Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitimi

Mirze Mirzelioğlu

Baş Denetçi-Danışman-Kıdemli Eğitmen

Etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması ve ilgili standardın baş denetçisi olmanız amacıyla hazırlanmış uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi eğitimine hemen şimdi başvur!

68 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Bilgi Güvenliği Neden Önemlidir

  15:46

  Bu dersimizde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ne olduğu ve neden önemli olduğu ayrıca bilgi güvenliğine dair temel açıklamalar yer almaktadır.

 • Bilgi Güvenliği ile İlgili Kavramlar

  22:11

  Bu dersimizde, bilgi güvenliği konusuyla ilgili terimler ve tarifler anlatılmaktadır. Kaynak olarak ISO 27000 standardı esas alınmıştır.

 • Yönetim Sistemi ile İlgili Kavramlar

  10:18

  Bu dersimizde, yönetim sistemi konularında terimler ve tarifler anlatılmaktadır. Kaynak olarak ISO 27000 standardı esas alınmıştır.

 • Tetkik Faaliyetiyle İlgili Kavramlar

  13:59

  Bu dersimizde, tetkik faaliyeti konularında terimler ve tarifler anlatılmaktadır. Kaynak olarak ISO 19011 standardı esas alınmıştır.

 • Risk Yönetimi ile İlgili Kavramlar

  12:08

  Bu dersimizde, risk yönetimi konularında terimler ve tarifler anlatılmaktadır. Kaynak olarak ISO 31000 standardı esas alınmıştır.

 • Bilgi Güvenliği Standart Ailesi

  12:05

  Belgelendirme standardı olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını anlamak için gerekli olan kılavuz standartlar hakkında bilgiler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Süreç Yüksek Seviyeli Yapı ve PUKO

  19:25

  Bu dersimizde; süreç yaklaşımı, yüksek seviyeli yapı ve sürekli iyileştirmeyle ilgili soruların cevabını bulabilirsiniz.

 • İç ve Dış Bağlamın Anlaşılması

  18:49

  Madde 4.1, kuruluşlar hedeflerini ortaya koyarken “Ben neredeyim? Kiminle etkileşimim var?” sorusuna cevap ararlar. Bu dersimizde ilgili maddeye dair soruların cevaplarını yer almaktadır.

 • İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri

  07:21

  Madde 4.2, kuruluşlar paydaş algılarını dikkate almak zorundadırlar. Bu dersimizde, kuruluş ile etkileşimde bulunan ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri anlatılmaktadır.

 • Kapsamın Belirlenmesi

  05:33

  Madde 4.3, yönetim sisteminin sınırı ve uygulanabilirliği belirli olması gerekir. Bu dersimizde kapsam nasıl belirlenir sorusuna cevap aranmaktadır.

 • BGYS Kurulmalı ve İşletilmeli

  09:31

  Madde 4.4, süreç yaklaşımın, planla, uygula, performansını değerlendir ve iyileştir olan sürekli iyileştirme modeli anlatılmaktadır.

 • Liderlik Bağlılık ve Bilgi Güvenliği Politikası

  11:11

  BGYS’nin amaçlarına gerçekleştirmek için üst yönetim desteği, liderlik ve bağlılık gibi hususlar aynı zamanda madde 5.2 kuruluşun BGYS ile ilgili politikasının stratejik yönünün belirlenmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Rol ve Sorumluluklar

  08:32

  Madde 5.3, BGYS ile ilgili rol, sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Planlama-Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler

  19:58

  Madde 6.1, yönetim sistemi riskleri ve bu riskler için kuruluşun neler yapması gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi I

  18:36

  Madde 6.1, bilgi güvenliği risk değerlendirmesinin yöntemi ve nasıl yapılacağı bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi II

  20:50

  Madde 6.1, risk tanımlama içinde yer alan tehlike kaynağı, olay, sebep ve sonuç bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi III

  12:41

  Madde 6.1, risk analizi içinde yer alan mevcut kontroller, ihtimal, sonuç, riskin büyüklüğü, risk kıyaslama ve önceliklendirmenin nasıl yapıldığı bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Uygulanabilirlik Bildirgesi ve Risk İşleme

  19:29

  Madde 6.1, risk işleme seçenekleri, risk işleme planının nasıl yapıldığı bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Bilgi Güvenliği Hedefleri

  16:50

  Madde 6.3, bilgi güvenliği hedeflerini belirlemede gereken hususlar bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Kaynaklar-Yetkinlik ve İletişim

  25:48

  Madde 7.1,2,3,4 BGYS için gerekli olan destek unsurları olarak tanımladığımız; kaynaklar, yetkinlik, farkındalık ve iletişimin ayrıntıları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Yazılı Bilgi

  20:32

  Madde 7.5, BGYS için gerekli olan doküman ve kayıt alt yapısının nasıl olması gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Yazılı Bilgi Oluşturma ve Güncelleme

  19:26

  Madde 7.5, doküman oluşturma, güncelleme kullanım ve muhafaza hususları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Operasyon (İşletim)

  22:05

  Madde 8.1,2,3 standardın işletim maddesi, planlı aralıklar ile risk değerlendirme ve işletimin tekrarı konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • İzleme Ölçme Değerlendirme

  21:58

  Madde 9.1, bilgi güvenliği performansı ve bilgi güvenliği yönetim sistemi etkinliği için izleme, ölçme ve değerlendirme konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • İç Tetkik

  23:40

  Madde 9.2, iç tetkik nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi

  11:09

  Madde 9.3, yönetim sistemi doğru çalışıyor mu ve standardın şartlarına uyum sağlanıyor mu sorularının cevapları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

  23:53

  Madde 10, bir uygunsuzluk olduğunda alınacak aksiyon, ve kapatma adımları nasıl olması gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Sürekli İyileştirme

  07:40

  Madde 10, sürekli iyileştirme her zaman olmalıdır. Uygunsuzluk olmadığı zamanda mutlaka iyileştirilecek bir taraf vardır. Bu dersimizde, sürekli iyileştirmenin detayları anlatılmaktadır.

 • Genel Tekrar

  32:18

  Bu dersimizde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının genel tekrarı yapılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 1-2

  22:57

  Yönetim desteğini almak için bilgi güvenliğine yönelik dizi alt politikalar, bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 3-6

  19:28

  Görevlerin ayrılığı, yönetim sorumlulukları, yetkililerle iletişim ve özel ilgi gruplarıyla iletişim konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 7-8

  13:54

  Tehdit istihbaratı ve proje yönetiminde bilgi güvenliği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 9-11

  24:15

  Bilgi envanteri ve diğer ilgili varlıklar, bilgilerin ve diğer ilgili varlıkların kabul edilebilir kullanımı son olarak varlıkların iadesi konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 12-14

  20:13

  Bilgilerin sınıflandırılması, bilgilerin etiketlenmesi ve bilgi aktarımı bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 15-18

  26:40

  Erişim kontrolü, kimlik yönetimi, kimlik doğrulama bilgileri ve erişim hakları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 19-22

  16:31

  Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği, tedarikçi sözleşmelerinde bilgi güvenliğinin ele alınması, BİT tedarik zincirinde bilgi güvenliğini yönetme, tedarikçi hizmetlerinin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değişiklik yönetimi konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontrol Madde 23

  07:30

  Bulut hizmetlerinin kullanımı için bilgi güvenliği konusu bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 24-28

  20:34

  Bilgi güvenliği olay yönetimi planlaması ve hazırlığı, değerlendirme ve karar, olaylarına müdahale, olaylardan öğrenme son olarak kanıtların toplanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 29-30

  10:23

  Kesinti sırasında bilgi güvenliği, iş sürekliliği için bilgi ve iletişim teknolojileri hazırlığı konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 31-33

  15:32

  Yasal düzenleyici ve sözleşmeye dayalı gereksinimler, fikri mülkiyet hakları ve kayıtların korunması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A5 Organizasyonel Kontroller Madde 34-37

  15:54

  Kişisel bilgilerin korunması, bilgi güvenliğinin bağımsız olarak gözden geçirilmesi, bilgi güvenliğine yönelik politikalara, kurallara ve standartlara uygunluk ve belgelenmiş işletim prosedürleri konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A6 Kişi Kontrolleri Madde 1-3

  13:29

  Tarama, istihdam şartları ve koşulları, bilgi güvenliği farkındalığı, eğitim ve öğretimi konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A6 Kişi Kontrolleri Madde 4-6

  09:24

  Disiplin süreci, iş akdinin feshi veya değişikliğinden sonraki sorumluluklar, gizlilik veya ifşa etmeme anlaşmaları konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A 6Kişi Kontrolleri Madde 7-8

  12:06

  Uzaktan çalışma ve bilgi güvenliği olay raporlaması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A7 Fiziksel Kontroller Madde 1-4

  20:10

  Fiziksel güvenlik çevreleri, fiziksel giriş, ofislerin, odaların ve tesislerin güvenliğinin sağlanması ve fiziksel güvenlik izleme konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A7 Fiziksel Kontroller Madde 5-9

  18:57

  Fiziksel ve çevresel tehditlere karşı koruma, güvenli alanlarda çalışma, temiz masa ve temiz ekran, ekipman yerleşimi, koruma ve tesis dışındaki varlıkların güvenliği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A Fiziksel Kontroller 10-14

  19:54

  Depolama ortamı, yardımcı programları destekleme, kablolama güvenliği, ekipman bakımı, ekipmanın güvenli şekilde elden çıkarılması veya yeniden kullanılması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 1-3

  15:48

  Kullanıcı uç nokta cihazları, ayrıcalıklı erişim hakları, bilgi erişim kısıtlaması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 4-6

  18:22

  Kaynak koduna erişim, güvenli kimlik doğrulama ve kapasite yönetimi konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 7-9

  20:58

  Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, teknik güvenlik açıklarının yönetimi ve yapılandırma yönetimi konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller 10-13

  21:27

  Bilgi silme, veri maskeleme ve veri sızıntısını önleme konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller 14-18

  18:35

  Bilgi işleme tesislerinin fazlalığı, günlük kaydı, izleme faaliyetleri, saat senkronizasyonu, ve ayrıcalıklı yardımcı programların kullanımı konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 19-22

  23:32

  İşletim sistemlerine yazılım kurulumu, ağ güvenliği, ağ hizmetlerinin güvenliği ve ağların ayrılması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 23-25

  19:36

  Web filtreleme, kriptografi kullanımı ve güvenli geliştirme yaşam döngüsü konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 26-27

  15:53

  Uygulama güvenlik gereksinimleri, güvenli sistem mimarisi ve mühendislik ilkeleri konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 28-29

  17:31

  Güvenli kodlama, geliştirme ve kabulde güvenlik testi konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 30-31

  13:37

  Dış kaynaklı geliştirme, test ve üretim ortamlarının ayrılması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Ek-A8 Teknolojik Kontroller Madde 32-34

  20:24

  Değişim yönetimi, test bilgileri ve denetim testleri sırasında bilgi sistemlerinin korunması konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Tetkik Prensipleri

  24:49

  Baş denetçinin tetkik prensipleri, tetkikçi özellikleri hakkında bilmesi gerekenler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Tetkik Programı

  21:23

  Tetkik programı, tetkik planından farkı ve programın nasıl yönetileceği konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Denetim Yöntemlerinin Seçilmesi

  18:33

  Denetim yöntemlerinin neler olduğu ve hangi aşamada hangi yönleri seçmemiz gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Tetkik Süreci

  21:21

  Tetkik süreci nasıl işlediği ve neler yapıldığı bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Tetkik Faaliyetinin Yürütülmesi

  17:43

  Tetkikte açılış toplantısı ve tetkik faaliyetinin yürütülmesi nasıl yapılması gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Tetkik Bulgularının Üretilmesi

  21:22

  Objektif delil, tetkik kriterleri, tetkik bulguları, tetkikin sonucu gibi kavramlar bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Belgelendirme Süreci

  24:47

  Belgelendirme süreci nasıl işleri, 1. aşama, 2. aşama, ilk belgelendirme, gözetim tetkiki ve yeniden belgelendirme konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • BGYS Sorular-I

  18:54

  Bu dersimiz hem sizin için genel bir tekrar olacak hem de sertifika sınavı için sizi hazırlayacaktır.

 • BGYS Sorular-II

  24:36

  Bu dersimiz hem sizin için genel bir tekrar olacak hem de sertifika sınavı için sizi hazırlayacaktır.

 • BGYS Sorular-III

  26:55

  Bu dersimiz hem sizin için genel bir tekrar olacak hem de sertifika sınavı için sizi hazırlayacaktır.

Etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması ve ilgili standardın baş denetçisi olmanız amacıyla hazırlanmış uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi eğitimine hemen şimdi başvur!

68 video eğitim

Mirze Mirzelioğlu

Baş Denetçi-Danışman-Kıdemli Eğitmen


Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

68 modül

Bilginet Akademi

96 saat eğitim

Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitimi Nedir?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kuruluşların bilgi güvenliğini sağlamak, yönetmek, kontrol etmek ve sürekli iyileştirmek için politika ve prosedürleri tanımlar. Birçok kuruluşta bilgi ve bilgi güvenliği en değerli varlıklardır. Hızla ilerleyen dijital çağımızda bilgi güvenliğine yönelik riskler her zamankinden çok daha fazladır. Çünkü kuruluşların genelinde bilgiler savunmasız haldedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı riskleri hesaplanabilir tutmak ve koruma sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir.

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimi ilgili standart gereğince kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli süreçleri ortaya koyan ve baş denetçi olmanızı sağlayan uluslararası Exemplar Global ve İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı sertifikalı eğitim programıdır.

Çalıştığınız kuruluşun veya 3. taraf belgelendirme yapmak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini denetleme ve geliştirme becerilerine sahip olabilirsiniz. ISO 27001:2022 Baş Denetçi sertifikasıyla özgeçmişinizi güçlendirebilir ve başarı basamaklarını hızla çıkabilirsiniz.

Hibrit eğitim modeli sayesinde belirli saatlere sıkıştırılmış eğitimler yerine, kendi hızınızda öğrenebilme ve videoları tekrar tekrar izleme özelliğiyle eğitimden sağladığınız fayda çok daha yüksek olacaktır.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olduğunuz takdirde Exemplar Global sitesine üye olarak uluslararası Exemplar Global rozetine sahip olmaya hak kazanırsınız. ISO 27001:2022 Baş Denetçi eğitimiyle Bilginet Akademi’deki eğitim kaynaklarına ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Daha Fazla

Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı Nedir?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kuruluşun sahip olduğu her türlü bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve elverişliliğini koruma amacı güden bir disiplindir. Uluslararası ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitiminin amaçları; sektör ihtiyacına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  (BGYS) baş denetçisi yetiştirmek ve BGYS kurup, işletecek ve iyileştirecek uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitim programı; size bilgi güvenliğine dair bütüncül, önleyici yaklaşımlar sunar. Örnekler ve senaryolu dersler denetim esnasında karşılaşılan sorunlara dair çözüm önerileri verir.

Kapsamlı eğitim içeriği ve hibrit eğitim modeli sayesinde 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmanızı amaçlıyoruz.

Daha Fazla

Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitiminin Önemi

Çağımızda bilgi ve bilgi güvenliği çok önemli bir silah haline gelmiştir. Özellikle günümüzde bilginin güvenliğini sağlamak stratejik bir davranıştır. Kuruluşlar Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini planlamak, kurmak, işletmek, performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için donanımlı çalışana ihtiyaç duyar. Eğitim programımız sayesinde hem sistem kurmak ve işletmek, hem de denetimini yapabilme yetkinliğine kavuşarak Uluslararası ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi olabilirsiniz..

Daha Fazla
Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitimi Kursiyerlere Ne Sağlar?

• Uluslararası geçerliliği olan standartlara göre üçüncü taraf belgelendirme için denetim yapabilme yetkinliği kazanırsınız.

• Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kurup, işletebilecek aynı zamanda iyileştirebilecek bilgi seviyesine sahip olursunuz.

• BGYS denetimine hazırlamak, raporlamak ve bunun takibini yürütebilecek yetkinliğe kavuşursunuz.

• Belgelendirme sürecine uygun olarak iç ve dış denetimleri planlamak ve yürütmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olursunuz.

• Çalıştığınız kuruluşun merkezinde bilgi güvenliğinin olmasını sağlamak için adımlar atarsınız.

• Bilgi güvenliğinde çok önemli olan risk temelli düşünme, liderlik ve süreç yönetimini öğrenirsiniz.

• Bilgi güvenliği yönetimde yer alarak sürekli iyileştirme sağlarsınız.

• Çalıştığınız kuruluşta BGYS’yi değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli olan araçları elde edersiniz.

• USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalamanızı sağlar.

• Uluslararası Exemplar Global onaylı bir eğitim programının içinde yer alarak özgeçmişinizin güçlenmesini sağlar.

• Eğitim sertifikanız İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı olacak ve sertifikanız aynı zamanda e-devlette sertifikalarım bölümünde de yer alacaktır.

• Belli saat dilimlerinde alınan eğitimler yerine kendi hızınızda ve istediğiniz yerden eğitime devam edebilirsiniz.

• Eğitim programına katılmak için 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitime Kimler Katılabilir?

• Orta ve üst düzey çalışanlar, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları, Bilgi Güvenliği Uzmanları, Danışmanlar ve Baş denetçilik kariyerine adım atmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. 

 

Yasal Düzenlemeler

ISO 27001:2022 ve ISO 19011:2018 standardının son güncel versiyonları takip edilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer (Süpervizyon): İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM)

Sertifika Revizyonu Hakkında: Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde güncelleme yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir. 

Süpervizyon: 1 Gün 8 Saat

Canlı Yayın: 4 Saat, 4 Canlı Yayın

Eğitim Saati:  96 Saat

Video Saati: 23 Saat 22 Dakika

Modül Sayısı: 68 Modül

Eğitim Dili: Türkçe 

Eğitmen Adı: Mirze Mirzelioğlu

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Mirze Mirzelioğlu

Baş Denetçi-Danışman-Kıdemli Eğitmen

1992 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Algoritma ve Bilgisayar Programlama dersleri verdi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematiksel Fizik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

1993 yılında, Devlet İstatistik Enstitüsü (Türkiye İstatistik Kurumu) bilgi işlem dairesinde işe başlayarak dış ticaret, sanayi, nüfus ve endeks gibi projelerin yazılımını ve proje yöneticiliğini yaptı. 2001 yılında Devlet İstatistik Enstitüsünden (Türkiye İstatistik Kurumu) ayrılarak Türk Standartları Enstitüsü Bilgi İşlem Dairesinde proje yöneticiliği ve şube müdürlüğü yaptı. Aynı zamanda yönetim sistemleri konularında 200 adam/gün üzeri denetim ve 500 adam/gün üzeri eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Mirzelioğlu’nun; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetimi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi başta olmak üzere ISO 20000-1 BT Hizmet Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi mesleki uzmanlık alanlarıdır.

2021 yılında Türk Standartları Enstitüsünden ayrılarak MİR Akademi Eğitim Danışmanlık şirketini kurdu. Sektördeki birçok kuruma bilgi güvenliği, risk yönetimi, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi ve benzeri konularda yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.


Örnek sertifikalar
logo
logo
logo
logo
Image
Image
Ömür Boyu Erişim

Eğitimlere ömür boyu erişmek için hemen bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda ve özgürce öğrenin.

Kursiyerlerimiz anlatıyor