Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi

Cemil Sevinç

Uluslararası Baş Tetkikçi-Danışman-Makina Mühendisi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi sayesinde, kuruluşların enerji performansını geliştirebilir, iyileştirme fırsatlarını tespit edebilir, öncelik sırasını ve kayıt altına almayı öğrenebilirsiniz!

101 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Baş Denetçilik ve Eğitimin Amacı

  03:33

  Baş denetçilik; ISO 50001:2018 EnYS ve ISO 190011:2018 Denetim Kılavuzu gerekliliklerine uygun olarak üçüncü taraf (belgelendirme) denetimlerini gerçekleştirmeye yetkili kişiler için tanımlanmış bir statüdür. Bu dersimizde; eğitimin amacı olan standartlara göre bilgi ve beceriler anlatılarak eğitim programına giriş yapılmaktadır.

 • Enerji Nedir?

  14:08

  Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Bu dersimizde, enerjinin kökenini ve çeşitlerini birlikte inceliyor olacağız.

 • Enerji Neden Önemlidir

  05:22

  İş Yapabilme kabiliyeti olarak enerji, etrafımızda olup biten neredeyse pek çok şeyin sebebi olduğunu bu dersimizde birlikte fark edeceğiz.

 • Enerji Kaynakları I

  22:20

  Peki, bu enerjinin kaynağı nedir? Sorusuna, dersimize önce TEP kavramından bahsederek başlayacağız. Sonrasında da yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji olarak bu dersimizde birlikte inceliyor olacağız.

 • Enerji Kaynakları II

  06:11

  Enerji kaynaklarında birincil ve ikincil enerji kaynakları sınıflandırması ile bu dersimizde enerji arz ve talebinden bahsediyor olacağız.

 • Enerjide Temel Birimler I

  08:42

  Enerji ile ilgili bazı terimleri bu dersimizde inceliyor olacağız.

 • Enerjide Temel Birimler II

  08:36

  Enerji ile ilgili bazı terimleri bu dersimizde incelemeye devam ediyor olacağız.

 • Verimlilik Tanımı ve Enerji Verimliliği Kavramı

  17:21

  Verimlilik terimi üzerinden odaklanacağımız enerji verimliliğine geçişi bu dersimizde anlatıyor olacağız.

 • Enerjiyi Verimli mi Tasarruflu mu Kullanalım?

  13:23

  Enerjide verimlilik ile tasarrufun ayrımını artık birlikte öğreneceğiz bu dersimizde.

 • Temel Bilimlerde Enerjinin yeri - Enerjinin Korunum Yasası

  30:21

  Temel bilimler ve teknik bilimler açısından enerjinin değerlendirmesini yaparak enerjinin yok olmadığını bu dersimizde farkındalığını oluşturacağız birlikte.

 • Enerji Kaybolmaz Dönüşür

  06:17

  Enerji kaybolmaz fakat dönüşür, iş yaparken bu dönüşümlere dikkatinizi çekmek istiyorum bu dersimizde.

 • Enerji Yönetim Standardına Giriş

  27:39

  Bu dersimizde; yönetim sistemleri arasında entegrasyonu sağlama ve kolaylaştırma amacına yönelik olarak oluşturulan Yüksek Seviyeli Yapı ile birlikte EnYS standardına giriş yapılmaktadır.

 • Yönetim Sistemlerinin 7 Prensibi

  14:09

  Yönetim standardının temelini teşkil eden yaklaşımlar 7 ana prensipte tanımlanmıştır. Bu dersimizde, bu 7 ana kalite yönetim prensibi anlatılmaktadır.

 • Annex SL Yüksek Seviye Yapı

  05:35

  Bu dersimizde, ISO 50001 EnYS’nin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapısı- High Level Structure” üzerine konuşuyor olacağız.

 • EnYS Ekindeki Kılavuzlar

  05:08

  ISO 50001 EnYS standardının destekleyen EnYS ailesi kılavuzlarından bu dersimizde bahsediyor olacağız.

 • EnYS 2011 ve 2018 Versiyon Farklılıkları

  08:06

  ISO 50001 EnYS standardında yer alan farklılıkları bu dersimizde bahsediyor olacağız.

 • Enerji Yönetim Sistemi Terimler I

  08:58

  Bu dersimizde ISO 50001 EnYS içeriğindeki temel terimlerin tanımlarına bakıyor olacağız.

 • Enerji Yönetim Sistemi Terimler II

  08:35

  Bu dersimizde ISO 50001 EnYS içeriğindeki temel terimlerin tanımlarına devam ediyor olacağız.

 • Kuruluşun Bağlamı Nedir?

  14:38

  Bu dersimizde ISO 50001 EnYS kuruluşun bağlamına odaklanarak, bağlamın ne olduğuna bakıp, kuruluş için bu terimi anlamlandırıyor olacağız.

 • İç Hususlar ve Dış Hususların Belirlenmesi

  03:36

  Bu dersimizde iç ve dış hususların belirlenmesi konusunu işleyeceğiz.

 • İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri

  12:34

  ISO 50001 EnYS kuruluşun seçilen metotlarla ilişkilendirilmiş ve bağlamına da atıf yaptığımız, sınırlarımızdan geçen ilgili tarafları belirlemeyi öğreneceğiz. Tabi her ilgili tarafın da ihtiyaçları ve beklentisi olacak. Bizim de onlardan pek tabi beklentilerimiz olacak.

 • Kapsamın Belirlenmesi

  09:53

  Bu dersimizde ISO 50001 EnYS ve kuruluşun kapsamına odaklanarak, kapsamın ne olduğuna bakıp kuruluş için bu terimi anlamlandırıyor olacağız.

 • Liderlik ve Taahhüt

  06:28

  Her süreç sahibi o sürecin lideridir. Bu dersimizin amacı, liderlerimizin EnYS açısından standardı karşılayacak beklenilen taahhütlerine odaklanıp kuruluşun stratejilerinden ve değerlerinden nasıl beslendiğini anlamlandırmak

 • Enerji Politikası

  09:48

  Stratejik bir başlangıç politikalarımız… Burada parmak izimiz kadar bizi temsil edecek bir enerji politikamıza sahip olmamızın gerekliliğine, bu dersimizde bir de standart gözüyle bakmak istedik.

 • Görevlerin Belirlenmesi ve Atamalar

  04:35

  Enerjide bir yolculuğa çıktığımız EnYS sisteminin kuruluş içindeki hangi görevler bizi bekliyor? Peki bunu karşılayacak hangi nitelik ve niceliklere sahip olmamız gerekecek? Kimlerle enerji konusunda çalışacağız? Hadi gelin bu dersimizde bir de bu gözle standardın ilgili maddesine odaklanıp inceleyelim.

 • Risk ve Fırsatların Belirlenmesi I

  17:28

  İlgili tarafları ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra bizi bekleyen konu, bu aşamada bize bu beklenti ve ihtiyaçlar risk mi yoksa fırsat mı getirir? Bu dersimizde risk ve fırsatları sondajlamayı, proaktif bir şekilde nasıl belirlenip yönetildiğini incelemeye başlayacağız.

 • Risk ve Fırsatların Belirlenmesi II

  24:03

  İlgili tarafları belirledikten ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra bizi bekleyen konu, bu aşamada bize bu beklenti ve ihtiyaçlar risk mi getirir, fırsat mı getirir? Örneklendirelim bir de bunu dersimizde.

 • Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

  12:05

  Tabi o kadar risk var, o kadar fırsat var… Hangisini biz hedefimize alacağız? Biz bu EnYS için neyi amaçlayarak çıkmıştık. Politikamız; risk ve fırsat analizimiz, bağlam hususları, kapsamımızı yansıtacak şekilde gelin bir metodoloji belirleyip bunları bir listeleyelim ve bu dersimizde aksiyona geçebilmek için hazırlık yapalım. Hepsi bir stratejik planlamanın parçası…

 • Aksiyon Tablolarının Düzenlenmesi

  09:03

  Hedef nasıl olmalı ve amaçlarımızı yansıtan aksiyonları artık 5N 1K ile bir tabloya dökebilmeyi öğreneceğiz bu dersimizde…

 • Enerji Gözden Geçirme

  28:09

  EGG bizim kuruluş içinde EnYS kurulumunda göreceğimiz kilit taşı olduğunu göreceği. Taktiksel planlamanın merkezindeki konuya bu dersimizde başlıyoruz. ÖEK nedir? Nasıl belirlenir? Nasıl yönetilir? Standardın kendisi ne bekliyor? Diğer yönetim standartlarından farklılaşan kısma, taktiksel planlamaya başlıyoruz.

 • Enerji Gözden Geçirme II

  12:00

  EGG kısmında artık bu bilgileri bir de örneklemeye çalışalım, analitik düşünce ile çözümlemeyi burada bir geçiş de yapmış oluyoruz ilgili dersimizde….

 • Önemli Enerji Kullanıcıların Belirlenmesi

  08:30

  ÖEK nasıl belirlenir? Metot – metodoloji gerekli mi? Gerekli ise neler olabilir? ÖEK belirlendiğinde artık ana kara göründü diyebileceğiz… Çünkü enerjimizi yönetirken neye odaklanmamızın bizi sistematik bir yaklaşım ile sonuca götürecek, hedef koyarken çözülmesi gereken alanları görünür hale getirmiş olacağız bu dersimizde…

 • Enerji Performans Göstergeleri I

  04:33

  ÖEK’ler belirlendikten sonra, her bir ÖEK için bir KPI- Key Perfomans İndicator yani EnPG belirlenmesi gerekliliği üzerine çalışmaya başlayacağız bu derste.

 • Enerji Performans Göstergeleri II

  11:30

  EnPG dediğin zaman bu bizim geçmişten mevcuda getireceğimiz verilerin analizinden acaba gelecekte tüketimi ne olacak ÖEK’lerin derken, EnPG örneklerinden hareketle dersimizde bir refere edeceğimiz noktanın ihtiyacını da ortaya çıkartmış olacağız. Zincirleme akışta kalmamızı sağlayan dersimizde taktiksel planlamanın hala içinde olduğumuzu da görmüş olacağız.

 • Enerji Referans Çizgisinin Belirlenmesi

  06:45

  Hedef koymamız için bir referansa ihtiyacımız olacak tabi ki. Bu bazen bir baz yılı- ya da yılların ortalaması, ya da gelecekte ne tüketeceğimizin istatistiksel analizi de olabilir. Gelin birlikte taktiksel planlamamızda köprüyü artık geçelim. Hedeflerimiz artık ÖEK bazında netleşti, değil mi? Göreceğiz…

 • Regresyon I

  19:02

  İstatiksel EnRÇ belirleme yöntemlerini göreceğiz, tekli ve çoklu regresyonlara başlıyoruz..

 • Regresyon II

  21:23

  EnRÇ belirlemedeki regresyon analizinde tekli ve çoklu regresyon örneklemelerine bakalım birlikte…

 • Statik Faktör ve Değişkenlerin Belirlenmesi

  11:33

  Regresyon ile belirlediğimiz bir formülde de göreceğimiz gibi, aslında kuruluşun statik faktörlerinin neler, değişkenlerin neler olduğunu burada görecek ve anlamlandıracağız.

 • Enerji Referans Çizgisi Belirlemede Örnekler

  07:38

  Bu dersimizde Enerji Referans Çizgisi belirlemede örnekleri inceleyeceğiz.

 • Kritik İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

  07:22

  Değişkenleri kuruluş için belirlediğimizde, EnPG seviyemizi etkilemesinin hangi parametrelere bağlı olduğunun tespit edilmesinin önemine vurgu yapacağız bu dersimizde… Tabi hangi parametreleri nasıl ölçeceğiz ve verileri nasıl belirleyeceğiz?

 • Veri Toplama Planının Yapılması

  11:25

  Tabi hangi parametreleri nasıl ölçeceğiz ve verileri nasıl belirleyeceğiz. Standardın ve yönetim sisteminin kurulu olduğu kuruluş açısından gerekli tüm verilerin akışını da burada nasıl yönettiğimizi de göreceğiz.

 • Kaynakların Belirlenmesi

  07:32

  Standardın beklentisi olan ve PUKÖ döngüsünde hala planlama safhasında olduğumuz 7’nci madde yani destek bölümüne başlıyoruz bu dersimizde… Sahaya inmeden önce taahhüdümüzde olan kaynakların neler olduğuna odaklanacağız bu dersimizde…

 • Yetkinliklerin Belirlenmesi

  05:32

  Görev tanımları belirlenmiş -sorumlulukları çerçevelenmiş ekibin atanması, yetkinlikleri detayda bu kısımda inceliyor olacağız. Dersimizin odağında yani, insan kaynağımızın hazırlanması var. Tabi her zamanki gibi, enerjimizi yönetebilmek için..

 • Farkındalık Oluşturmak

  05:00

  Peki yönetim sistemleri prensiplerinden de olan katılımı biz enerji yönetim sistemi için nasıl inşa edeceğiz? Bu dersimizde farkındalıkları artırarak katılımı sağlamanın enerji yönetimine standart acısından beklentisini de incelemiş olacağız.

 • İletişimimiz

  03:51

  Bu işi yönetmenin tabi lider olarak bir orkestrayı yöneten şef gibi olduğunu da unutmayalım. İletişim ile bunu nasıl sağlayabileceğimize bu dersimizde odaklanalım istedik.

 • Dokümantasyon I

  06:56

  İster baskılı çıktı haliyle isterse dijital haliyle, bilgiyi de nasıl yönetmemiz gerektiğini göreceğiz.

 • Dokümantasyon II

  08:39

  İster baskılı çıktı haliyle isterse dijital haliyle, bilgiyi de nasıl yönetmemiz gerektiğini göreceğiz.

 • Operasyonel Kontrollerde Üretim

  10:20

  Artık sahadayız ve artık planladığımızı uygulama aşamasına geldik… Üretim kanalında operasyon- uygulama nedir? Bu dersimizde buna karşılık bulacağız…

 • Operasyonel Kontrollerde Bakım

  10:30

  Enerjiyi yönetirken enerji ekibinde olması ve hatta bazen direkt süreç liderliğini yaptığının örneklerini gördüğümüz bakım bölümlerinde EnYS ve kurulu yöntem içinde enerjiyi bakım ekiplerimizin nasıl yönettiğine odaklanacağız.

 • Operasyonel Kontrollerde ÖEK

  10:16

  ÖEKler peki taktiksel planlamada gördüğümüz haliyle sahada uygulaması nasıl yönetilmekte, nasıl uygulanmaktadır?

 • Operasyonel Kontrollerde Enerjinin Kaynaklarının Kullanımı

  08:05

  Kaynağından başlayarak enerjiyi nasıl yönetiyor olacağız, uygulama safhasında?

 • Enerji Etütleri I

  23:54

  Enerji etütlerinde neler yapıldığına bu dersimizde başlıyor olacağız. Enerji yönetim sistemini denetleyebilecek düzeyde asgari şartları ve sahada nasıl yönettiğimiz bilgileri de gerekeceğini anlamlandıracağız bu dersimizde…

 • Enerji Etütleri II

  23:29

  Enerji etütlerinde neler yapıldığını bu dersimizde devam ediyor olacağız.

 • Enerji Etütleri III

  17:47

  Enerji etütlerinde neler yapıldığını bu dersimizde devam ediyor olacağız.

 • Tasarım ve Projeler

  06:26

  Tasarım konusu ya da enerji verimlilik ve tasarruf projelerinin de baştan belirlenmesine odaklanıyoruz. EnYS gereklilikleri açısından madde incelemesi sağlayacağız bu dersimizde…

 • Tedarikte Enerji Kullanımı

  10:30

  Satın alma ya da tedarik edilmesinin enerjiyi kaynağından itibaren, standardı da gereklilikleri acısından irdeliyor olacağız.

 • Teknik Satın Alma Şartnameleri

  21:48

  Satın alma ya da diğer geniş anlamıyla tedarik sürecinde teknik olarak taleplerimizi de teknik satın alma şartnameleri ile yönetildiğini göreceğiz.

 • Enerji Performansının Ölçme Ve İzleme Sistemleri

  14:35

  Verilerin toplanması kadar, sahada enerjinin süreç etkileşim haritasından, tek hat şemasından, enerji haritasından gibi mantıkla hareketle izleme ölçmeye planların oluşturulması ve yönetimine kadar detayda konuşuyor olacağız.

 • Yasal ve Diğer Şartlar

  22:10

  Yasal ve diğer şartlarda aslında 4’ncü madde kısmında belirlediğimiz, ilgili taraflarda bizim yönetmemizin önem arz ettiği alanları burada metot ve doğrulamalarını görmüş olacağız.

 • İç Tetkik I

  05:40

  Standardın 9‘ncu maddesinin yani kontrol et safhasının izleme ölçme değerlendirme sonrası en önemli alanlarında olan iç tetkik kısmına başlıyoruz.

 • İç Tetkik II

  14:43

  Standardın 9‘ncu maddesinin yani kontrol et safhasının izleme ölçme değerlendirme sonrası en önemli alanlarında olan iç tetkik kısmına devam ediyoruz.

 • Yönetim Gözden Geçirme

  06:47

  YGG kontrol ettiğimiz en önemli maddelerimizden. Standart ne gerektiriyor? Birlikte inceleyeceğiz.

 • Düzeltici İyileştirici Faaliyetler

  04:27

  Uygunsuzluğun ne anlama geldiğini öğrenmiş ve nerede nasıl tespit edilip ne şekilde yönetildiğini görmüş olacağız.

 • Sürekli İyileştirme

  04:27

  Önlem aldığımızın kanıtlarından bir diğeri de sürekli iyileştirme… Bir kuruluşta yönetim sistemi kültürünün yapı taşlarının neler olması gerektiğini bu dersimizde inceliyor olacağız.

 • Standard Maddelerine Genel Bakış I

  27:08

  Şimdi de bir PUKÖ döngüsü felsefesi ile standardın tüm maddelerine bir genel bakış yapalım…

 • Standard Maddelerine Bakış II

  31:35

  Devam ediyoruz… bir PUKÖ döngüsü felsefesi ile standardın tüm maddelerine bir genel bakış yapalım…

 • Enys Klavuz Ek A

  24:42

  Standardın kılavuzunu incelemeye başlıyoruz bu dersimizde.

 • Türkiye'nin Enerji Görünümü

  11:06

  %70 düzeyinde dışa bağımlı ülkemizde enerjinin nerelerde nasıl kullanıldığını bir görelim…

 • Türkiye Enerji Stratejik Planı

  03:38

  Enerjiyi yönetmek için devletimiz hangi stratejik yol izlemektedir?

 • Türkiye'de Enerji Kaynaklarının Durumu

  24:58

  %30 yeterliliğimizi hangi enerji kaynakları ile nasıl yönetmekteyiz ülke olarak, bu dersimizde buna odaklanalım.

 • Türkiyede yenilenebilir enerjide çalışmalar

  22:20

  %30 yeterliliğimizi hangi enerji kaynakları ile nasıl yönetmekteyiz? Ülke olarak, her geçen yıl yatırımlarla payı artan yenilenebilir enerji kaynaklarına da bu dersimizde odaklanalım.

 • Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi

  16:10

  Çevre etkisi boyutunda bizim enerjiyi kullanırken nasıl bir iz bıraktığımıza bir de bu gözle bakalım.

 • Teşvikler ve Destekler

  16:23

  Özsermaye ile bazen gerçekleştiremediğimiz noktalarda bize enerji projelerinde kim nasıl bir teşvik mekanizmaları geliştirmiş ona bakalım.

 • ESCO

  11:18

  Bazen de cebimizden bir para çıkmadan, tasarrufların etkisi sayesinde enerji performans sözleşmelerine başvurmak ve faydalanmak isteyebiliriz.

 • BM Sürdürülebilirlik

  13:09

  Sürdürülebilirlik kriterlerine bu dersimizde odaklanacağız ve enerji gözüyle irdelemiş olacağız.

 • Nelerden Bahsedeceğiz 19011

  12:19

  Yönetim sistemleri tetkik rehberi olan 19011 standardına başlıyoruz.

 • Enerji Tetkiki Açısından 50002

  06:46

  Bir diğer kılavuzumuz da – enerji etütlerine de yön gösteren 50002 kılavuzunu da burada irdeliyor olacağız.

 • 19011 Denetim Programının Yönetilmesi

  18:08

  Bu dersimizde 19011 için 5’inci madde Denetim Programının Yönetilmesi aşamalarını detaylandırıyor olacağız.

 • Denetim Prensipleri

  12:01

  Denetim prensipleri nelerdir? Birlikte değerlendirme yapıyor olacağız.

 • Denetimin Gerçekleştirilmesi

  28:51

  Denetimin gerçekleştirilmesi aşamasına bu aşamada odaklanıyor olacağız.

 • Denetçi Yeterlilik Yetkinlikleri

  23:00

  Denetçi yeterlilik ve yetkinlikleri nelerdir? İnceliyor olacağız.

 • ISO 19011 Belgesine Genel Bakış I

  27:17

  Genel değerlendirmelere başlıyoruz.

 • ISO 19011 Belgesine Genel Bakış II

  25:43

  Genel değerlendirmelere devam ediyoruz.

 • ISO 19011 Belgesine Genel Bakış III

  19:49

  Genel değerlendirmelere devam ediyoruz.

 • Denetim Yöntemleri

  05:20

  Bu dersimizde Denetim Yöntemleri açısından yöntemlere odaklanacağız.

 • İletişime Dair Notlar

  28:40

  Denetçi hangi iletişim becerilerine sahip olmalıdır? Buna odaklanıyoruz.

 • Uygunsuzluk Örnekleri-Vaka Analizleri

  15:28

  Vaka analizlerini çözümlüyoruz.

 • Uygunsuzluk Örnekleri II-Vaka Analizleri

  23:30

  Vaka analizlerini çözümlüyoruz.

 • Tetkik Soruları - Üst Yönetim

  05:00

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - EnYS Süreci

  15:47

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - Satın Alma

  11:04

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - Proje Ve Tasarım

  06:47

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - Üretim

  08:32

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - Bakım

  08:59

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - İnsan Kaynakları

  12:23

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Tetkik Soruları - Diğer Birimler

  06:47

  Tetkikte bölümlere sorulan sorulara burada yer verdik.

 • Pareto Analizi

  07:35

  Bağlam, iç ve dış hususlar belirlerken, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentisine hizmet edecek olan metotlarından birisi olarak PESTEL analizine bu dersimizde ayrıca değinmek istedik.

 • Pestel Analizi

  11:21

  Bağlam, iç ve dış hususlar belirlerken, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentisine hizmet edecek olan metotlarından birisi olarak PESTEL analizine bu dersimizde ayrıca değinmek istedik.

 • SWOT Analizi

  11:05

  Bağlam, iç ve dış hususlar belirlerken, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentisine hizmet edecek olan metotlarından birisi olarak SWOT analizine bu dersimizde ayrıca değinmek istedik.

 • KPI

  11:58

  EGG toplantılarında süreç bazlı yönet ve performans göstergeleri belirle prensibin bu dersimizde kökeninden başlayarak KPI konusunu incelemeye çalıştık.

 • Genel Değerlendirme

  24:46

  Genel değerlendirmelere yer verildi.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi sayesinde, kuruluşların enerji performansını geliştirebilir, iyileştirme fırsatlarını tespit edebilir, öncelik sırasını ve kayıt altına almayı öğrenebilirsiniz!

101 video eğitim

Cemil Sevinç

Uluslararası Baş Tetkikçi-Danışman-Makina Mühendisi


Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

101 modül

Bilginet Akademi

82 saat eğitim

Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi Nedir?

Yenilenemeyen enerji kaynakları kullanıldıkça; dünya rezervlerinin azalmasına bağlı enerji maliyetleri gün geçtikçe ciddi ve zararlı bir duruma gelmektedir. Kuruluşların üretimi arttıkça, enerji kaynaklarının kullanımında, başarılı bir sistem oluşturması gereklidir.

Kuruluşların tasarruflu, verimli ve etkin kullanımına yönelik bir enerji yönetim sisteminin oluşturulması her işletme için kaçınılmazdır. Enerji kaynaklarının, Enerji Yönetim Sistemi Standardına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi kuruluşların iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemesini ve enerji, performans göstergelerini oluşturmasını sağlar.

Eğitim programımız sayesinde, kuruluşların enerji performansını geliştirebilir, iyileştirme fırsatlarını tespit edebilir, öncelik sırasını ve kayıt altına almayı öğrenebilirsiniz. Enerji kayıplarını ve artan maliyetleri yok etmenin anahtarı enerji tüketimini azaltmaktır. Günümüzde kuruluşların, en önemli gider masraflarından biri haline gelen enerji tüketimini, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Baş Denetçilik eğitimiyle tespit edebilir ve sürdürülebilir çözümler sağlayabilirsiniz.

Eğitim sonunda başarılı olduğunuz takdirde Exemplar Global sitesine üye olarak uluslararası Exemplar Global rozetine sahip olmaya hak kazanırsınız. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimiyle Bilginet Akademi’deki eğitim kaynaklarına ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda USS Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Daha Fazla

Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı Nedir?

Uluslararası ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimiyle, çalıştığınız kuruluşların enerji performansı adı altında toplanan enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi, yoğunluğunu geliştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarını sağlayabilirsiniz.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimiyle standardın tüm detaylarını öğrenebilir, Enerji Yönetim Sistemlerini denetlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsin!

Daha Fazla

Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitiminin Önemi

Uluslararası ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi kuruluşların enerji ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirmesini ve küresel ısınmaya olumsuz katkılarının azaltılmasını sağlar.

Artan tüketici ve yasal taleple karşı karşıya kalan kuruluşlara iyileştirme ve çözüm sağlamak adına Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi eğitimi oldukça önemlidir.

Daha Fazla
Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimi Kursiyerlere Ne Sağlar?

• Kursiyerlere Uluslararası ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemine göre birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetim yapabilme yetkinliği sağlar.

• ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi baş denetçiliği yaparak ek kazanç sağlamanızın önünü açar.

• Uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

• Bir kuruluşta çalışırken, çalıştığınız ortamda bir üst statüye geçebilmeniz için önemli bir avantaj sağlar.

• USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalamanızı sağlar.

• Farklı olaylar ve konularda muhakeme yapabilme yeteneğinizi geliştirir.

• Dünyadaki ve Türkiye'deki sertifikasyon ve akreditasyon uygulamaları hakkında temel bilgiye erişebilirsiniz.

• Taraf belgelendirme kuruluşları denetçileri ile aynı bakış açısına sahip olabilir ve taraf belgelendirme denetçisi bilgi seviyesine erişebilirsiniz.

• Belli saat dilimlerinde alınan eğitimler yerine kendi hızınızda ve istediğiniz yerden eğitime erişebilmenizi sağlar. 

• Eğitim sertifikanız İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı olacak ve sertifikanız aynı zamanda e-devlette sertifikalarım bölümünde de yer alacaktır.

•  Eğitim programına katılmak için 18 yaş ve üzeri olunması gerekmektedir.

Uluslararası ISO 50001:2018 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılabilir?

Eğitim programına, özellikle ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi alanında Baş Denetçi olmak isteyen herkes katılabilir. İlgili bölüm çalışanları/mezunları, ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler, uluslararası geçerli ve üniversite onaylı ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi programına katılabilir kendilerini bu alanda geliştirebilirler. Danışmanlar ve Baş denetçi kariyerine adım atmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Yasal Düzenlemeler: ISO 50001:2018 ve ISO 19011:2018 standardının son güncel versiyonları takip edilir.

Sertifika Revizyonu Hakkında: Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde güncelleme yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir.

Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde güncelleme yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir.

Eğitimin Yapılacağı Yer: (Süpervizyon): İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM)

Süpervizyon: 1 Gün 8 Saat

Canlı Yayın: 4 Saat, 4 Canlı Yayın

Eğitim Saati: 82

Eğitmen Adı: Cemil SEVİNÇ

Eğitim Dili: Türkçe

Modül Sayısı: 101

 

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Cemil Sevinç

Uluslararası Baş Tetkikçi-Danışman-Makina Mühendisi

1995 yılında Trakya Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yönetim sistemleri ve kişisel gelişim konularındaki temel eğitimlerini Yılmaz Holding başta olmak üzere birçok kamu ve özel eğitim kuruluşlarından aldı. 1996-2018 yılları arasında başta tekstil sanayi olmak üzere gıda sanayii sektörlerinde enerji tesisleri işletilmesi ve projelendirmesi, yönetim sistemleri departman sorumluluğu, proje sorumluluğu, iş güvenliği yöneticiliği ile bakım ve enerji müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu görevleri esnasında; çalıştığı firmaların belgelendirme kuruluşları tarafından denetimleri ile, müşteri denetimlerinde yönetim sistemleri ile uyum ve koordinasyon ekiplerinde görev aldı. Bu arada 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 2019 yılından itibaren özel sektörde uzmanlıklarını yürüttüğü İSG Uzmanlığı, Enerji Yöneticiliği, Sanayide Etüt Proje Uzmanı sertifikaları ile sanayide enerji verimliliği projelerin tasarım- yürütümü alanında ve Yönetim Sistemleri Danışmanlık ve Eğitimi doğrultusunda, serbest piyasada Eğitimci- Uzman- Danışman ve Baş Denetçi olarak hizmetleri alanında çalışmaya başladı. ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İsgYS, ISO 50001: 2018 EnYS – ilgili yönetim sistemlerinde uluslararası baş denetçidir. Çok sayıda kuruluşun denetimlerini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanıdır, MEB onaylı Eğiticinin Eğitimi sertifikasına sahip ve ICF ünvanlı PCC Koç’tur. TTMD, MMO, Risk Yönetim Derneği ile BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu üyesidir.


Örnek sertifikalar
logo
logo
logo
logo
Kursiyerlerimiz anlatıyor