Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi

Doç. Dr. Oğuz Demir / Dr. İsmail Durgun

Akademisyen-Ekonomist / Akademisyen, Proje Yöneticisi

Dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak, sektörde proje yönetimi alanında profesyonelleşmek isteyen  bireyler için hazırlanmış  Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimiyle kariyer basamaklarını hızla çıkabilirsiniz.

123 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • 001 Eğitime Başlarken

  13:27

  Eğitime başlarken, dünyadaki değişimin proje yönetim standartlarına olan ihtiyacı nasıl etkilediğini ve PMI uyumlu proje yönetimine genel giriş yapılmaktadır.

 • 002 Proje Nedir?

  15:30

  PMI’a göre proje; benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç oluşturmak için üstlenilen geçici bir çabadır. Bu dersimizde, hangi çalışmaların proje olarak görülebileceği anlatılmaktadır.

 • 003 Proje ve Operasyon Arasındaki Fark

  05:09

  Proje ve operasyon birbirinden farklıdır. Bu dersimizde, proje ve operasyon arasındaki farkların neler olduğunun detayları anlatılmaktadır.

 • 004 Projelerin Amaçları

  22:46

  Bu dersimizde, projenin hangi ihtiyaçlardan doğduğu ve amaçların neden önemli olduğu üzerinde durulmaktadır.

 • 005 Projeler Neden Yapılır?

  17:05

  Bireyler veya şirketler iki nedenden dolayı projeler yapmaktadır. Bu nedenler mevcut konumu korumak veya mevcut konumdan daha ileriye gitmektir. Bu dersimizde, bu iki önemli nedenin detayları anlatılmaktadır.

 • 006 Proje Yönetimi Nedir Neden İhtiyaç Vardır?

  12:27

  Projeler, organizasyonlarda değer ve fayda yaratmak için anahtar bir yoldur. Günümüz iş ortamında organizasyonel liderlerin daha sıkı bütçeler, daha kısa zaman çizgileri, kıt kaynaklar ve hızla değişen teknoloji ile idare edebilmesi gerekmektedir. Bu dersimizde, proje yönetimi ve ihtiyaçları üzerinde durulmaktadır.

 • 007 Proje Yönetiminin Önemi

  13:47

  Bu dersimizde, proje yönetiminin kolaylaştırdığı, önlediği ve kazandırdığı şeylerin neler olduğu anlatılmaktadır.

 • 008 Projelerdeki Başarısızlık Nedenleri

  33:12

  Bu dersimizde; problemi ortadan kaldırmak için yaptığımız projelerin, başarısız olmasının nedenlerini ararken nelerin üzerinde durulması gerektiği ve kök nedenleri bulmak için neler yapmamız gerektiği anlatılmaktadır.

 • 009 Tarihteki Önemli Projeler

  16:23

  Bu dersimizde, insanlık tarihi boyunca başarıya ulaşmış büyük, örnek projeler anlatılmaktadır.

 • 010 Portföyler Programlar ve Projeler Arasındaki İlişkiler

  13:15

  Proje yönetiminde ilerlemek için portföy, programlar ve projeler arasındaki ilişkiyi iyi bilmek gerekmektedir. Bu dersimizde; portföyler, programlar ve projeler arasındaki ilişkinin detayları anlatılmaktadır.

 • 011 Proje Yönetiminin Başarı Kriterleri

  16:16

  Bu dersimizde; proje yönetimindeki başarıların nasıl değerlendirileceği ve proje sonuçlarında başarı değerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

 • 012 Proje Paydaşları

  09:41

  Bu dersimizde, paydaş olarak tanımlanan proje sonuçlarından etkilenen veya proje sonuçlarını etkilenen kişi ve kurumlar olan paydaşların detayları anlatılmaktadır.

 • 013 Proje Organizasyon Yapıları

  12:56

  Proje yönetim süreçlerinin organizasyonları nasıl etkilediği ve ne tür organizasyonlar ortaya çıkardığı bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 014 Proje Yönetim Ofisi

  26:52

  Bu dersimizde; projeyle ilgili yönetim süreçlerini standartlaştıran, kaynak, yöntem, araç ve tekniklerin paylaşılmasını kolaylaştıran bir yönetim yapısı olan proje yönetim ofislerinin detayları anlatılmaktadır.

 • 015 Proje Yönetimi Standartları

  10:21

  Proje yönetiminde, PMI ve yaygın olarak kullanılan bazı proje yönetim standartları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 016 Şelale Proje Yönetimi

  07:41

  Bu dersimizde; proje adımlarının bir şelaleden akan su gibi birbirini ardına geldiği, sıralı proseslerin olduğu bir yöntem olan şelale proje yönetiminin detayları anlatılmaktadır.

 • 017 Agile/Scrum Proje Yönetimi

  16:11

  Müşteriyi ön plana çıkaran ve onlarla beraber çalışmalar yapmanızı isteyen  agile/scrum proje yönetiminin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 018 Yalın Proje Yöntemi - Konu Seçimi

  19:46

  Proje yönetiminde gerekli olmayan unsurların kesilmesine yönelik olarak odaklamayı amaçlayan yalın proje yönetiminin detayları ve konunun seçimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 019 Yalın Proje Yöntemi-Hedeflerin Belirlenmesi

  07:12

  Yalın proje yönetimiyle çalışma sonunda ulaşılması beklenen hedeflerin belirlenmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 020 Yalın Proje Yöntemi-Ekibin Atanması

  06:55

  Yalın proje yönetimiyle çalışmayı gerçekleştirecek ekibin belirlenmesi ve görevlendirilmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 021 Yalın Proje Yönetimi-Mevcut Durum Tespiti

  23:28

  Yalın proje yönetimiyle mevcut durum tespiti, proje planı, analiz ve uygulama konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 022 Yalın Proje Yönetimi-Doğrulama

  16:09

  Yalın proje yönetimiyle doğrulama, standartlaştırma ve yaygınlaştırma konuları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 023 GANTT Şeması

  15:42

  Henry Gantt tarafından tasarlanan projedeki tüm faaliyetleri içeren zaman planının oluşturulmasını sağlyan diyagram olan GANTT şeması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 024 CPM Kritik Yol Yöntemi

  27:52

  Bu dersimizde, proje tamamlanma tarihinin ve projede gecikme yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken faaliyetlerin belirlenmesi anlatılmaktadır.

 • 025 PERT Yöntemi Üç Nokta Tahmini

  31:13

  Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilme sürelerindeki belirsizlikleri yönetmek ve tahminleri ortaya çıkarmak PERT üç nokta tahmini kullanılmaktadır. Bu dersimizde, PERT üç nokta tahmini tekniğinin detayları ve nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

 • 026 Proje Yönetim Yazılımları

  09:23

  Proje Yönetim Yazılımları dersinde; büyüyen ve karmaşıklaşan projelerin yönetiminde kolaylıklar sağlayan yazılımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 027 Proje Yöneticisinin Rolü

  23:28

  Proje yöneticisi; proje hedeflerine ulaşma görevini, projeyi yürüten organizasyon adına yerine getiren kişidir. Bu dersimizde, projenin her ayrıntısından sorumlu olan proje yöneticisinin özellikleri ve rolleri üzerinde durulmaktadır.

 • 028 Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri

  23:27

  Bu dersimizde, proje yöneticisinin sahip olması gereken teknik, yönetim ve liderlik becerilerinin neler olduğu ve projede entegrasyonu nasıl gerçekleştireceği anlatılmaktadır.

 • 029 Proje Yönetim Süreçleri

  18:02

  Bu dersimizde, PMI’ın beş bölüme ayırdığı proje yönetim süreçlerine giriş yapılmaktadır.

 • 030 Proje Başlangıç Süreçleri

  21:11

  Bu dersimizde; projeyi veya fazı başlatmak için yetki almak suretiyle yeni bir fazı ya da mevcut projenin yeni bir fazını tanımlamak için gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır.

 • 031 Planlama Süreçleri I

  32:38

  Planlama Süreçleri I dersimizde; entegrasyon, kapsam ve zaman çizelgesi ile ilgili planlama süreçleri anlatılmaktadır.

 • 032 Planlama Süreçleri II

  39:18

  Bu dersimizde, maliyet, kaynak, kalite, iletişim, risk, tedarik ve paydaşlar ile ilgili planlama süreçleri anlatılmaktadır.

 • 033 Yürütme Süreçleri

  25:03

  Bu dersimizde, proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla proje yönetim planında tanımlanan çalışmaları tamamlamak için gerçekleştirilen süreçler anlatılmaktadır.

 • 034 İzleme ve Kontrol Süreçleri

  26:34

  Bu dersimizde, projenin ilerlemesi, performansını izlemek, gözden geçirmek, düzenlemek ve planda değişiklik yapılması gereken alanları tanımlamak ilgili değişiklikleri başlatmak için gerekli süreçler anlatılmaktadır.

 • 035 Proje Kapanış Süreçleri

  08:31

  Bu dersimizde, projeyi, fazı veya sözleşmeyi resmi olarak tamamlamak veya kapatmak için gerçekleştirilen süreçlerin detaylarına yer verilmektedir.

 • 036 Proje Yönetim Bilgi Alanları

  02:35

  PMI, proje yönetim bilgi alanlarını ona ayırarak inceler. Bu dersimizde proje yönetim bilgi alanlarına giriş yapılmaktadır.

 • 037 Proje Entegrasyon Yönetimi

  15:54

  Bu dersimizde, çeşitli süreçleri ve proje yönetim aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleştirmek, bütünleştirmek ve koordine etmek için gerekli süreç̧ ve aktiviteler anlatılmaktadır.

 • 038 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

  36:00

  Bu dersimizde, projenin varlığını resmi olarak yetkilendiren ve proje yöneticisine organizasyonel kaynakları proje aktivitelerinde uygulama yetkisi veren belgeyi geliştirme süreci anlatılmaktadır.

 • 039 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi-Çıktılar

  14:18

  Bu dersimizde; SWOT analizi, kilometre taşları, anahtar indikatörler ve kontrol listesinden bahsedilmektedir.

 • 040 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

  30:05

  Proje yönetim planının geliştirilmesi için tüm plan bileşenlerini tanımlama, hazırlama, koordine etme ve bunları entegre proje yönetim planında birleştirme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 041 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

  28:27

  Bu dersimizde, proje yönetim planında tanımlanan çalışmayı yönlendirme, gerçekleştirme ve projenin hedeflerine ulaşması için onaylanmış̧ değişiklikleri uygulama süreci anlatılmaktadır.

 • 042 Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

  24:11

  Bu dersimizde, proje hedeflerine ulaşmak ve organizasyonel öğrenmeye katkıda bulunmak için mevcut bilgi birikimini kullanma ve yeni bilgi birikimi oluşturma süreci anlatılmaktadır.

 • 043 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

  23:23

  Bu dersimizde, proje yönetim planında tanımlanan performans hedeflerini karşılamak üzere genel ilerlemeyi izleme, gözden geçirme ve raporlama süreci anlatılmaktadır.

 • 044 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

  10:24

  Bu dersimizde; tüm değişiklik taleplerini gözden geçirme, değişiklikleri onaylama, teslimatlar, organizasyonel süreç̧ varlıkları, proje belgeleri ve proje yönetim planındaki değişiklikleri yönetme ve kararları iletme süreci anlatılmaktadır.

 • 045 Projenin ya da Fazın kapatılması

  18:14

  Bu dersimizde, proje faz veya sözleşme için tüm aktivitelerin sona erdirilmesi süreci anlatılmaktadır.

 • 046 Proje Kapsam Yönetimi

  13:57

  Bu dersimizde; projenin başarıyla tamamlanması amacıyla projenin gerekli tüm çalışmaları ve yalnızca gerekli çalışmaları içerdiğinden emin olmak için gerekli süreçlerden olan kapsam yönetimi anlatılmaktadır.

 • 047 Kapsam Yönetiminin Planlanması

  06:45

  Bu dersimizde; proje ve ürün kapsamının nasıl tanımlanacağını, onaylanacağını ve kontrol edileceğini belgeleyen bir kapsam yönetimi planı oluşturma süreci anlatılmaktadır.

 • 048 Gereksinimlerin Toplanması

  46:31

  Bu dersimizde, hedefleri karşılamak için paydaş̧ ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini belirleme, belgeleme ve yönetme sürecinin yer aldığı gereksinimler anlatılmaktadır.

 • 049 Kapsamın Tanımlanması

  08:57

  Bu dersimizde, projenin ve ürünün detaylı bir tanımını geliştirme sürecinin nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır.

 • 050 İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

  10:18

  Bu dersimizde, proje teslimatlarını ve proje çalışmalarını daha küçük, daha yönetilebilir bileşenlere bölme süreci olan iş kırılım yapısının nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

 • 051 Prototipleştirme

  21:20

  Bu dersimizde, prototipin ne olduğu ve projenin hangi safhasında nasıl prototiplere ihtiyaç duyulduğu anlatılmaktadır.

 • 052 Kapsamın Onaylanması

  10:50

  Bu dersimizde, projeyi veya fazı resmi olarak yetkilendiren ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ilk gereksinimleri belgeleyen doküman oluşturma süreci anlatılmaktadır.

 • 053 Kapsamın Kontrolü

  09:20

  Bu dersimizde, proje ve ürün kapsamının durumunu izleme ve kapsam temel çizgisindeki değişiklikleri yönetme sürecinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 054 Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi

  18:05

  Proje zaman çizelgesi yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını yönetmek için gerekli süreçleri kapsar. Bu dersimizde bu süreçlerin neler olabileceğini anlatılmaktadır.

 • 055 Zaman Çizelgesi Yönetim Planlaması

  10:12

  Bu dersimizde, proje zaman çizelgesini planlamak, geliştirmek, yönetmek, yürütmek, kontrol etmek için politikaları, prosedürleri ve belgelemeyi oluşturma süreci anlatılmaktadır.

 • 056 Aktivitelerin Tanımlanması

  17:06

  Proje teslimatlarını üretmek için gerçekleştirilecek spesifik eylemleri belirleme ve belgeleme süreci aktivitelerin tanımlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 057 Aktivitelerin Sıralanması

  29:12

  Proje aktiviteleri arasındaki ilişkilerin tanımlanması ve belgelenmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 058 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi

  34:50

  Tahmini kaynaklarla tekil aktiviteleri tamamlamak için gereken çalışma sürelerinin sayısının tahmin edilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 059 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

  50:28

  Projeyi yürütmek, izlemek ve kontrol etmek üzere zaman çizelgesi modeli oluşturmak için aktivite sıralamalarını, sürelerini, kaynak gereksinimlerini ve zaman çizelgesi kısıtlarını analiz etme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 060 Zaman Çizelgesinin Kontrolü

  21:24

  Proje zaman çizelgesini güncellemek ve zaman çizelgesi temel çizgisinde yapılan değişiklikleri yönetmek için projenin durumunu izleme süreci olan zaman çizelgesinin kontrolü bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 061 Proje Maliyet Yönetimi

  12:39

  Projenin hedeflenen bütçede tamamlanabilmesi için proje yöneticisi ve ekibinin bilmesi gereken temel konuların ele alındığı süreç proje maliyet yönetimi sürecidir.

 • 062 Maliyet Yönetiminin Planlanması

  27:09

  Proje maliyetlerinin nasıl tahmin edileceğini, bütçeleneceğini, yönetileceğini, izleneceğini, kontrol edileceğini tanımlama süreci olan maliyet yönetiminin planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 063 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

  22:21

  Proje çalışmasını tamamlamak için gerekli olan kaynakların maliyetlerinin belirlenmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 064 Bütçenin Belirlenmesi

  14:52

  Yetkilendirilmiş̧ bir maliyet temel çizgisi oluşturmak için tekil aktivitelerin veya iş paketlerinin tahmini maliyetlerini bir araya getirme süreci bütçenin belirlenmesi sürecidir.

 • 065 Maliyetlerin Kontrolü

  25:59

  Bu dersimizde, maliyetlerin kontrolünde önemli olan proje maliyetlerini güncellemek ve maliyet temel çizgisinde yapılan değişiklikleri yönetmek için projenin durumunu izleme sürecinin nasıl olacağı anlatılmaktadır.

 • 066 Proje Kalite Yönetimi

  37:20

  Paydaşların hedeflerini karşılamak için projenin ve ürünün kalite gereksinimlerini planlama, yönetme ve kontrol etme ile ilgili organizasyonun kalite politikasını bünyesinde bulunduran süreç olan proje kalite yönetiminin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 067 Kalite Yönetiminin Planlaması

  13:22

  Proje ve onun teslimatları için kalite gereksinimlerini ve/veya standartları belirleme ve projenin kalite gereksinimlerine ve/veya standartlarına nasıl uygunluk göstereceğini belgeleme sürecin planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 068 Kalitenin Kontrolü

  09:03

  Kalite yönetimi planını, organizasyonun kalite politikalarını projeye dahil eden yürütülebilir kalite aktivitelerine çevirme süreci olan kalitenin yönetimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 069 Kalitenin Yönetimi

  17:49

  Bu dersimizde, performansı değerlendirmek ve proje çıktılarının eksiksiz, doğru ve müşteri beklentilerini karşılıyor olduğunu garanti etmek için kalite yönetimi aktivitelerinin yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve kaydedilmesi süreci anlatılmaktadır.

 • 070 Proje Kaynak Yönetimi

  19:18

  Projenin başarıyla tamamlanması için gerekli kaynakları tanımlamak, oluşturmak ve yönetmek için gerekli süreçlerden olan proje kaynak yönetimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 071 Proje Kaynak Yönetiminin Planlaması

  22:43

  Fiziksel kaynakların ve ekip kaynaklarının nasıl tahmin edileceğini, elde edileceğini, yönetileceğini ve kullanılacağını tanımlama süreci olan kaynak yönetiminin planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 072 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

  12:32

  Proje çalışmasını gerçekleştirmek için gerekli ekip kaynaklarını, ekipman ve tedariklerin türünü ve miktarını tahmin etme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 073 Kaynakların Sağlanması

  16:00

  Proje çalışmasını tamamlamak için gerekli ekip üyelerini, tesisleri, malzemeleri, tedarikleri ve diğer kaynakları elde etme süreci olan kaynakların sağlanması proje yönetiminde büyük önem arz etmektedir.

 • 074 Ekibin Geliştirilmesi

  30:59

  Proje performansını artırmak için yetkinliklerin, ekip üyelerinin etkileşimlerinin ve genel ekip ortamının iyileştirilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 075 Ekibin Yönetilmesi

  15:01

  Proje performansını uygun hale getirmek için ekip üyesi performansını izleme, geri bildirim sağlama, sorunları çözme ve ekip değişikliklerini yönetme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 076 Kaynakların Kontrolü

  13:25

  Projeye atanan ve tahsis edilen fiziksel kaynakların planlandığı gibi kullanılabilir olmasını sağlamanın yanı sıra, kaynakların planlanan kullanımına kıyasla gerçek kullanımının izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici eylemlerin yerine getirilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 077 Proje İletişim Yönetimi

  34:53

  Etkin bilgi alışverişi için tasarlanmış̧ aktivitelerin uygulanması aracılığıyla proje ve paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için gerekli süreçlerden olan proje iletişim yönetimi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 078 İletişim Yönetiminin Planlanması

  32:51

  Her bir paydaş̧ veya grubun bilgi ihtiyaçları, kullanılabilir organizasyonel varlıkları ve projenin ihtiyaçları esas alınarak proje iletişim aktiviteleri için uygun bir yaklaşım ve plan geliştirme süreçleri bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 079 İletişimin Yönetilmesi

  20:53

  Proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde toplanması, oluşturulması, dağıtılması, depolanması ve diğer süreçlerin yer aldığı nihai olarak kullanılmasını sağlama süreci olan iletişiminin yönetilmesiyle ilgili detaylar bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 080 İletişimin İzlenmesi

  08:04

  Projenin ve onun paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılandığından emin olma süreci olan iletişimin izlenmesinin ayrıntıları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 081 Proje Risk Yönetimi

  19:14

  Projelerdeki risk yönetiminin; planlaması, tanımlanması, analizi, yanıt planlaması, yanıt uygulaması ve riskin izlenmesi süreçleri bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 082 Risk Yönetiminin Planlanması

  16:38

  Proje için risk yönetimi aktivitelerinin nasıl yürütüleceğini tanımlama süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 083 Risklerin Tanımlanması

  20:46

  Tekil risklerin yanı sıra genel risk kaynaklarını belirleme ve bunların karakteristik özelliklerini belgeleme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 084 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

  15:05

  Tekil proje risklerini, diğer özelliklerinin yanı sıra gerçekleşme olasılıklarını ve etkilerini değerlendirmek suretiyle daha ileri analiz yapma veya eylem için önceliklendirme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 085 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması

  16:00

  Tanımlanmış̧ tekil proje risklerinin ve diğer belirsizlik kaynaklarının genel proje hedefleri üzerindeki birleşik etkisini sayısal olarak analiz etme sürecini kapsayan niceliksel risk analizinin yapılması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 086 Risk Yanıtlarının Planlanması

  26:52

  Risk yanıtlarının planlanması için seçenekler geliştirme, stratejileri seçme ve genel proje riskine maruz kalma ile başa çıkmaya yönelik olarak eylemler üzerinde anlaşmanın yanı sıra tekil proje risklerini tedavi etme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 087 Risk Yanıtlarının Uygulanması

  05:23

  Üzerinde anlaşmaya varılan risk yanıt planlarını uygulama süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 088 Risklerin İzlenmesi

  12:51

  Üzerinde anlaşmaya varılan risk yanıt planlarının uygulanmasının izlenmesi, tanımlanmış̧ risklerin takip edilmesi, yeni risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve proje boyunca risk sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesi süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 089 Proje Tedarik Yönetimi

  34:56

  Proje ekibi dışından ihtiyaç̧ duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları satın almak veya elde etmek için gerekli süreçler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 090 Tedarik Yönetiminin Planlanması

  34:10

  Tedarik yönetiminin planlanması için gerekli olan; proje tedarik kararlarını belgeleyen, yaklaşımı belirleyen ve potansiyel satıcıları tanımlama süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 091 Tedarik Stratejisi

  16:22

  Sözleşme türleri, yap ya da satın al kararları, bağımsız maliyet tahminleri, kaynak seçim kriterleri ve teklif belgelerinin toplamı olan tedarik stratejisinin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 092 Tedariklerin Yürütülmesi

  14:16

  Satıcı yanıtlarını alma, satıcı seçme ve sözleşme yapma süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 093 Tedariklerin Kontrolü

  19:29

  Tedarik ilişkilerini yönetme, sözleşme performansını izleme, uygun olan değişiklikleri düzeltme yapma ve sözleşmeleri kapatma süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 094 Proje Paydaş Yönetimi

  15:44

  Projeyi etkileyebilecek veya ondan etkilenebilecek kişileri, grupları veya organizasyonları tanımlamak paydaş̧ beklentilerini ve onların proje üzerindeki etkilerini analiz etmek ve proje paydaşlarının proje kararları ve projenin yürütülmesi ile etkin bir şekilde ilgilenmesi için gerekli yönetim stratejilerini geliştirmek için gerekli süreçler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 095 Paydaşların Belirlenmesi

  16:02

  Proje paydaşlarının düzenli olarak tanımlanması ile çıkarları, katılımları, birbirlerine karşı bağımlılıkları, etkileri ve proje başarısı üzerindeki potansiyel etkileri ile ilgili bilgileri analiz etme, belgeleme süreci bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 096 Paydaş Katılımının Planlanması

  11:33

  Proje paydaşlarının projedeki ihtiyaçları, beklentileri, çıkarları ve potansiyel etkileri temelinde onları projeye dahil etmeye yönelik yaklaşımlar geliştirme süreci olan paydaş katılımının planlanması bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 097 Paydaş Katılımının Yönetilmesi

  11:34

  Paydaşların ihtiyaç̧ ve beklentilerini karşılamak, sorunları çözmek ve uygun paydaş̧ katılımını teşvik etmek için paydaşlarla iletişim kurma ve onlarla birlikte çalışma sürecini kapsayan paydaş katılımının yönetilmesinin detayları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 098 Paydaş Katılımının İzlenmesi

  06:23

  Proje paydaş̧ ilişkilerinin izlenmesi ve katılım stratejileri ve planlarının tadil edilmesi yoluyla paydaşların katılımını sağlamaya yönelik stratejilerin uyarlanması sürecini kapsayan paydaş katılımının izlenmesi bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • 099 Genel Tekrar

  12:37

  Bu dersimizde, proje yönetimine dair genel tekrar yapılmaktadır.

 • 100 Soru Çözümü

  23:48

  Bu dersimizde, PMI sınavı için örnek sorular ve cevapları anlatılmaktadır.

 • 101 Proje Finansmanı

  08:03

  Bu dersimizde, proje başvuru süreçlerinde ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ve proje finansmanlarına genel giriş yapılmaktadır.

 • 102 IPA Katılım Öncesi Mali Yardımlar

  13:54

  Bu dersimizde, Avrupa Birliği’nin verdiği fonları, başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini, teklif çağrılarını nasıl takip etmemiz gerektiğinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 103 Rekabetçilik ve Yenilikçi Sektörler

  02:59

  Bu dersimizde, rekabetçi sektörler programında yer alan dört ana faaliyet anlatılmaktadır.

 • 104 Tarım ve Kırsal Kalkınma

  02:44

  Bu dersimizde, IPA katılım öncesi mali yardımlar içinde yer alan tarım ve kırsal kalkınmanın detayları anlatılmaktadır.

 • 105 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

  02:34

  Bu dersimizde, katılım öncesi mali yardımlardan olan insan kaynakları geliştirilmesinin detayları anlatılmaktadır.

 • 106 Erasmus+

  08:28

  Bu dersimizde, AB’nin Türkiye için özel olarak tahsis ettiği fonlardan olmayan, Avrupa Birliği ülkelerinin bütçeye katkısıyla oluşturulan Erasmus programının detayları anlatılmaktadır.

 • 107 UFUK 2020

  06:20

  Bu dersimizde, Türkiye’nin topluluk fonları kapsamında yararlandığı UFUK 2020 programının detayları anlatılmaktadır.

 • 108 COSME

  03:53

  Bu dersimizde, Avrupa kobilerinin gelişmesine yönelik oluşturduğu COSME’nin Türkiye’deki kobilere kazandırdığı konular anlatılmaktadır.

 • 109 Kalkınma Ajansları

  04:32

  Bu dersimizde, Türkiye’nin kendi kurumsal kapasitesini geliştirmek için sağladığı girişimcilik faaliyeti olan kalkınma ajanslarının detayları anlatılmaktadır.

 • 110 Proje Döngüsü Yönetimine Giriş

  03:17

  Bu dersimizde, proje döngüsünün tasarlanması ve planlanması için neler yapılması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 111 İlkeler

  04:24

  Bu dersimizde, proje oluşturmak için belirlenen ilkelerin neler olduğu anlatılmaktadır.

 • 112 Proje Döngüsü Yönetimi Amaç

  03:55

  Bu dersimizde, proje döngüsü yönetiminin amacının başından sonuna kadar nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır.

 • 113 Mantıksal Çerçeve

  03:14

  Proje döngüsü yönetiminin en önemli birleşenlerinden biri mantıksal çerçevedir. Bu dersimizde, projemizi oluşturulurken mantıksal çerçevenin nasıl olması gerektiği ve dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır.

 • 114 Sorun Analizi I

  10:02

  Bu dersimizde, sorun analizinin yapılması için içinde bulunduğunuz durumu nasıl anlayabileceğinizin detayları anlatılmaktadır.

 • 115 Sorun Analizi II (Sorun Ağacı)

  04:09

  Bu dersimizde, sorunların tespiti için sorun ağacının nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Bu aşama çok önemlidir.

 • 116 Sorun Ağacı Örnek Çalışma

  03:40

  Bu dersimizde, örnek bir sorun ağacı çalışması yapılmaktadır.

 • 117 Paydaş Analizi

  06:50

  Bu dersimizde, herhangi bir proje uygulamaya geçirildiğinde o projenin etkisi altına girecek paydaşların nasıl analiz edilmesi gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 118 Hedef Analizi

  03:16

  Bu dersimizde, sorun ve paydaş analizi yapıldıktan sonraki aşama olan hedef analizinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

 • 119 Strateji Analizi

  05:16

  Bu dersimizde, sorunlarınızdan hedeflerinize giden yolu nasıl belirleyeceğini gösteren şey strateji analizinin detayları anlatılmaktadır.

 • 120 Mantıksal Çerçeve Matrisi

  32:03

  Bu dersimizde, mantıksal çerçeve çıktımız olan mantıksal çerçeve matrisinin ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 121 Bütçe Planlaması

  09:06

  Bu dersimizde, proje hazırlamada bütçe planlamasının standart başlıklarının neler olduğunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • 122 Faaliyet Planı ve Bütçe

  08:00

  Bu dersimizde, faaliyet planlamasında kullanılacak araçlar ve araçların maliyetlerinin nasıl planlaması gerektiğinin detayları anlatılmaktadır.

 • 123 Başvuru

  11:07

  Bu dersimizde, planlamanın bittiği ve dokümantasyon süreci olan başvurunun nasıl olması gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği anlatılmaktadır.

Dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak, sektörde proje yönetimi alanında profesyonelleşmek isteyen  bireyler için hazırlanmış  Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimiyle kariyer basamaklarını hızla çıkabilirsiniz.

123 video eğitim

Doç. Dr. Oğuz Demir / Dr. İsmail Durgun

Akademisyen-Ekonomist / Akademisyen, Proje Yöneticisi


Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

123 modül

Bilginet Akademi

136 saat eğitim

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi Nedir?

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, proje hazırlama ve kaynakları doğru şekilde yönetmek, yeni bir iş edinmek isteyen veya bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylerin profesyonelleşmesini sağlayacak bir eğitim programıdır.

Belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünü olan projeler birden fazla aşamadan oluşur ve birden fazla alanı kapsadığı için profesyonel şekilde hazırlanmak zorundadır. Proje başvurularında, belli kural ve usullere bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini ister. Kaynakların doğru kullanımı eksiksiz olması önemlidir.

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, PMI uyumlu olup proje yönetim sürecini ve kaynakları detaylı bir şekilde öğrenip uygulayabileceğiniz eğitim programıdır.

Daha Fazla

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitiminin Amacı Nedir?

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu olup proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak ve sektörde proje yönetimi alanında uzmanlaşmayı hedefleyen bireylere, yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar.

Eğitim programıyla katılımcılar; Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, bakanlık projeleri, SANTEZ, Üniversite, BAP, DPT, elçilikler ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara ya da iç kaynaklara dayalı proje yazma kabiliyeti kazanması hedef edinilmiştir. 

Aynı zamanda Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi sayesinde PMI tarafından yapılan Project Management Professional Sertifikası sınavına hazırlanabilmenizi sağlar.

Daha Fazla

Eğitimin Önemi

İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı eğitim programımız, dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu olup, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bireylere; yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Bir projenin nasıl hazırlanması gerektiğini, finans kaynaklarını, proje döngüsü ve mantıksal çerçevesini sizlere sunuyoruz.

Daha Fazla
Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi Katılımcılara Ne sağlar?

•Proje Yazımı ve Yönetimi sertifikasına sahip olurlar.

•İşletmelerin proje grupları, Ar-Ge bölümleri, Ür-Ge (ürün geliştirme) bölümleri, proje geliştirme bölümleri, tasarım ve geliştirme bölümlerinde çalışma imkanı bulabilir.

•Proje danışmanlık ofisi açabilir.

•Kişilere, firmalara ve kurumlara proje yazabilir.

•Devlet destek, hibe ve teşviklerinden proje yazarak yararlanabilir. 

•Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları eğitim programıyla PMP sertifika sınavına hazırlanabilecekler.

•PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan Proje Yönetim Eğitimini tamamlamış olacaklar.

•İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden onaylı sertifika sayesinde geçerli bir belgeye sahip olacaksınız. Bu sayede işinizde yükselerek terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir veya iş başvurularında öne çıkabilirsiniz.

•Uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizle aranızda fark yaratabilirsiniz.

•Sertifikanızı yurt dışında da kullanabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Doç. Dr. Oğuz Demir / Dr. İsmail Durgun

Akademisyen-Ekonomist / Akademisyen, Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Oğuz Demir

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans eğitimi alan Oğuz Demir, 2007 Temmuz ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını tamamlamıştır. İtalya’da University of Naples Federico II’de Ekonomi ve Finans alanında doktora hazırlık programına tamamlamasının ardından doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde İktisat bölümünde yapmıştır.

2002–2004 yıllarında Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde bölgesel kalkınma çalışmaları, Anadolu örgütlenmesi, Avrupa Birliği ve uluslararası projelerden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Aynı dönemde Turkcell Shubuo paketlerinin iş geliştirme bölümünde yarı zamanlı görev almış ve kısa bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği Proje Geliştirme çalışmalarına katılmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Filmleri gösterimi projesinin hazırlık sürecini yönetmiştir. Bu projenin ardından Anadolu’nun birçok bölgesinde odalar, borsalar, yerel yönetimler ve STK’lar ile birlikte yürüttüğü projeler için AB’den 10 milyon Euro’ya yakın kaynak sağlanmasına katkı sağlamış ve bu projelerin yürütülmesinde yönetici olarak görev almıştır.

2000–2004 yılları arasında Türk Demokrasi Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevde Avrupa Birliği mali yardım programlarına yönelik proje geliştirme çalışmalarını sürdüren Oğuz Demir, kısa bir süre Türkiye İhracatçılar Meclisi dergisi Turkishtime’ın yayın kurulu üyeliği görevini de sürdürmüştür. 2004 yılında Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Proje Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan Oğuz Demir, 2005 yılı Ocak ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Sekreteri olarak kariyerine akademide devam etmiştir.

2005 yılından bu yana İktisadi Kalkınma ve Sosyal Atılım Derneği (İKTİSAD–Yönetim Kurulu Başkanı), Toplum ve Ekonomi Politikaları Enstitüsü (TEPE – Yönetim Kurulu Üyesi), Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği (MİARGED –Yönetim Kurulu Üyesi) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşuna öncülük etmiştir. 2006 yılından itibaren Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Demir, 2017 yılında kurulan Dijital Kalkınma Derneği’nin de kurucuları arasında yer almaktadır.

Akşam Gazetesi, TÜGİAD Panorama, İTKİB Hedef dergisi başta olmak üzere Türkiye ekonomisi ile ilgili konularda yazıları yayınlanan Demir, 2006-2010 arasında İstanbul Ticaret Odası Gazetesi ve İTOVİZYON dergilerinde düzenli olarak AB mali yardımları ile ilgili köşe yazıları yazmıştır. Öte yandan Oğuz Demir, 2010 -2013 arasında Bloomberg HT’de yayınlanan “KOBİ Destek Rehberi” başlıklı programı da hazırlayıp sunmuştur.

Oğuz Demir, yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, odalar, borsalar, işadamı örgütleri, sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler tarafından yürütülen birçok projeye yönetici ve danışman olarak katkı sağlamaktadır. Bölgesel Kalkınma, Uluslararası İktisat ve Yönetişim ile ilgili teorik ve pratik çalışmalarını sürdürmektedir. Oğuz Demir 2012 yılında JCI tarafından Türkiye’nin En Başarılı On Genci – Senato Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

2014 yılından Amerika Birleşik Devletlerinde misafir öğretim üyesi olarak University of Texas at Austin Institute for Innovation Creativity and Capital’de görev yapmıştır. Demir, 2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı üniversitenin Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 2018 Eylül – 2019 Nisan ayları arasında Moskova’da Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge’ta misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. İsmail Durgun

1967 yılında Bursa’da doğan İsmail Durgun, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını İTÜ Makine Mühendisliği’nde 1991 yılında ve doktora çalışmasını da 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğinde tamamladı.

1989 yıllında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına atıldı.

1993 yılında TOFAŞ Otomobil fabrikasında montaj metot mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında yeni kurulan Ar-Ge bünyesine katılarak mevcut modellerin rakip araçlar ile karşılaştırarak maliyet indirim fırsatları üzerinde çalışmalar yaptı.

2001 yılında Çin’in Nanjing kentinde kurulu olan Nanya Otomobil fabrikasında task force olarak görev yapan Tofaş ekibine liderlik etti.

2003 yılında TOFAŞ’da tarafından ilk kez gerçekleştirilen prototip araç projesine liderlik etti ve sonrasında da prototip geliştirme merkezinin kurulumunu gerçekleştirdi. 10 yıl boyunca yöneticiliğini yaptığı bu merkezde TOFAŞ, FIAT, PEUGEOT, CITROEN ve CHRYSLER firmaları için 1.000’den fazla prototip araç geliştirme çalışmasını gerçekleştirdi. Bu süreçte araç üretimi, 3B yazıcılar, kompozit ve sac metal parçaların üretilmeleri konusunda uzmanlıklarını geliştirdi ve bu konularda TÜBİTAK - TEYDEB projeleri yaptı. Türkiye'de ilk kez karbon fiber kompozit araç gövdesi üretimini gerçekleştirdi. İki adet Avrupa Birliği projesinde TOFAŞ adına görev aldı.

2009 yılında araç sac parça tasarımını gerçekleştiren ekibinin yöneticisi olarak görev yaptı.

2014 yılında Tofaş Ar-Ge Merkezi yöneticisi oldu. Yeni proje fikirlerinin ortaya çıkarılması, kurum içi girişimcilik, üniversite sanayi iş birliği, TÜBİTAK ve AB proje başvurularının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, fikri haklar sürecinin yönetilmesi, teknoloji yol haritasının hazırlanması çalışmalarında bulundu.

2016 yılında Tofaş Akademi’de görev alarak Ar-Ge eğitimlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. BUSİAD ve OİB tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı ve Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Programı koordinatörlüğünü yaptı ve aynı görevini hala sürdürmektedir. 30’dan fazla firmanın destek verdiği söz konusu programları Bursa'dan sonra İzmir ve Kocaeli illerinde de gerçekleştirdi.

2018 yılında BUTEKOM-Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde Kompozit Mükemmeliyet Merkez Müdürü olarak görev yaptı.

2019 yılında kurduğu ID ARGE Eğitim ve Danışmanlık şirketi ile hale sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarında ders vermektedir. Ayrıca çok sayıda sempozyum ve konferansın danışma veya düzenleme kurulunda yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışında 120’den fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır.


Örnek sertifikalar
logo
Image
Image
Ömür Boyu Erişim

Eğitimlere ömür boyu erişmek için hemen bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda ve özgürce öğrenin.