Masal Terapisi Eğitimi

Tuğçe İnkaya / Meltem Cıbır

Psikolojik Danışman / Uzman Klinik Psikolog

Çocuklar masallar ile sınırların olmadığı bir evren yaratır. Masal Terapisi Eğitimi ile çocukların yarattığı evrene misafir olurken, yaşadıkları zorlukları masal ile aşmasına yardımcı olur. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CPD onaylı Masal Terapisi Eğitimi video derslerine ve özel materyallere ömür boyu erişmek için bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda öğrenin.

21 video eğitim

Çocuklar masallar ile sınırların olmadığı bir evren yaratır. Masal Terapisi Eğitimi ile çocukların yarattığı evrene misafir olurken, yaşadıkları zorlukları masal ile aşmasına yardımcı olur. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CPD onaylı Masal Terapisi Eğitimi video derslerine ve özel materyallere ömür boyu erişmek için bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda öğrenin.

21 video eğitim

Tuğçe İnkaya / Meltem Cıbır

Psikolojik Danışman / Uzman Klinik Psikolog


Masal Terapisi Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

21 modül

Bilginet Akademi

91 saat eğitim

Masal Terapisi Eğitimi Nedir?

Masal Terapisi Eğitimi, çocuklar ve yetişkinler için terapötik amaç için kullanılan bir yöntemdir. Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.

Masal Terapisi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi, problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini kullanan bir psikoloji yönüdür.

Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal Terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Masal Terapisi eğitiminde deneyimsel yöntemler ve bilişsel terapi teknikleri kullanılır. Çocuklarla yeniden masal yazma, teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan sonra devamında analizler yapma ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma vb. çalışmalardan oluşur.

Masal Terapisi eğitiminde yaş gruplarına uygun masal seçimini ve masalı çocuk ve yetişkinlerin gelişimsel özelliklerine uygun olarak anlatmayı öğreneceğiz. Masal Terapisi eğitiminde daha zengin masal saatleri için oyunlar ve ritüeller ile desteklemeyi deneyeceğiz.

Daha Fazla

Masal Terapisinin Amacı Nedir?

Masal Terapisi sadece bir çocuğa masal okuma değildir. Masal terapisinin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamak, masal terapisi teknikleriyle çocuklar duygularını tecrübe edebilmesini ve onları ifade edebilmesine öğrenir.  Masal Terapisi eğitiminde belirlenen diğer amaçlar; çocuğun empati duygusunu ve insanların düşünce ve duygularına karşı saygılı olmayı geliştirme, aile ile olan ilişkilerini geliştirme, kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlamaktır.

Daha Fazla

Masal Terapisinin Önemi

Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Terapi için kullanılan bir yöntemdir.

Daha Fazla
Masal Terapisi Eğitimi

Masal Terapisinin Faydaları Nelerdir?

• Çocuklarla yeniden masallar yazma, yazılmış masalları okuduktan sonra analizler yapma, bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma gibi konularda farklı çalışma şekillerini öğrenmenizi sağlayacaktır.

• Masal seçmenin önemini kavrayacaksınız. Hangi yaş aralığına hangi masal okunmalı ve hangi davranışa yönelik hangi masal okunmalı gibi konularda kendinizi geliştirmenizi ve bilinçlenmenizi sağlayacaktır.

• Tüm bunlarla birlikte çocuklarda gelişen değişimleri analiz edebileceksiniz.

• Çocuklar duygularını tecrübe edinmeyi, onları ifade etmeyi ve zorlukların üstesinden gelebilmeyi öğrenir.

 •Çocukların empati duygusu gelişir ve insanların düşünce ve duygularına saygılı olmayı öğrenir.

• Yeni sosyal yetenekler ve aileyle olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.

• Masal Terapisi, kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar. Masalın, çocuk gelişiminde birçok önemli ve değerli katkıları vardır.

• Masal anlatımı esnasında bir yandan anlatan kişi ile çocuk arasında iletişim kurulurken diğer yandan da çocuğun bütün zihinsel faaliyetleri harekete geçer. Okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir.

• Masal Terapisi Eğitim programında; psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler uzmanlık alanlarından mezun olan katılımcılara Masal Terapisi Uygulayıcı Sertifikası, diğer mezuniyet ve meslek gruplarına Masal Terapisi Sertifikası verilmektedir.

• Masal Terapisi Eğitimi ve eğitimin sonunda alınan sertifikalar kimseye terapi yapma yetkisi vermemektedir. Terapi yapmak belirli mezuniyetler ve diplomalar gerektirir. Klinik açmak ve terapi uygulamak her bireyin alanına girmemekle birlikte, tek bir sertifika ile mümkün olmamaktadır.

• Eğitim programına katılmak için 18 yaş ve üzeri olmak gerekmektedir.

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Tuğçe İnkaya / Meltem Cıbır

Psikolojik Danışman / Uzman Klinik Psikolog

Tuğçe İnkaya

Lisans eğitimini Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olarak tamamlamıştır. Lisans eğitiminin 3 yılını Berrak Psikolojik & Kurumsal Danışmanlık Merkezinde staj yaparak tamamlamanın yanı sıra kurumun çatısı altında eğitim planlaması/organizasyonu, eğitim asistanlığı, anaokulu danışmanlığı, yetişkin ve çocuk terapilerine gözlemci olarak katılma konularında görev almıştır. Bunun dışında devlet okullarında da stajlar yapmıştır. Lisans eğitiminin son senesinde süpervizyon kapsamında yetişkinlerle birçok psikolojik danışma seansı yürütmüştür. Lisans eğitimi sırasında bağımlılık danışmanlığı eğitimi almış ve mezuniyeti sonrasında bağımlılarla çalışmalar yürütmüştür.

Yüksek Lisans eğitimine Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde devam etmektedir. Çalışma konusu “Romantik İlişkideki Bireylerin Bağlanma Stillerinin Duygudurumlarını ve Birbirlerinin Bağlanma Stilleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”dir. Bu süreçte psikoloji alanında birçok kongreye katılım sağlamış, bildiri yayımlamış ve sunumlar yapmıştır.  İnkaya’nın akademik yayınları da bulunmaktadır. Şu anda da çocuklarda bağlanma ve oyun ve masalın çocuk gelişimi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Final Okulları ve Bahçeşehir Kolejinde okul psikolojik danışmanı olarak görev almış ve bu süreçte öğretmenlere, velilere ve öğrencilere birçok seminer vermiştir. Bunların yanı sıra öğrencilerle psikolojik danışmanlık seansları yürütmüş, öğrencilere; kariyer danışmanlığı yapmış, psikolojik testler uygulamış, ebeveynlere de danışmanlık hizmeti vermiştir. Bunların yanında mezuniyetinden itibaren  çok sayıda yetişkin ve ergenle psikolojik danışma süreci yürütmüştür.

Masal Terapisi, Oyun Terapisi, Bağımlılık Danışmanlığı, Psikolojik Danışmada Art Terapi Tekniklerinin Kullanımı, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Stres Yönetimi, Örgütsel İletişim ve İş Verimi, Eğiticilerin Eğitimi, Liderlik Eğitimi, İkna Psikolojisi, Gevşeme ve İmajinasyon Çalışmaları, Nefes Terapisi, Çocuk Yetiştirmede Özgül Sorunlar, Motivasyon Teknikleri ve Uygulamaları, Sorun Çözme Becerileri, Kadına Şiddetle Mücadele gibi eğitimlerin yanı sıra Erasmus+ kapsamında Polonya’da “Social Integration of Young People with Disability or Healthy Challenges” ve İspanya’da “English Communication Competences for Trasnational Youth Projects” konulu eğitimlere katılmıştır.

Şu anda Bilginet Akademi çatısı altında psikolojik danışman olarak şirket çalışanlarına psikolojik destek sağlama, ihtiyaç analizi yapma, psikolojik testler uygulama, performans artışına yönelik çalışmalar yapma ve hizmet içi eğitimler verme gibi çalışmalar yapmaktadır.

 

Meltem Cıbır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesinde (Eastern Mediterranean University) psikoloji bölümünü bitirdi. Üniversite hayatının ilk yılında yüksek ortalama yaparak Honour öğrencisi olmuş ve bölüm başkanı Doç. Dr. Şenel H. RAMAN tarafından şeref belgesi almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kaydolmuş ve üstün başarı göstererek yüksek lisans sürecini 1.5 yılda tamamlamıştır. Tez çalışmasını, yüksek lisans sürecinde tam zamanlı çalıştığı Enstitü Disleksi Merkezindeki bilgileri kapsamında disleksi ve DEHB tanısı almış olan çocukların kaygı seviyesi üzerine araştırmalar yaparak gerçekleştirmiştir. Tez sürecinin tamamlanmasıyla klinik psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

Akademi Disleksi tarafından verilen PREP Okumayı İyileştirme Programına kayıt olarak uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmış ve PREP lisansörü unvanını almıştır. Disleksi tanısı alan çocuklar ile birlikte PREP ve GETAP Müdahale Programlarını uygulayarak okumayı geliştirme, güçlendirme ve iyileştirme çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısına sahip olan çocuklar ile MOXO Dikkat Testi ve diğer projektif testlerden destek alarak dikkat, hız, organizasyon becerilerini geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarda bulunmuştur.

2018 yılında Türkoğlu Rehabilitasyon Merkezinde işe başlayarak fiziksel ve zihinsel engelli çocuklarla bir arada çalışmaya başlamıştır. BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ile özel gereksinimli çocuklara yönelik ölçme ve değerlendirme anketlerinde bulunmuştur. Ayrıca rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ve ailelerine yönelik psikoterapi desteğinde bulunarak özgül öğrenme güçlüğü, mental retardasyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, yaygın gelişimsel bozukluklar gibi başlıklar altında çalışmıştır. Psikososyal durum analizlerinde bulunarak bu çocuklar ile birlikteyken duygu düzenleme, özgüven gelişimi, benlik saygısı gibi alanları iyileştirmeye yönelik seanslar gerçekleştirmiştir.

Oyun Terapisi, Masal Terapisi ve Öğrenci Koçluğu eğitimlerini de tamamlayarak oyun ve masal terapisti unvanlarını almıştır. Ev Okulu Derneği tarafından gerçekleştirilen Ebeveynler İçin Masal Terapisinin Evde Kullanımı eğitimine aldıktan sonra anne ve babalara danışmanlık hizmetinde bulunmaya devam etmiştir.

 Rehabilitasyon merkezindeki deneyimlerinden sonra çalıştığı şirkette; iş yerinde motivasyon, stres yönetimi, ikna psikolojisi gibi konularda sunumlar yaparak ve eğitimler vererek endüstri psikolojisi alanında gelişim göstermiştir. Lisans döneminde İsmail KÜÇÜKKAYA tarafından verilen Aktif İletişim, İş Hayatında İletişim Stratejileri seminerine ve Uzm. Psk. Dan. Ümit AKAÇAKAYA tarafından verilen Bireysel veya Bireysel Olmayan Teknoloji Teknikleri seminerine katılım göstererek edindiği bilgileri iş hayatında uygulama fırsatı bulmuştur. Görev tanımıyla ilişkili olarak Psikoterapist Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından verilen Şirketlerde Endüstri Psikolojisi Alanında Çalışmak İsteyen Psikologlar İçin Mesleki Destek konulu eğitim programına katılarak iş yeri psikoloğu ve endüstri psikoloğu olarak faaliyetlerde bulunmuştur.

Bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen, ebeveyn danışmanlığı yaparak danışanlarına hizmet vermiştir. Şu anda Bilginet Akademi çatısı altında uzman klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

 

logo
logo
Image
Image
Ömür Boyu Erişim

Eğitimlere ömür boyu erişmek için hemen bugün kaydolun. Mobil veya masaüstünde kendi hızınızda ve özgürce öğrenin.