğine yönetici, işveren veya patron olarak değil liderlik yaklaşımı ile bakmaktadır.

 • ISO 45001 İSG Planlama

  31:14

  Kuruluş, İSG yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de (bağlam) atıf yapılan hususları, Madde 4.2 (ilgili taraflar) ve Madde 4.3’te (İSG yönetim sisteminin kapsamı) atıf yapılan şartları dikkate almalıdır.

 • ISO 45001 İSG Planlama

  27:13

  İSG hedeflerinde; kuruluş İSG yönetim sisteminin ve İSG performansının (bk. 10.3) sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde İSG hedeflerini oluşturmalıdır.

 • ISO 45001 İSG Destek

  25:00

  Kuruluşun operasyonuna destek olabilecek her türlü şey bu kapsamda yer almalıdır. Bunlar; Kaynaklar, Yetkinlik, Farkındalık, İletişim, Dokümante edilmiş bilgilerdir.

 • ISO 45001 İSG Operasyon

  22:08

  Kuruluş, İSG yönetim sisteminin şartlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan prosesleri 8.1.1’deki maddeler yoluyla planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır ve Madde 6’da belirlenen faaliyetleri uygulamalıdır.

 • ISO 45001 İSG Performans Değerlendirme I

  19:06

  Kuruluş, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme proses/proseslerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

 • ISO 45001 İSG Performans Değerlendirme II

  17:06

  Kuruluş; kalibrasyonu yapılmış veya doğrulanmış, izleme ve ölçme makine ve teçhizatının kullanıldığını ve sürekliliğinin sağlandığını uygun şekilde güvence altına almalıdır.

 • ISO 45001 İSG İyileştirme-Önleme

  23:36

  Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli (bk. Madde 9.1, Madde 9.2 ve Madde 9.3) ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitim programı sayesinde; bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlanması, uygulanması, performansının izlemesi ve sürekli iyileştirilmesi için, birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunma becerisine sahip olabilirsiniz.

54 video eğitim

Hülya Yalçın / A. Kadir Muratoğlu

Endüstri Müh. - Kalite Danışmanı / Makine Müh. - Kalite Danışmanı


Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

54 modül

Bilginet Akademi

82 saat eğitim

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi Nedir?

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde "değişkenlik”, diğer bir deyişle "düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır.

Kalite Mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, birçok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır.

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıştığı ekonomilerde işletmeler ancak uygun fiyatlı ve kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

Bu eğitimi tamamlayanlar; çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme için kalite ve uygunluk artık imalat ve hizmet sektörlerinde vazgeçilmez unsurlardır. Geçmiş uygulamaların aksine kalite artık sadece son ürün kontrolü olarak görülmemekte, piyasaya sunulacak ürünlerin belirlenmesinden, standartlara uygun ve müşteri beklentilerini aşacak tasarımların gerçekleştirilmesine, üretimden son kontrollere kadar çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır. Nitekim kalite planlama, kontrol, iyileştirme ve uygunluk değerlendirme için çok çeşitli analiz ve çözüm yöntemleri geliştirilmiş, bunların kullanımı ile birçok firma yüksek faydalar sağlayabilmiştir.

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar da kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Uluslararası Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitim Programına katılarak, Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

Daha Fazla

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitiminin Amacı Nedir?

Kalite alanında kamu/hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları/kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir. Eğitim sonunda ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar sınavda başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Daha Fazla

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitiminin Önemi

Kalite asla tesadüf değildir. Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği eğitim programı sayesinde kuruluşunuzda kalite yönetim sistemleri konusunda etkin bir çalışmayla, ürün ve hizmetlerin başarı bir şekilde faaliyetlerini yürütebilirsiniz. Eğitim sonunda alacağınız Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve  tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

Daha Fazla
Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

Entegre Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi katılımcılara ne sağlar?

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 19011Yönetim Sistemleri İç Tetkiklerini ve ek standartlar hakkında derinlemesine bilgiye sahip olacaksınız.

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç denetçilik yapabilme resmiyetini sahip olacaksınız.

• Kalite departmanında çalışabilmek için gerekli dokümantasyon ve İç Tetkik konularına hakim olabileceksiniz.

• Profesyonel iş yaşamında yükselmede kamu ve özel kuruluşların aradığı bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olacaksınız.

• İyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için gerekli donanıma sahip olacaksınız.

• Kalite yönetim sistemi bilgisine sahip olduktan sonra çalıştığınız kuruma değer katabileceksiniz.

• Belirlenen süreçlerin uygulamaya geçirmek ve bu standartların gerekliliğine uygunluğu noktasında durum ve koşulların denetimini yapmayı öğreneceksiniz.

• En az girdi ile en çok çıktıyı elde edebilecek, hizmet ürünlerini belirlemeyi ve fayda maliyet analizini yapabileceksiniz.

• Üretimden müşteriye giden ürüne kadar geçen her sürecin planlamasını sağlayıp raporlarını hazırlayabilmeyi öğrenebilirsiniz.

• İş sahası içerisinde kullanılan ve denetim için gerekli ürünlerin planlamasını, iyileştirilmesini, revize edilmesini eğitim programının sağladığı standartlarla, çalışanları sektöre nasıl kanalize edebileceğinizi öğrenebileceksiniz.

• Uluslararası Onaylı Sertifika ile günümüz ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan ve Cardcert Akreditasyon tarafından tüm dünyada şimdiki kağıt belgelerin yerini alacak olan Cardcert Europasscard akıllı kimlik kartı almaya hak kazanacaksınız.

 

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Hülya Yalçın / A. Kadir Muratoğlu

Endüstri Müh. - Kalite Danışmanı / Makine Müh. - Kalite Danışmanı

Hülya Yalçın

1976 yılında Bursa’da doğdu. Gazi Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünü okudu. Uludağ Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını sürdürmektedir.

2000 yılında, Uluslararası lastik devi Continental Holding’in Bursa fabrikası olan Contitech Lastik’te Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgi İşlem Şefi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl boyunca uluslararası şirketlerin yönetim metodolojileri, raporlama ve kalite yönetim sistemleri, ERP sistemlerinin kurulumu, tedarikçilere gelişim programları uygulanması çalışmalarını yürüttü. Uluslararası şirketlerle yaptığı çalışmalar daha sonra başlayacağı Yönetim Danışmanlığı için önemli bir altyapıya sahip olmasını sağladı. 2004 yılında yeni kurulan HSS Otomotiv Blacktech Hava Süspansiyon Sistemlerine, Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgi İşlem Müdürü olarak transfer oldu. Bu süreçte, yeni bir fabrikanın kurulması, süreçlerin tamamen yapılandırılması, tedarikçilerin bulunması, seçilmesi değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kurumsal yapıya dönük çalışmaların yürütülmesi ve dijital sistemlerinin kurulması çalışmalarını yürüttü.

2008 yılından bu yana Türk sanayisinin gelişmesine olan inancıyla Yönetim Danışmanlığı yapmaktadır. 2016 yılına kadar Drama İş Yönetim çatısı altında gerçekleştirdiği danışmanlık faaliyetlerini, 2016 yılı sonundan itibaren Stratum İş Modeline dönüştürerek yürütmektedir. Bu kapsamda firmaların süreçlerinin analiz edilmesi, yapılandırılması, beyaz yaka niteliklerinin ve bağlılığının arttırılması, düzenli çalışma, toplantı alışkanlıklarının yerleştirilmesi, işi sahiplenme ve yönetme becerilerinin kazandırılması, ISO 9001, IATF 16949, 14001, 45001, 27001 sistemlerinin kurulması, mevcut sistemlerine işlerlik ve verimlilik kazandırılması, dijital dönüşüm için gereken alt yapının hazırlanması ve ERP, MES sistemlerine geçiş projelerinin yürütülmesi, konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kendisi, Koçluk, Mentorluk, Yalın Üretim konularında eğitim ve sertifika sahibidir. Yalçın, 2008 yılından bu yana otomotiv, otomotiv yan sanayi, kauçuk, makine, hizmet, tekstil vb. sektörlerde yaklaşık 50 firmaya danışmanlık vermiştir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Yalçın, uzun yıllardır öğrendiklerini paylaşabilmek için danışmanlık yaptığını belirtmektedir.

A. Kadir Muratoğlu

1970 Afyon’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği, enerji bölümünü bitirerek 1993 yılında Bursa’da Makine Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Otomotiv ve endüstri alanlarına özel ilgisi bulunmaktadır. Mesleki alanda kendini gelişmek için İngiltere Londra’da bulundu. İngilizce ve Almanca bilmektedir. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yapmıştır.


Profesyonel iş yaşamında Orhan Holding Teknik Malzeme A.Ş. de Kalite Şefi, Borusan Holding - Borçelik AŞ’de Üretim Alan Yöneticisi ve Borçelik Kalite Sistem D. Yöneticisi, Kıraç Holding Kırpart A.Ş. de Kalite Güvence Yöneticisi, Std. Profil A.Ş. de Toplam Kalite ve İK Müdürü, DÖKTAŞ AŞ’de İşleme Kurucu Kalite Müdürü, Trigo A.Ş. Bölge Müdürü, AKA A.Ş. de Kalite Direktörü ve en son Kapimsan AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.  2018 yılında Elit Misyon Eğitim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri firmasını kurmuş ve “Kurucu Genel Müdür “olarak çalışmalarına devam etmektedir.    

A sınıfı İSG Uzmanıdır. Kalite/Çevre/Yapı denetçisidir. Adli bilirkişilik, denetçilikler ve eğitimcinin eğitimi gibi pek çok belgeye ve sertifikaya sahiptir. MSA, SPC, Süreç/Risk Analizi, APQP- PPAP otomotiv konularına, IATF 16949, ISO 14001 ve ISO 9001’e hakim ve uzmandır. Başdenetçidir.  


Kalite, Çevre, Bilgi Yönetimi, Gıda, Enerji Yönetimi, Yalın Üretim, Yalın yönetim, ASES, VDA, WCM, FORD Q1 gibi OTOMOTİV sistem konularında uzmanlığı, deneyimi ve ayrıca EFQM uygulamalı ödül süreci tecrübesi vardır.


 IATF 16949- ISO 9001 –ISO 45001- ISO 14001- ISO 22000- ISO 27001, ISO 13485, ISO 17020-21-24-25 serisi,  Yönetim Sistemleri ve İç tetkikçi Eğitimi, GMP, ISO IRIS Demiryolu KYS. , Makina ve Süreç Yeterliliği, Kalitesizlik Maliyetleri ve Verimlilik Artırma Teknikleri, Teknik Resim Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, Ürünlerde Uygunluk Değerlendirmesi ve CE İşaretlemesi, Risk Analizi vb. konularında yaklaşık 10.000 saat eğitim vermiştir.  


Yurtiçi ve yurtdışında, ana sanayi ve yan sanayi konularında birçok eğitim, çalıştay, denetim, toplantı ve fuar gibi paylaşımcı ortamlarda bulunmuştur. Yönetim, stratejik planlama, sistem danışmanlığı gibi hizmetleri kurumlara özel olarak vermektedir.


25 yıldır endüstri tecrübesi ile fabrika yönetimi, mühendislik proje yönetimi, sistem, kalite, insan kaynakları, yalın üretim, yönetim ve teknik alanlarında deneyimleriyle danışmanlık yapıp, endüstriyel eğitimler vermektedir.


Örnek sertifikalar
logo
logo
Image
Image
Ömür Boyu Erişim

Eğitimlere ömür boyu erişmek için hemen bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda ve özgürce öğrenin.