Pozitif Ayrımcılık Politikamız

Bilginet Akademi, eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerine uymayı taahhüt eder. Eğitim, eğitici belirleme, öğrenci kabulü ve istihdam politikalarının yürütülmesinde, cinsiyet, din, ulusal ve etnik köken, ırk, renk, bedensel engel, dış görünüş, medeni ya da ailevi durum, cinsel yönelim, yaş ya da politik aidiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit davranır ve her bireye saygı gösterir.

Kursiyerler, eğitimciler veya çalışanlardan ayrımcılığa maruz kalanlar amirlerine veya Bilginet Akademi destek@bilginetakademi.com.tr adresine müracaat etmeleri beklenir.