Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi

Doç. Dr. Oğuz Demir / Dr. İsmail Durgun

Akademisyen, Ekonomist / Akademisyen, Proje Yöneticisi

Dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak, sektörde proje yönetimi alanında profesyonelleşmek isteyen  bireyler için hazırlanmış  Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimiyle kariyer basamaklarını hızla çıkabilirsiniz.

106 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı

Dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak, sektörde proje yönetimi alanında profesyonelleşmek isteyen  bireyler için hazırlanmış  Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimiyle kariyer basamaklarını hızla çıkabilirsiniz.

106 video eğitim

Doç. Dr. Oğuz Demir / Dr. İsmail Durgun

Akademisyen, Ekonomist / Akademisyen, Proje Yöneticisi


Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

106 modül

Bilginet Akademi

120 saat eğitim

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi Nedir?

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, proje hazırlama ve kaynakları doğru şekilde yönetmek, yeni bir iş edinmek isteyen veya bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylerin profesyonelleşmesini sağlayacak bir eğitim programıdır.

Belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünü olan projeler birden fazla aşamadan oluşur ve birden fazla alanı kapsadığı için profesyonel şekilde hazırlanmak zorundadır. Proje başvurularında, belli kural ve usullere bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini ister. Kaynakların doğru kullanımı eksiksiz olması önemlidir.

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, PMI uyumlu olup proje yönetim sürecini ve kaynakları detaylı bir şekilde öğrenip uygulayabileceğiniz eğitim programıdır.

Daha Fazla

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitiminin Amacı Nedir?

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu olup proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak ve sektörde proje yönetimi alanında uzmanlaşmayı hedefleyen bireylere, yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar.

Eğitim programıyla katılımcılar; Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, bakanlık projeleri, SANTEZ, Üniversite, BAP, DPT, elçilikler ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara ya da iç kaynaklara dayalı proje yazma kabiliyeti kazanması hedef edinilmiştir. 

Aynı zamanda Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi sayesinde PMI tarafından yapılan Project Management Professional Sertifikası sınavına hazırlanabilmenizi sağlar

Daha Fazla

Eğitimin Önemi

İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı eğitim programımız, dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu olup, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bireylere; yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Bir projenin nasıl hazırlanması gerektiğini, finans kaynaklarını, proje döngüsü ve mantıksal çerçevesini sizlere sunuyoruz.

Daha Fazla
Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi Katılımcılara Ne sağlar?

•Proje Yazımı ve Yönetimi sertifikasına sahip olurlar.

•İşletmelerin proje grupları, Ar-Ge bölümleri, Ür-Ge (ürün geliştirme) bölümleri, proje geliştirme bölümleri, tasarım ve geliştirme bölümlerinde çalışma imkanı bulabilir.

•Proje danışmanlık ofisi açabilir.

•Kişilere, firmalara ve kurumlara proje yazabilir.

•Devlet destek, hibe ve teşviklerinden proje yazarak yararlanabilir. 

•Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları eğitim programıyla PMP sertifika sınavına hazırlanabilecekler.

•PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan Proje Yönetim Eğitimini tamamlamış olacaklar.

•İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden onaylı sertifika sayesinde geçerli bir belgeye sahip olacaksınız. Bu sayede işinizde yükselerek terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir veya iş başvurularında öne çıkabilirsiniz.

•Uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizle aranızda fark yaratabilirsiniz.

•Sertifikanızı yurt dışında da kullanabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Doç. Dr. Oğuz Demir / Dr. İsmail Durgun

Akademisyen, Ekonomist / Akademisyen, Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Oğuz Demir

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans eğitimi alan Oğuz Demir, 2007 Temmuz ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını tamamlamıştır. İtalya’da University of Naples Federico II’de Ekonomi ve Finans alanında doktora hazırlık programına tamamlamasının ardından doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde İktisat bölümünde yapmıştır.

2002–2004 yıllarında Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde bölgesel kalkınma çalışmaları, Anadolu örgütlenmesi, Avrupa Birliği ve uluslararası projelerden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Aynı dönemde Turkcell Shubuo paketlerinin iş geliştirme bölümünde yarı zamanlı görev almış ve kısa bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği Proje Geliştirme çalışmalarına katılmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Filmleri gösterimi projesinin hazırlık sürecini yönetmiştir. Bu projenin ardından Anadolu’nun birçok bölgesinde odalar, borsalar, yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte yürüttüğü projeler için AB’den 10 milyon Euro’ya yakın kaynak sağlanmasına katkı sağlamış ve bu projelerin yürütülmesinde yönetici olarak görev almıştır.

2000–2004 yılları arasında Türk Demokrasi Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevde Avrupa Birliği mali yardım programlarına yönelik proje geliştirme çalışmalarını sürdüren Oğuz Demir, kısa bir süre Türkiye İhracatçılar Meclisi dergisi Turkishtime’ın yayın kurulu üyeliği görevini de sürdürmüştür. 2004 yılında Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Proje Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan Oğuz Demir, 2005 yılı Ocak ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Sekreteri olarak kariyerine akademide devam etmiştir.

2005 yılından bu yana İktisadi Kalkınma ve Sosyal Atılım Derneği (İKTİSAD–Yönetim Kurulu Başkanı), Toplum ve Ekonomi Politikaları Enstitüsü (TEPE – Yönetim Kurulu Üyesi), Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği (MİARGED –Yönetim Kurulu Üyesi) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşuna öncülük etmiştir. 2006 yılından itibaren Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Demir, 2017 yılında kurulan Dijital Kalkınma Derneği’nin de kurucuları arasında yer almaktadır.

Akşam Gazetesi, TÜGİAD Panorama, İTKİB Hedef dergisi başta olmak üzere Türkiye ekonomisi ile ilgili konularda yazıları yayınlanan Demir, 2006-2010 arasında İstanbul Ticaret Odası Gazetesi ve İTOVİZYON dergilerinde düzenli olarak AB mali yardımları ile ilgili köşe yazıları yazmıştır. Öte yandan Oğuz Demir, 2010 -2013 arasında Bloomberg HT’de yayınlanan “KOBİ Destek Rehberi” başlıklı programı da hazırlayıp sunmuştur.

Oğuz Demir, yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, odalar, borsalar, işadamı örgütleri, sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler tarafından yürütülen birçok projeye yönetici ve danışman olarak katkı sağlamaktadır. Bölgesel Kalkınma, Uluslararası İktisat ve Yönetişim ile ilgili teorik ve pratik çalışmalarını sürdürmektedir. Oğuz Demir 2012 yılında JCI tarafından Türkiye’nin En Başarılı On Genci – Senato Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

2014 yılından Amerika Birleşik Devletlerinde misafir öğretim üyesi olarak University of Texas at Austin Institute for Innovation Creativity and Capital’de görev yapmıştır. Demir, 2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı üniversitenin Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 2018 Eylül – 2019 Nisan ayları arasında Moskova’da Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge’ta misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. İsmail Durgun

1967 yılında Bursa’da doğan İsmail Durgun, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını İTÜ Makine Mühendisliği’nde 1991 yılında ve doktora çalışmasını da 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğinde tamamladı.

1989 yıllında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına atıldı.

1993 yılında TOFAŞ Otomobil fabrikasında montaj metot mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında yeni kurulan Ar-Ge bünyesine katılarak mevcut modellerin rakip araçlar ile karşılaştırarak maliyet indirim fırsatları üzerinde çalışmalar yaptı.

2001 yılında Çin’in Nanjing kentinde kurulu olan Nanya Otomobil fabrikasında task force olarak görev yapan Tofaş ekibine liderlik etti.

2003 yılında TOFAŞ’da tarafından ilk kez gerçekleştirilen prototip araç projesine liderlik etti ve sonrasında da prototip geliştirme merkezinin kurulumunu gerçekleştirdi. 10 yıl boyunca yöneticiliğini yaptığı bu merkezde TOFAŞ, FIAT, PEUGEOT, CITROEN ve CHRYSLER firmaları için 1.000’den fazla prototip araç geliştirme çalışmasını gerçekleştirdi. Bu süreçte araç üretimi, 3B yazıcılar, kompozit ve sac metal parçaların üretilmeleri konusunda uzmanlıklarını geliştirdi ve bu konularda TÜBİTAK - TEYDEB projeleri yaptı. Türkiye'de ilk kez karbon fiber kompozit araç gövdesi üretimini gerçekleştirdi. İki adet Avrupa Birliği projesinde TOFAŞ adına görev aldı.

2009 yılında araç sac parça tasarımını gerçekleştiren ekibinin yöneticisi olarak görev yaptı.

2014 yılında Tofaş Ar-Ge Merkezi yöneticisi oldu. Yeni proje fikirlerinin ortaya çıkarılması, kurum içi girişimcilik, üniversite sanayi iş birliği, TÜBİTAK ve AB proje başvurularının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, fikri haklar sürecinin yönetilmesi, teknoloji yol haritasının hazırlanması çalışmalarında bulundu.

2016 yılında Tofaş Akademi’de görev alarak Ar-Ge eğitimlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. BUSİAD ve OİB tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı ve Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı koordinatörlüğünü yaptı ve aynı görevini hala sürdürmektedir. 30’dan fazla firmanın destek verdiği söz konusu programları Bursa'dan sonra İzmir ve Kocaeli illerinde de gerçekleştirdi.

2018 yılında BUTEKOM-Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde Kompozit Mükemmeliyet Merkez Müdürü olarak görev yaptı.

2019 yılında kurduğu ID ARGE Eğitim ve Danışmanlık şirketi ile hale sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarında ders vermektedir. Ayrıca çok sayıda sempozyum ve konferansın danışma veya düzenleme kurulunda yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışında 120’den fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır.


Örnek sertifikalar
logo
logo